Psalm 20 – ‘n beryming

Foto: Geleen op Internet

Deur Retha Faurie

Mag die Here jou hoor
in jou dag van nood.
Mag die God van Sion help.
O, Sy naam is groot.

Mag Hy jou offers onthou
en jou planne laat werk.
Mag Hy jou gee wat jou hart begeer,
dan juig ons as kerk.

Die Heer sal dat Sy kinders
in die stryd oorwin.
Uit die Heilige hemel
hul gebede gun.

Party vertrou op oorlog –
ons vertrou op die Heer.
Ons sal regop bly staan,
maar hulle val neer.

Heer verhoor tog ons gebed.
Ons sal roep – en U sal red.

__________________________________

Naskrif: As jy hierdie gedig van my wil toonset, kontak my. Jy kan my ook vra om hier en daar ‘n lettergreep of drie meer in te sit, of uit te haal, om by jou wysie te pas.

Paasfees 2020 – Oordenking vir ‘n Paasfees met toe kerkdeure

Vir die eerste keer wat ons kan onthou, is die kerke se deure toe hierdie Paasfees. Hoe laat hierdie gedagte jou voel?

Hartseer? Verward? Alleen? Wanhopig? Dalk sou julle iets spesiaal doen by die kerk, en jy voel gefrustreerd oor dit nie gaan gebeur nie? Of voel jy dalk ‘n rustigheid daaroor, dat God sy tyd het met alles?

Die goeie nuus is: Die kerk se deure hoef nie toe te wees hierdie Paasfees nie! Ons kan dit oop hou.

Die ware kerk is nie ‘n gebou nie, en die regte kerkduere sit op ‘n ander plek. Die enigste manier wat die kerk se deure kan toe wees hierdie jaar, is as ons nie na Christus se klop luister nie:

Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My. – Openbaring 3:20

As die kerk se deure dan by gelowiges se harte sit, wat kan jy doen om die deure oop te hou? Ek kan aan drie dinge dink:

1) Bogenoemde teks verwys na of jy al vir Christus in jou ingenooi het. As jy hoegenaamd ‘n blog-inskrywing met ‘n opskrif soos hierdie lees, is die kans goed dat jy “ja” kan antwoord.

2) Jy kan egter ‘n gelowige wees, maar nog nie elke hoekie van jou hart – alles agter jou hart se kamerdeure en kasdeure en selfs kluisdeure – vir Christus gegee het nie.

“Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand…” – Lukas 10:27a

3) As die kerk se deure dan op ons harte sit, maak jy jou hart oop vir andere? Gee jy waarlik om vir die mense wat oor jou pad kom?

“… en [jy moet] jou naaste [liefhê] soos jouself.” – Lukas 10:27b

Wat kan jy vandag doen om kerkdeure oop te hou hierdie Paasfees – en altyd?

Young woman practicing yoga on the beach.

Foto: Geleen

‘n Nuwe jaar by die Kinderkerk (Sondagskool/ Kategese) – waar begin ek?

Foto vanaf teachingbiblelessons.com/

Liewe kinderkerk-leier/ kategeet/ sondagskool-sekretaresse/ kinder-mentor, hoe voel jy daaroor dat jy in 2020 by kinderbediening betrokke gaan wees? Voel jy opgewonde? Senuweesagtig om iets nuut aan te pak? Dalk nog effens moedeloos van laasjaar af, met dalende getalle of – so voel dit vir jou – dalende belangstelling van die kinders af wat wel daar is?

Hoe dit ook al sy, in Christus is daar altyd rede om met verwagting uit te sien na wat Hy deur jou en in jou wil doen hierdie jaar.

Hier is wat jy vanjaar het:

> Jy het die voorreg om by te dra in die verkondiging van die mooiste, mees verrykende ewigheidswaardes.
> Jy deel dit met die mees beinvloedbare ouderdomsgroep.
> God roep sy kinders om die woord te verkondig – en met moderne kerkstrukture met een predikant en ‘n klomp luisteraars op ‘n Sondagoggend kry mens maar min kans daarvoor.

Hierdie Sondag gaan alles dalk nog nie reg loop nie. Rome is nie in een dag gebou nie. Hier is dus net so ‘n bietjie raad om dit reg van die begin af te laat tel: Lees voort

Die “sataniese” Ronald McDonald- skilder, en slegte motiewe

Het jy geweet dat, kragtens een van die belydenisse van Afrikaanse kerke soos die NG Kerk, een van hierdie twee prente sonde, soos in regte 10-gebooie-verbied-dit-direk-sonde is?

Michelangelo, The Creation of Adam

Kunswerk deur ‘n student by Grantleigh School, wat Ronald McDonald wys in die plek wat God op die vorige skildery inneem.

Het jy dalk nou verkeerd geraai? Die sondige kunswerk is Michealangelo se oorspronklike weergawe heel bo. Die Heidelbergse Kategismus se verstaan van die 10 gebooie is dat uitbeeldings van God sonde is.* Die punt van hierdie inleiding? Wat jy in hierdie kunswerke lees, is dalk nie wat die volgende persoon daarin lees nie.

Lees voort

Hoe moet ‘n konserwatiewe gelowige reageer op die NG Kerk se besluit oor gay insluiting?

Foto: Maroela Media

Die NG Kerk het eergister besluit dat gemeentes wat hulle weg oopsien om dit te doen (let wel: geen gemeente word verplig nie) gay paartjies mag trou, gay mense in die ampte mag hê, ens. (‘n Vorige soortgelyke besluit was al op ‘n tegniese punt herroep, glo oor vergaderingsprosedures nie reg gevolg is toe dit besluit is nie.) Soos voorspel, het konserwatiewe gelowiges onmiddelik krities begin reageer.

Dit is nie die mees Jesus-agtige reaksie is nie. As jy nou onmiddelik 5 of 6 versies vir my wil aanhaal, ontspan! Ek gaan nie nou redeneer dat jy jou idee oor gay omgang, of jou verstaan van daardie tekste, moet verander nie. Ek redeneer vir ‘n bril van liefde, ongeag hoe jy die betrokke groepie tekste verstaan wat jy nou wil aanhaal.

Liefde is immers die groot gebod, of dan die twee groot gebooie.

As jy vertel dat homoseksualiteit verkeerd is, praat jy nie in die eerste plek met die losbandige gay rondslaper-man nie. Hy sit waarskynlik nie in die kerk om jou te hoor nie. Jy praat met die 13-jarige Kelvin* wat lief is vir Jesus, die saggeaarde outjie wat nog nooit seks gehad het nie, maar begin besef hy hou van seuns eerder as meisies. Jy praat met Julia*, 16, wat reeds besef sy is “anders”, wat dalk ongewild is oor sy anders is.

Hierdie tieners is niks slegter as hulle maats net oor hulle seksuele versoekings anders is nie. As ons Christus se kerk wil in stand hou, moet ons ewe veel plek maak vir Kelvin en Julia en hulle aanmoedig om in Christus te leef, as vir die ander.

Trouens, ons moet dalk méér moeite maak. As jy Kelvin verwerp, en jy moedig sy ouers aan om skaam te voel oor hom, raai maar self waar hy binnekort gaan aandag soek. Nie oor hy slegter as die volgende tiener is nie, maar oor hy liefde ewe nodig het.

Dit wil vir my voorkom dat die gelowiges wat gay omgang sonde noem, eweneens moet sê:

“Ons mag gay mense in die ampte hê? Great! Ons wil baie graag ons weg oopsien om nie te diskrimineer teen mense nes ons wie se seksuele versoekings anders as ons s’n is nie! Gays, julle is welkom hier nes enigiemand anders, ons wil julle ewe welkom hê as ouderlinge/ predikante, mits julle lewe soos ons verstaan reg is. Ons besef dat ons julle nog meer moet ondersteun, nog meer ‘n geestelike familie vir julle moet wees, want selibaatheid is moeiliker as om te mag trou.”

Die God van die Evangelie is ‘n uitnooier en insluiter: Hy roep mense na Hom toe. Ja, God het idees oor reg en verkeerd. Maar Hy roep ons nie om onsself skoon te kry en dan na Hom te kom nie, Hy omhels ons nes ons is, en begin werk dan aan ons.

Hieraan weet ek die konserwatiewes is nie besig om God se wil te spreek nie: Gelowiges sal geken word aan die vrug van liefde. En nie één konserwatiewe gelowige wat ek gehoor het, het gereageer met taal wat gay vroue en mans, seuns en dogters, wil inroep in die kerk in nie.

Kan ‘n mens getroue bywoning vereer by die Kategese (Sondagskool/ Kinderkerk) – sonder om die ander kinders te laat uitgesluit voel? (Lesplan vir ‘n Sondagskool-prysuitdeling)

15 jaar gelede: Die vrou bel my, as kategeet, die middag net na die prysuitdeling. Sy is baie ontsteld: Haar stiefdogter het ‘n sertifikaat vir getroue bywoning gekry. Haar dogter het nie. Maar hulle gaan saam klas toe. Trouens, hulle is in dieselfde ouderdomsgroep en dus albei in my klas. Daar was een Sondag die jaar wat een dogter nie lekker gevoel het nie en tuis gebly het, en die ander dogter wel klas toe gekom het. Soos die reels werk, was die een meisie se bywoning só dat dit presies op die lyn van getroue bywoning geval het, die ander presies daaronder.

Onlangs: ‘n Kategese-mentor wonder hoe mens kinders kan aanmoedig om getrou te kom. Deesdae kry elke kind ‘n sertifikaat, ongeag of hulle getrou of selde daar was.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hoe doen mens ‘n prysuitdeling-funksie met laerskoolkinders? Is dit moontlik om getroue bywoning te vereer by laerskoolkinders sonder om die minder getroue bywoners te laat sleg voel oor hulself? Jy wil graag kinders beloon wat bv. getrou klas toe kom (of dalk al die memoriseerverse leer, of waarvoor jy ook al wil dankie sê), maar verstaan dat kinders nie altyd self kan kies of hulle ouers hulle bring nie. 

Hier is ‘n idee hoe mens ‘n prysuitdeling kan hou waar jy kinders kan beloon vir wat hulle gedoen het, terwyl ander kinders ook ingesluit word. Intussen gee jy ‘n geestelike boodskap vir die kinders wat hulle motiveer om hulle beste te gee vir die Here ook in dinge wat julle as kinderkerk-leiers/ kategete/ Sondagskool-onderwysers nie raaksien nie.

Vooraf:

1) Sertifikate word voorberei vir al die kinders. Hiervoor word saamgewerk met kleingroep-leiers, wat met die kinders gewerk het en dus vir jou ander eienskappe kan gee waarvoor hulle spesifieke kinders wil vereer. (Byvoorbeeld: > les-kennis as daar ‘n vasvra is, > die memoriseer van teksverse (as dit deel van die lesse in jou gemeente is), > erediens-bywoning (as die “normale eredienste van jou gemeente nie gelyklopend met jou byeenkoms aangebied word nie, en jy die bywoning aanteken), > hulpvaardigheid (vir kinders wat bv. na die tyd die juffrou help klas opruim), > deelname aan ander gemeente-aktiwiteite soos bv. ‘n kerkkonsert, > ‘n nuwe kind help tuis voel, > aandagtig luister in die klas, ens.)

Hierdie kan byvoorbeeld die sertifikaat-bewoording van een van die getrouste bywoners in jou gemeente, en een wat net so een of twee keer ‘n kwartaal kom, wees:

Goue bywoningsertifikaat

Toegeken aan Matilda Lourens. 

Dankie dat jy 92% bywoning by die kategese het, 82% kerkbywoning op kategese-Sondae het, deelgeneem het aan die gemeente-Melodrama, teksverse memoriseer, hulpvaardig is.

 

Geteken: Ds. Lida van den Berg, kleingroep-mentor Hans Otto

NG Oos Gemeente

Romeine 12:11 Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here

 

Bywoningsertifikaat

Toegeken aan Tyler Fernandez.Dankie dat jy vanjaar kategese bygewoon het by ons.

 

Geteken: Ds. Lida van den Berg, kleingroep-mentor Hans Otto

NG Oos Gemeente

Romeine 12:11 Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here


2) Bring ook ‘n klein kombersie en die gevisualiseerde teksvers – Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.— Mattheus 6:6 – saam na die byeenkoms.

Les:
God sien wat jy doen, en sal jou beloon

Ons gaan vandag ‘n handeklap-kompetisie hou. Daarvoor het ons 4 kinders nodig.

Bo klap, onder klap…

Dawie* en Elize* gaan deelneem, en julle wat sit is die tellinghouers.

“Julle gaan vandag tel hoeveel keer Dawie* hande klap, en hoeveel keer Elize* hande klap. Wat hulle moet doen, is om eers bo, dan onder, dan weer bo, dan weer onder, (demonstreer) hande te klap. Julle aan die linkerkant tel die handeklappe wat julle Dawie sien maak. Julle aan die regterkant tel die handeklappe wat julle Elize sien maak.”

Roep dan nog twee vrywilligers vorentoe: Hulle staan lings en regs van Elize, effens vorentoe, en hou die kombersie voor haar, sodat mens haar net van die borskas af op sien. Helfte van haar handeklappe is dus onsigbaar. (Moenie ‘n baie klein kindjie wat dalk maklik gefrustreerd sal wees vir Elize se rol kies nie.)

“Wanneer ek sê: “Gaan!”, dan begin julle. Gereed… Op julle merke… Gaan!” Jy hoef nie lank aan te hou nie – teen die tyd wat die Dawie-kant tot 12 of 14 getel het is lank genoeg.

Vra vir die kinders hoeveel keer hulle Dawie sien hande klap het. En Elize? Dan vra jy vir hulle of die kompetisie regverdig was.

Gesels oor hoe, net soos hierdie kompetisie, ons party mooi dinge wat mense doen raaksien, en party nie. Maar God sien alles. “Vandag gaan ons dankie sê vir die kinders wat getrou klas toe gekom het, en vir die kinders wat [noem ander dinge wat op die sertifikate voorkom] gedoen het waar ons dit kan sien.

Baie dankie daarvoor, ons wil graag jou bedank vir die mooi dinge wat ons jou sien doen. Ander van julle doen dalk mooi goed wat ons nie sien nie, baie soos die hande-klappe wat agter die laken was. Miskien help jy jou ma by die huis. Miskien bring jy altyd van jou eie sakgeld Sondagskool* toe, en nie net jou ma se geld nie. Miskien het jy die Bybelstorie wat jy hier geleer het vir ‘n maatjie oorvertel: Jy leer dan ‘n maat van Jesus! Miskien onthou jy om elke dag te bid. Ons kan jou nie beloon vir hierdie mooi dinge nie, maar God sê Hy sal. Mens gaan hemel toe oor wat Jesus doen – nie oor mooi dinge nie – maar God beloon jou ook vir wat jy doen.

God sien hierdie dinge wat ons nie sien nie. Die Bybel sê: “Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.”​—Mattheus 6:6 (Wys vir hulle die teksvers, uitgeskryf op papier, of op Powerpoint-skyfie.) 

[Ek/ dominee Lida/ pastoor Kobus – noem die persoon wat sertifikate oorhandig] gaan nogtans vandag dankie sê vir die mooi dinge wat ons kategete/ kinderkerk-leiers julle sien doen het.

Prysuitdeling:

(Hierdie is ‘n riglyn en jy sal dit natuurlik alles met ‘n * aanpas soos dit jou gemeente pas.)

As jy ‘n werklik groot groep het, werk dit nie om elke kind se naam voor die hele groep uit te lees nie, dit kan regtig lank vat. Verdeel dan in kleiner ouderdomsgroepe vir die res van die prysuitdeling.


Lees eers die kinders met goue bywoning* se name uit en roep hulle op die verhoog; “Vir goue bywoning – meer as 85%* van die kategese*-Sondae, wil ons dankie sê vir …..”, en oorhandig hulle sertifikate. Lees dan ook die ander mooi dinge op hulle sertifikate uit, bv. : Charlie Mkwetha, Matilda Lourens en Hannes McDonald se sertifikate is ook vir teksverse memoriseer*, Matilda Lourens, Hanlie De Wet en Elmo September het aan die gemeente-Melodrama deelgeneem*…

Bedank hulle, en laat die groep hande klap vir hierdie kinders.

Doen dan dieselfde vir die kinders met silwer bywoning*, terwyl die kinders met goue bywoning dalk effens na agter skuif op die verhoog, om plek te maak vir die nuwes.

Nou roep jy die res en doen dieselfde. Noem dat jy opreg elke kind se bywoning, luister en saamdink oor die Bybel waardeer – selfs die kinders wat net een of twee keer die jaar daar was, het nog steeds daardie een of twee kere iets goed gedoen.

Laat die ouers/ gemeente/ groepleiers in die gehoor, plus die kinders op die verhoog, vir hulle/ mekaar hande klap.

Laat die kinders afstap, bedank dan die leiers vir hulle getrouheid. Jy kan weer die boodskap beklemtoon deur vir die kinders te vertel: “Julle sien hoe hierdie ooms en tannies kinderkerk* gee, maar julle sien nie hoe hulle voorberei en hoe hulle vir julle bid nie – God sien dit alles, en Hy is bly.”

Sluit af met gebed, insluitend om God te dank vir elke kind en kinderkerk-leier* wat hom wil dien en eer, en lof dat Hy sien wat mense nie sien nie.

 ____________________

Naskrif: Wat dink jy van hierdie artikel? Lewer gerus kommentaar. As jy hierdie les aanbied later vanjaar by ‘n prysuitdeling, kan jy my ook vertel hoe dit gewerk het.

Laat groei die kerk: Die Bybelse manier!

GROWTH.pngIs jy ‘n gelowige, en wil jy jou bediening laat groei? Hier is hoe dit in die Bybel gedoen is.

Handelinge 2:41, 2:47b, 4:4, 5:14, 6:1, 6:7, 9:31, 11:21, 11:24b, 16:5, 17:4, 17:12, 17:34, 18:8 en 19:10 vertel ons keer op keer:

3 000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg… die getal gelowiges het aangegroei… toe die gelowiges nog steeds meer geword het… die woord van God het verder versprei, en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem… sodat daar baie mense tot geloof gekom het… ‘n aansienlike groep mense is tot geloof gebring… die getal gelowiges het by die dag groter geword… baie het gelowig geword…

Hoe het hierdie mense die kerk laat groei?

Keer op keer, in al die gedeeltes uit Handelinge wat hier bo gelys word, hoor mens dat hulle een van twee dinge gedoen het toe die kerk gegroei het: Hulle het óf uit die Bybel gepreek, óf uit die Bybel geleer. (Ek is nie seker presies waar die streep tussen preek en leer is nie.) Beginsel #1 is dus:

#1 Preek die Bybel en nie jou eie inhoud nie.
Jy kan dalk nou vertel dat Lees voort

Sou jy hom gekorrigeer het?

Die onderstaande storie is so ampertjies waar. So hier en daar is klein detailtjies verander om die skuldiges te beskerm.

Koos* (nie sy regte naam nie) weet dat sy godsdienstige, konservatiewe Dopperkerk-neef, wat gereeld kommentaar op sy plasings lewer, selibaat gay is. Koos is ook Facebook-vriende met ‘n liberale pastoor. Op ‘n dag skakel Koos na ‘n kritiese artikel oor ‘n politikus, wat onder meer beskuldig word dat hy “homofobies” is. Gay sake was nie eintlik waarom Koos die artikel gedeel het nie, maar die pastoor het onmiddelik gereageer deur te vertel waarom en hoe die politikus se houding teenoor gays verkeerd is. Waarop die godsdienstige neef, wat moeite doen om sy natuur in toom te hou, vir die pastoor vra: “Het jy al ooit jou Bybel gelees?”

Nou ja, die twee ken mekaar nie. Die een weet nie die ander is ‘n predikant nie. Die ander weet nie dat as hy vooroordele teenoor gays wil verminder, hierdie man iemand is wat sy boodskap dalk nodig het nie. Liberale Pastoor beskuldig Gay Neef toe van ‘n liefdelose houding teenoor gays, terwyl die kanse goed is dat Gay Neef ‘n meer genadige interpretasie van die Bybel oor die saak sou kon waardeer, as die pastoor net sou gekies het om hom daaraan bloot te stel.

Nie lank daarna nie pos die gay neef ‘n meem op Facebook met hierdie woorde:

It takes a real man to live for God – a lot more man than to do whatever you want.

Eers dink Koos sy feministiese suster gaan reageer: “Mans wat reg doen, is nie meer man as mans wat verkeerd doen nie! Man wees is ‘n biologiese feit, nie ‘n stelling oor karakter nie! Om goed doen met manlikheid te vereenselwig is ‘n belediging vir vroue, en ‘n ‘n voorbeeld van die No True Scotsman Fallacy!”

Maar sy doen dit nie. Dis haar neef ook, en kan ook raai van die stryd wat hy stry, die eensaamheid waarteen hy sukkel. Hy doen wat hy glo goed is, en vermy wat hy glo sleg is, teen ‘n hoë koste vir homself. Hy is tegnies verkeerd oor man wees, maar in ‘n wêreld wat hom om ander redes vertel hy is nie man genoeg nie, gaan sy nie nog ‘n rede vir man wees by hom wegvat nie.

Hoeveel reg moet die staat hê om vir die kerk voor te sê?

Uitspraak

Foto uit Kerkbode

Party mense het ‘n talent om so te praat dat hulle lingse vriende glo hulle is lings, en hulle regse vriende glo hulle is regs. Soms wens ek dat ek ook daardie talent gehad het. Maar helaas: As ek hier nie eers ‘n opinie gee nie, maar ‘n spul vrae vra gaan my behoudende maats reken ek is nie behoudend genoeg nie, en my progressiewe maats ek bevorder nie gay regte genoeg nie. Maar ongeag wat enigiemand anders hieroor dink, miskien is hier tussenin vrae wat jy of ek nog nie vir onsself of God gevra het nie.

Die Pretoriase hooggeregshof het hierdie week ‘n besluit ter syde gestel waarin die NG Kerk in 2016 gekies het om nie gay huwelike te bevestig nie. Die hele storie laat my uit twee teenoorgestelde hoeke ongemaklik voel. Lees voort

Dominee Tienie: Verstaan die film-makers die boodskap?

“Spoiler” waarskuwing: Hierdie blog inskrywing bespreek die einde van die film.

dstienie

Foto: IMDb

 

Dekades gelede moes ek kinderkransmateriaal aanbied oor ‘n ryk seun wat besef dat die arm seun klere nodig het wat hy te veel het. Dit het daaroor gegaan om kinders te leer gee. Eers jare later het ek besef die storie is onvolledig: Dit beeld die ryk seun as ‘n meerdere uit wat uit sy oorvloed goedheid kan gee. Dit beeld die arm seun uit as ‘n mindere wat bloot kan ontvang (en natuurlik baie dankbaar moet wees oor tweedehandse klere wat nie met hom in gedagte gekoop is nie, meer dankbaar as wat die ryk seun waarskynlik daaroor was toe dit splinternuut was).
Dit dek nie ‘n situasie waar arm mense ewe veel oor geestelike wysheid kan beskik as rykes nie, of “deel, al het jy net twee kledingstukke” nie.

Dit is so min of meer hoe ek oor Dominee Tienie voel.

Die film handel oor ‘n moeë predikant, Tienie Benade (Frank Opperman), in ‘n krimpende Moedergemeente. Sy tyd word só opgeneem deur gemeentesake dat sy familie, hoewel nog in sy huis, vervreemd begin raak. Die gemeente se verwagtings van hom en sy vrou is soms teenstrydig of onredelik.

Party tonele in die film was werklik roerend: Sy storie van bekering, sy begeerte om God te dien wat hom genoop het om te gaan teologie studeer, en sy studeerkamer-gesprek met ‘n kollega wat ook nie meer raad weet in ‘n veranderende wêreld wat nie meer die dominee se opinie soek nie, byvoorbeeld nie meer hom vra vir getuigskrifte nie… En die eindtoneel, waar di kerk almal nooi om saam te eet is treffend.

Maar het die makers van die film met swart mense en vroue gepraat oor hoe hulle uitgebeeld word? Sou ‘n swart mens daarvan hou dat die vernaamste swart karakter in die film se naam Zero (niks) is, en dat daardie naam nie eers ‘n rol speel in die film nie? Niemand vra vir Zero wat hy dink of nodig het nie, en daar word nooit ‘n woordspeling gemaak waarin dit gewys word dat Zero méér as niks is nie.

Die karakters wat hulle gekies het om wit en swart te maak in die film is grootliks realisties. Mens sou byvoorbeeld nie sommer ‘n paar van Moedergemeente se kerkraad anderskleuriges kon maak sonder om die aard van die storie (‘n gemeente wat inkyk na hulle minderheidsgroep, maar moet leer om wyer te kyk) te verander nie.

Dis realisties dat die uitgebrande dominee, sy kollega Johan, en die “cool” dominee Dirkie (genoem, nie gewys nie) al drie mans is. Die meeste predikante is inderdaad mans. (Tot 1990 was vroue nie as NG predikante toegelaat nie.) Maar die haweloses Sparky en die man wat vra of Sparky weer in die moeilikheid is, die gemeente-werknemers wat bel om ‘n inbraak/ dooie man by die kerk aan te kondig, die kerkraadslede wat hulle monde oopmaak op die kerkraadsvergaderings, die selfde-geslag paartjie wat trou, die polisielid wat hom vat om sy orrelpype in die skrootwerf uit te ken, die begrafnisondernemer, die regerings-werknemer wat kom vertel wie Sparky Jordaan was – is dit nodig dat hulle almal mans is?

Buiten vir Ester Benade (Ds. Tienie se vrou) is die vroue randfigure: Hulle word gegroet voor die kerk, die dominee kry party van sy lastige oproepe van vroue, een tannie ondersteun haar gay (manlike) susterskind, en sy dogter word uitgebeeld as iemand wie se vernaamste belangstel ‘n outjie is (Tienie se seun stel in musiek belang).

Gestremdes word op die ou end vir die ete genooi, maar speel geen rol (letterlik of figuurlik) vroeër in die film nie.

Dominee Tienie se idees oor wat om vir sy gemeente(vroeër in die film) en swaarkry-mense (later in die film) te doen kom nie eintlik van raad wat hy kry by vroue, anderskleuriges of die hawelose karakters nie.

Kortom, die beste en slegste ding wat ek van Dominee Tienie kan sê is dat dit by ‘n begin eindig: Dit eindig waar hy mense wat anders as hy is oornooi om uit hulle stories te leer. Ons hoop dat die makers van die film dan ook sal leer by diegene wat anders is, dat hulle sal sien wat mense van ‘n ander kultuurgroep, wat op ‘n ander geldelike vlak vir oorlewing stry, met ander genitalieë, of ander fisiese of verstandelike vermoeëns, het om te bied. En dat hulle volgende stories dan karakters wat nie gesonde blanke mans is nie se insette ook sal bevat – nie net as ontvangers nie, maar ook as mense wie se standpunte tel.