As God die wêreld gemaak het, wie het God gemaak?

Emil wys onlangs op sy blog iets heel geloofwaardig uit: As iemand vra: “Wie het die heelal gemaak?” en jy antwoord “God” of [X], kan mens volgende vra: “Wie het God of [X] gemaak?” Dis natuurlik waar. As jy wil vertel dat die aarde op ‘n skilpad se rug staan, waarop staan die skilpad?

En hy gee ‘n leidraad in die antwoord se rigting: (Woorde syne, skuinsgedruk myne)

Die knobbel van die kosmologiese argument is dít: as die antwoord van die vraag “Wat is die oorsaak van die heelal”” X is (God, byvoorbeeld, of die Oerknal), is dit moontlik om “Ja, maar wat het X veroorsaak?” daarop te antwoord. En as die antwoord op laasgenoemde vraag Y is, kan ons steeds vra “Wat het Y veroorsaak?” Die enigste wyse waarop ons kan keer dat die vraag al verder en verder teruggedruk word, is om daarop aan te dring dat X (of Y of Z) radikaal anders is sodat die vraag eintlik nie gevra kan word nie.

 Die antwoord is, soos Emil ook vertel, om ‘n oorsaak wat radikaal anders is te postuleer. Want alles het nie ‘n oorsaak nodig nie. Die kalam kosmologiese argument lui eintlik:

 

1. Alles wat begin bestaan het ‘n oorsaak nodig.

2. Die heelal het begin bestaan.

3. Daarom het die heelal ‘n oorsaak nodig.

Wat/ wie het die heelal gemaak? Hoekom is daar iets eerder as niks? Die algemeen aanvaarde wetenskap (wat ek ook aanhang), is dat ‘n oerknal die heelal laat begin het. By daardie oerknal het tyd ook begin. (Die huidige aanvaarde wetenskap ondersteun byvoorbeeld nie die idee dat die heelal van altyd af daar is nie.)
Die oerknal is nie só radikaal anders nie, want dit het ook begin gebeur. Van die oerknal kan gevra word: Wat het die oerknal laat gebeur? En een antwoord, vir ‘n verskeidenheid redes, is God/ ‘n god.
En kan die vraag dan gevra word: “Wat het God/ ‘n god laat bestaan?” Nee, dit kan nie. Dit maak sin dat oorsaak en gevolg binne ons heelal, binne die tyd-dimensie, die manier is hoe dinge werk. Maar die vraag kan nie gevra word van God, of van wat ookal gepostuleer word as die oorsaak van die oerknal, nie. Wat ookal voor die oerknal, voor tyd was, was waarskynlik nie op dieselfde manier onderworpe aan oorsaak en gevolg nie. Net dinge wat ‘n begin het, het ‘n oorsaak nodig. Die heelal het begin(volgens ons beste wetenskap, volgens die oerknalteorie). Die oerknal het begin, anders het hy nie gebeur nie. Maar daar is ‘n God van wie getuig word dat Hy die Alfa en Omega, die begin en einde IS.

36 responses to “As God die wêreld gemaak het, wie het God gemaak?

 1. Nee, hokaai. As oorsaak en gevolg nie buite die heelal bestaan nie, hoe kon God dit maak om mee te begin?

 2. Johan, niemand het beweer dat oorsaak en gevolg eers by die Oerknal ontstaan het nie. Hier staan wel dat oorsaak en gevolg ‘n natuurwet is binne tyd, ons verstaan nie hoe oorsaak en gevolg buite tyd sal werk nie. Dis onmoontlik om te beweer dat die oorsaak-en-gevolg wet ook tel waar tyd nie bestaan nie.
  “Dit wat buite tyd is, het nie noodwendig ‘n oorsaak nodig nie” is nie sinoniem met “buite tyd bestaan oorsake nie.”

  Inteendeel, die kontensie hierbo is dat die enigste antwoord een is wat radikaal anders is. In hierdie geval Een wat radikaal anders is oor Hy buite tyd val.

 3. Ek het van die pad afgetrek om gou te antwoord! Radikaal anders moet dit wees. Myns insiens totaal buite begrip. Ek wens meer mense wil erken: ek weet nie.

 4. Emil, ek hoop nie jy lees my blog terwyl jy bestuur nie???

  Johan, ‘n ander antwoord is dalk: as oorsaak-en-gevolg nie buite/ voor die heelal sou bestaan nie, kan dit natuurlik steeds wees dat “Oorsaak” voor/buite die heelal bestaan en “gevolg” net ‘in’ die heelal. Want iets/iemand/Iemand is die Onveroorsaakte Eerste Oorsaak. En as die heelal begin het, soos die wetenskap ook sê, is dit teen logika in om te beweer dat die heelal self die OEO (Onveroorsaakte eerste oorsaak) is.

 5. Retha, as ek dit nie mis het nie, het jy die volgende woorde geskryf:

  Wat ookal voor die oerknal, voor tyd was, was waarskynlik nie op dieselfde manier onderworpe aan oorsaak en gevolg nie.

 6. Johan, jou punt met die aanhaling is …?

 7. Mens kannie verwag om die goed te verstaan nie. Die manier hoe ek dit vir my verstaanbaar maak is om te aanvaar dat God in sy eie Tyd bestaan wat ortogonaal tot ons tyd is. Dis egter bloot ‘n kontruksie waarvoor ons nie noodwendig bewyse het nie.

  Dis wat gebeur as mens buite logika probeer redeneer. 😉

 8. Retha, jy het ‘n interessante manier van dinge skryf en dan eksplisiet daarvan vergeet. Gaan kyk weer mooi wat my eerste vraag was en gaan vergelyk dit dan met die woorde wat ek vir jou aangehaal het.

 9. Met ander woorde, as wat ookal voor die oerknal was nie op dieselfde manier onderworpe aan oorsaak en gevolg was nie, hoe kan jy dan hoegenaamd seker wees daarvan dat God die eerste oorsaak was?

 10. O, nou verstaan ek: Jy het klaarblyklik die stelling “dit werk nie op dieselfde manier daar nie” verstaan as “daardie kant is oorsaak en gevolg ‘n onoorkombare struikelblok en alles daai kant van tyd is onmagtig om iets reg te kry teen die sterk vyand van oorsaak en gevolg.” Maar dis nie wat daar staan nie.
  ‘n Analogie: Ek kan strepe op ‘n bladsy trek, al is ek nie gebind tot die 2 dimensies van die bladsy nie. Daardie strepe gaan gebind wees aan die bladsy se dimensies. Iemand wat nie gebind is tot tyd se dimensie nie, kan inwerk in tyd. God is nie gebind is tot tyd se een dimensie nie.
  Met ander woorde, as oorsaak en gevolg nie buite tyd werk soos hier nie, beteken dit geensins iemand wat verlam op die kantlyn sit en sê “Ek kan niks doen nie, my dade kan nie gevolge hê nie. Oorsaak-en-gevolg is sterker as my vermoëns” nie. Dit beteken iemand wat sterker is as oorsaak-en-gevolg. Hy kan oorsaak-en-gevolg gebruik, (dinge veroorsaak) maar is nie onderworpe daaraan nie. (Hy het geen oorsaak nodig nie.) Want tyd is ‘n dimensie. En die die Alfa en Omega word as hoër en groter as daardie dimensie voorgestel.
  Maar kom ons wees produktief, Johan. As jy nie van hierdie antwoord hou nie, stel ‘n beter een voor. Waarom is daar iets in plaas van niks? Wat het die heelal laat begin? En in watter opsig is jou antwoord so radikaal anders dat mens nie, van jou antwoord, mag vra “en wat het [Johan se antwoord] laat ontstaan” nie? Want iewers moet die ketting stop.

 11. Iemand wat nie gebind is tot tyd se dimensie nie, kan inwerk in tyd.

  Staaf asseblief.

  Hy kan oorsaak-en-gevolg gebruik, (dinge veroorsaak) maar is nie onderworpe daaraan nie.

  Staaf asseblief.

  (Hy het geen oorsaak nodig nie.)

  Staaf asseblief.

  En die die Alfa en Omega word as hoër en groter as daardie dimensie voorgestel.

  Synde dat ons tyd en ruimte verloor, raak die begrip “groter” sinneloos. (Daar is immers geen korrelasie met fisiese groter meer soos in hierdie dimensie nie.) So wat presies bedoel jy wanneer jy hierdie woord gebruik? Wat beteken “groter”?

  En in watter opsig is jou antwoord so radikaal anders dat mens nie, van jou antwoord, mag vra “en wat het [Johan se antwoord] laat ontstaan nie? Want iewers moet die ketting stop.

  Ek gee glad nie voor om ‘n antwoord te hê nie. Ek is net nie so oortuig deur joune nie 😉

 12. Wrang glimlag.

 13. Johan, jy erken self jy het nog nie antwoorde nie. En ek gee weer nie voor om al die antwoorde te hê nie. Maar dalk is hier ‘n deel van die antwoord. Daarom kan jy dalk die antwoorde wat jy kry deeglik lees, en seker maak jy verstaan, voor jy hulle verkeerd vind. Jy het bv. gekla oor “dit werk nie so nie” oor jy nie verstaan het wat ek bedoel nie.

  Die heelal, wat begin bestaan het, het ‘n rede vir bestaan nodig. Ek, en talle slimmer filosowe, sê dat ‘n rede wat nie gebind is aan die tyd-dimensie nie, die enigste soort antwoord is wat anders genoeg is om te werk. Jy het geen antwoord nie. Maar hier kom ons uit by sake wat niemand van ons perfek verstaan nie. Ek verstaan nie alles van God nie, ek verstaan wel dat Iemand sonder begin of einde die finale antwoord op hierdie soort vraag kan wees. (Anderkant op die Emil-skakel hierbo het ek hom ook gevra of hy dink die heelal is ewig, n.a.v. wat hy gesê het.)

  Iemand wat nie gebind is tot tyd se dimensie nie, kan inwerk in tyd.

  Staaf asseblief.

  Soos voorheen uitgewys, ek of jy wat nie gebind is tot ‘n bladsy se 2 dimensies nie, kan inwerk op ‘n bladsy en merke op die bladsy maak. Dis hoe dit met dimensies werk. En tyd is ‘n dimensie.

  Hy kan oorsaak-en-gevolg gebruik, (dinge veroorsaak) maar is nie onderworpe daaraan nie.

  Staaf asseblief.

  Ek kan die 2 dimensies van ‘n bladsy gebruik, en die kwaliteite van hoe papier klad en frommel, as ek op die bladsy wil werk, maar ek is nie beperk tot daardie dimensies nie, en ek klad en frommel nie op daardie manier nie.

  (Hy het geen oorsaak nodig nie.)

  Staaf asseblief.

  Soos voorheen uitgewys, net iets wat geen oorsaak nodig het nie kan die vraag antwoord, sonder oneindige regressie. Die heelal, en oerknal self, het ek reeds gestaaf, het ‘n oorsaak nodig volgens ons beste begrip van hoe dinge hier werk.

  En die die Alfa en Omega word as hoër en groter as daardie dimensie voorgestel.

  Synde dat ons tyd en ruimte verloor, raak die begrip “groter” sinneloos

  Groter is nie die beste woord nie, ek erken. Maar Johan, staaf asseblief dat die wese buite tyd iets verloor. Die mens maak papier, maar is nie gebind aan die bladsy se 2 dimensies nie. Die mens “verloor” nie die bladsy se 2 dimensies nie, hy het ‘n vermoë om af van die bladsy, en sonder (of met) die bladsy te werk. En dis die crux van al jou denke hier: Die verskil tussen meer hê as die dimensies wat ek en jy ken, en minder hê.

  Ons albei soek antwoorde, Johan. Ons weet nie alles nie. Ons verstaan nie presies ‘n antwoord buite die tyd-dimensie nie. Maar watter sinvoller antwoord is daar?

 14. Johan, nee jy verstaan verkeerd (om die waarheid te se^ jy redeneer verkeerd). Om te se^ dat “iemand wat nie gebind is tot tyd se dimensie nie, kan inwerk in tyd.” is NIE ‘n aanname nie. Die alternatief is wel. Aannames gaan van die algemene na die spesifieke, en nie omgekeerd nie. Aannames, stel beperkings in. Om van aannames ontslae te raak moet jy juis alles beperkings uit die wegruim.

  Die 3 stellings waarvoor jy in #11 stawing vereis is stellings wat ongegronde beperkings uit die weg ruim, daarom het hulle nie stawing nodig nie. Hulle is nie aannames nie. Hulle verwyder juis onnodige aannames. As jy hierdie beperkings wil instel DAN maak jy aaannames en DAN moet jy stawing verskaf.

  Om byvoorbeeld te stel dat God nie daartoe instaat is om op tyd te kan inwerk terwyl Hy self nie onder tyd staan nie, is ‘n onnodige beperking. In my inskrywing Skeppingsanalogiee het ek met ‘n analogie verduidelik dat dit ekwivalent is aan ‘n komponis wat musiek skryf. Musiek het ‘n ingeboude tyd-as wat verskil van die tyd waarin die komponis lewe. Om dus te beweer iemand wat buite tyd is kan nie iets in tyd beinvloed nie is ‘n ongegronde beperking/aanname.

  Die term “groter” word in figuurlike sin gebruik wanneer ons na God verwys.

 15. Dankie, Flippiefanus. Jy sê dieselfde ding as ek maar net in ander woorde. (Soms verduidelik jy baie beter as ek.)

 16. Ek het eers nadat ek kommentaar gelewer het gesien dat jy reeds op Johan kommentaar gelewer het. Dankie vir die kompliment. 🙂

 17. Not buying it, FF. As jy kan stel, moet jy kan staaf – en as dit so eenvoudig is om te staaf, behoort dit baie makliker te wees om dit te doen as om rondom die onderwerp op eiers te dans.

  Die punt is dat Retha op hierdie oomblik besig is om aan te voer dat ‘n Wese iets kan doen ten einde ander probleme met die Wese te omseil. Die oplossing wat hier aangevoer word vir ‘n infinite regression is: my Wese het nie ‘n oorsaak nodig nie.

  Mooi skoot. Gee dan stawing daarvoor. En onthou: “Ek hou van die idee, daarom is dit waar” is nie ‘n nuttige antwoord nie.

  (Soos ek gesê het – ek maak nie of ek ‘n beter antwoord het nie. Ek maak nie eers of ek ‘n antwoord het nie. Ek is net glad nie oortuig deur die antwoorde wat hier verskaf word nie. Te veel eiers, te veel dans 😉 )

 18. Maar my aarde Johan. Dis eerder die stelling van jou: dat iemand wat buite tyd staan nie tyd kan beinvloed wat stawing nodig het, nie die teendeel nie. Veral nie in die lug daarvan dat ek reeds vir jou ‘n teenvoorbeeld gegee het nie.

  Dat God buite tyd staan volg vanaf ‘n baie eenvoudige redenasie wat min of meer is wat Retha vir jou gegee het. Ons glo dat God die heelal gemaak het. Aangesien tyd begin het met die ontstaan van die heelal staan God dus noodwendig buite tyd. Dit is dus wat ons glo. Waar’s die probleem? As jy wil beweer dat dit nie so kan werk nie is jy die een op wie die bewyslas rus.

 19. dat iemand wat buite tyd staan nie tyd kan beinvloed wat stawing nodig het

  Hmm…miskien het ek myself verkeerd uitgedruk. Ek meen nie iemand wat buite tyd staan (ons loop ons al klaar vas in taalgrense – enige werkwoord vereis tyd) kan nie tyd beinvloed nie. Trouens, ek meen niks nie. Ek versoek ‘n goeie rede om ernstig op te neem wat hier geskryf staan. Ek wag nog.

  Waar’s die probleem? As jy wil beweer dat dit nie so kan werk nie is jy die een op wie die bewyslas rus.

  Ek reken ek moet weer om verskoning vra as ek myself verkeerd uitgedruk het. Ek beweer nie – ek wil weet hoe iets werk.

 20. Johan: “Ek versoek ‘n goeie rede om ernstig op te neem wat hier geskryf staan. Ek wag nog.”

  Niemand hou ‘n geweer teen jou kop nie. As jy dit nie wil ernstig opneem nie, hou verby. Ek dink nie dit is menslik moontlik om ‘n rede vir jou aan te voer wat jy as ‘n goeie rede sal anvaar nie.

 21. As ek dit nie ernstig opgeneem het nie, sou ek lankal ‘n hoflike bespotting daarvan gemaak het. Try me. You might be surprised.

 22. Kom ek maak dit makliker. Hier word gesê dat God buite tyd en ruimte staan.

  Ek wil weet: hoe weet julle dit?

  Hier word verder gesê dat hoewel God buite die ruimte van kousaliteit fungeer, hy oorsaak en gevolg binne daardie ruimte kan veroorsaak.

  Ek wil weet: hoe doen God dit? En hoe weet julle dit?

  Dis tog nie ongeldige vrae nie?

 23. (Om ten sterkste te beklemtoon: I’m not stating anything new. I’m merely asking you to clarify your own statements. Sal julle dit doen?)

 24. Kom ek maak dit makliker. Hier word gesê dat God buite tyd en ruimte staan.

  Ek wil weet: hoe weet julle dit?

  Goed, dis nie te moeilik nie. Dankie. 😉

  Ons glo in God as skepper van die heelal. Ons glo dat die Skepper nie deel is van Sy skepping nie. Ruimte en tyd is deel van die heelal. Dus is God buite die ruimte en tyd van die heelal. Tog mag God wel in sy eie ruimte en tyd bestaan, maar daaroor kan ek nie uitspraak lewer nie.

  Hier word verder gesê dat hoewel God buite die ruimte van kousaliteit fungeer, hy oorsaak en gevolg binne daardie ruimte kan veroorsaak.

  Ek wil weet: hoe doen God dit?

  Mens moet versigtig wees wat mens bedoel met “die ruimte van kousaliteit.” As dit bloot verwys na “oorsaak en gevolg” dan is God nie regtig daarbuite nie, want Hy is die “oorsaak” van die heelal.

  En hoe weet julle dit?

  Dit volg deur ‘n paar eenvoudige logiese stappe uit dit wat ons glo van God, ingevolge dit wat God oor Homself aan die mensdom geopenbaar het.

 25. Dankie vir jou antwoord. Lei ek dan reg af dat die kort en die lank van die saak is dat julle dit glo?

 26. Ek kan nou vir jou ‘n kort of ‘n lang paragraaf skryf oor die saak, maar ek kan dit alles saamvat in die een woordjie: ja. 😉

 27. Johan, soos reeds gesê: Niks binne hierdie raamwerk van tyd en ruimte kán die antwoord wees nie. ‘n Antwoord binne ons tyd en ruimte sorg net vir regressie. Dieselfde vraag (Hoekom bestaan die maker? Hoe het die maker ontstaan?) kan van enige antwoord binne ons tyd-ruimte konsep gegee word.
  Gevolgtrekking: Die antwoord moet iewers vandaan kom wat nie beperk is tot ons tyd-ruimte konsep nie.
  Weet ek van enige antwoorde waarvan gesê word dat dit meer as ons tyd-ruimte konsep beslaan? Ja, ons weet van Iemand van wie daar nie net getuig word dat Hy hemel en aarde geskape het nie, maar ook dat Hy van ewigheid tot ewigheid is.
  Goed, dit maak Hom ‘n antwoord sonder regressie, maar maak dit Hom die regte antwoord?
  Wel, volgens logika is daar, sovêr ek weet, nie eintlik alternatiewe antwoorde nie. (Een alternatiewe antwoord sou dat die heelal van altyd af bestaan, maar sterk gefundeerde wetenskaplike konsepte soos die oerknal is teen daardie antwoord.) Dit maak nogal die één moontlike antwoord (waarvan ek weet) baie waarskynlik. En daardie God wat ek as antwoord beskou, bewys ook op ander maniere sy waarskynlikheid. (Ek gee ‘n paar van daardie maniere in my “om Jesus te volg maak sin” -blogbladsy. Maar dit weet jy teen die tyd.)

 28. Jy neem aan God bestaan reeds voor jy apologeties probeer opkom vir hom. Wanneer jy skryf:

  Gevolgtrekking: Die antwoord moet iewers vandaan kom wat nie beperk is tot ons tyd-ruimte konsep nie.

  Is jou premis reeds dat God bestaan.

  Dis my issue. Ek self het nie ‘n issue met ‘n geloof in God nie. En ek weet jy het natuurlik ook glad nie een nie. So ook nie Flippiefanus nie. Maar op ‘n intellektuele vlak – wanneer jy op die terrein van a priori verdedigings vir die bestaan van God wil aanvoer – kan ‘n mens nie anders as om teleurgesteld te wees in hierdie soort logika nie.

  Geloof != bewys.

  Die enigste suksesvolle a priori bewys vir die bestaan van God is een wat, nes Descartes van ouds, alles betwyfel en van niks af ‘n koherente, logiese argument kan bou. Not begging the question.

 29. Johan, soos ek dit sien het mens een van drie opsies: of jy glo in God, of jy glo dat daar nie ‘n God is nie, of jy bly vir die res van jou lewe in vertwyfeling. Daar is nie ‘n opsie waar jy “alles betwyfel en van niks” af begin en dan met bewyse en logika kan uitkom by ‘n beslissing oor of daar ‘n God is of nie. So, wat jy ook al glo, indien jy besluit om iets te glo, dit bly ‘n blinde geloofstap. Daar is wel, wat ek noem, *redes om te glo*. Alhoewel hierdie redes nie as wetenskaplike bewyse aangevoer kan word nie, is dit voldoende om mense te oortuig om wel tot die stap oor te gaan om in God te glo.

  Nadat ek hierdie nou genoem het, kan ek byvoeg dat dit nie impliseer dat mens nie intelligente redenasies oor God kan voer nie. Die doel van sulke redenasies is nie om God se bestaan te “bewys” nie, maar eerder om meer oor God uit te vind. Die vertrekpunt sluit in sulke gevalle die geloof in God reeds in.

 30. Goed, Johan, ek is nie naastenby Descartes nie. Ek gee nie om om dit te erken nie.

  Maar jy noem ‘n gevolgtrekking ‘n premis.

  Niks binne hierdie raamwerk van tyd en ruimte kán die antwoord wees nie. ‘n Antwoord binne ons tyd en ruimte sorg net vir regressie. Dieselfde vraag (Hoekom bestaan die maker? Hoe het die maker ontstaan?) kan van enige antwoord binne ons tyd-ruimte konsep gegee word.
  Gevolgtrekking: Die antwoord moet iewers vandaan kom wat nie beperk is tot ons tyd-ruimte konsep nie.

  As jy dink die gevolgtrekking is nie die een waartoe die redenasie lei nie, kan jy maar verduidelik hoekom. (Dit lyk m.i. nie na begging the question nie, maar na ‘n gevolgtrekking uit die vooraf-gegewe.) Of, jy kan ook aanvaar dat jy nie wil glo wat hier staan nie.

 31. Agter elkeen van daai sinne is ‘n sirkelredenasie verskuil. Vergun my om hulle vir jou te voltooi.

  Niks binne hierdie raamwerk van tyd en ruimte kan die antwoord wees nie – want daar moet ‘n God wees, dis wat ek probeer bewys.

  ‘n Antwoord binne ons tyd en ruimte sorg net vir regressie – en dis ‘n probleem, want daar moet ‘n God wees, dis wat ek probeer bewys.

  Hoekom bestaan die maker? Hoe het die maker onstaan? Daar moet tog ‘n maker wees, want ek wil he daar moet ‘n maker wees, dis wat ek probeer bewys.

  Gevolgtrekking (nadat ek reeds drie keer die gevolgtrekking as premis aangeneem het): Die antwoord moet iewers vandaan kom wat nie beperk is tot ons tyd-ruimte konsep nie – want anders kan ek nie hierdie argument voltrek en bewys wat ek wil nie.

  Sien die probleem?

  FF – Ek stem saam.

 32. Johan, by elke stap is jy oneerlik oor my redes wat my tot daar lei. Nêrens is my redes “want daar moet ‘n God wees” nie.

 33. Of te wel, my redes is gegrond op die kalam kosmologiese argument, veral punt 1. Oneindige regressie is ‘n probleem, nie oor ek ‘n God wil bewys nie, maar oor oneindige regressie in ‘n eindigde verlede volgens logika ‘n probleem is.

 34. Goed. Hoekom is dit ‘n probleem? 🙂

 35. Kom ek probeer:

  Ons almal stem saam dat alles wat bestaan ‘n oorsaak het. Ek neem aan ons almal stem saam dat die heelal bestaan. Dus moet die heelal ‘n oorsaak he.

  Nou moet ons net soek na die oorsaak/Oorsaak.

  Daar is twee alternatiewe antwoorde: die een is dat die heelal ontstaan he as gevolg van ‘n verskriklik komplekse aantal gebeure wat toevallig gelie het tot wat ons vandag het.Die ander is dat ‘n ekstra-temporale (buite-tyd) Wese dit moes gedoen het. Wanneer mens kyk na die absoluut oorweldigende aantal dinge wat kon skeefgeloop het selfs sekondes na die Oerknal, is dit duidelik dat ons baie eerder nooit sou moes bestaan het as ons almal se oupagrootjie ‘n ontploffing was nie. Mens moet dan ook die vraag vra: waarom het dit juis op daardie oomblik gebeur en nie vroeer of later nie? Dus is dit baie meer aanvaarbaar, gegewe die inligting, om te aanvaar dat wat ookal die heelal gemaak het, ‘n vorm van intelligensie moes he. Dit dui ook daarop dat daardie Inteligensie ‘n persoonlike/selfbewuste Wese moes wees wat op ‘n bepaalde oomblik besluit het om die heelal te maak.

  God is dus ‘n beter verduideliking as een of ander glipsie in die eter.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s