Herbesin oor saamwoon? (2)

Die kerk gee nou baie beter redes vir herbesin oor saamwoon as in ‘n week gelede se koerant. Om aan te haal, vetdruk myne:
Die NG Kerk se taakspan vir leer en aktuele sake (Atlas) gaan egter nou herbesin oor dié kwessie omdat die kerk tans geen duidelike amptelike beleid daaroor het nie. Boonop meen al hoe meer progressiewe lidmate die kerk moet meer verdraagsaam teenoor sommige saamwoners wees.
 
 Maar behoudende lidmate en kerkleiers, onder wie die moderator, het die afgelope week gesê dit sou ’n fout wees as die kerk ’n vorm van saamwonery buite die huwelik goedkeur.
 
 As ‘n kerkgroep wil herbesin oor iets, omdat hulle nie meer wil sterk standpunt inneem oor reg en verkeerd nie, sou dit baie verkeerd wees en al die kritiek verdien wat die afgelope week hulle kant toe gekom het. As ‘n kerkgroep egter wil herbesin oor hulle nie tans ‘n beleid het hoe om mense (in liefde) te behandel, en wat om vir hulle te sê nie, is daar goeie rede om te herbesin.
 
 God se standaarde verander nie. As die kerk reken saambly sonder om te trou sou 200 jaar terug sonde gewees het, dan moet hulle ook glo dit is vandag sonde. 1 Kor. 7:9 vertel: “Maar as hulle nie in onthouding kan leef nie, moet hulle trou; want dit is beter om te trou as om deur hartstog verteer te word.”
 
 Samelewings verander. Saambly sonder om te trou kon dalk in ‘n baie preutse samelewing 150 jaar terug iets wees wat jy net doen as jy totaal alle reëls van jou samelewing verwerp, en nie omgee dat almal om jou sien dat jy absoluut vere voel vir hulle waardes nie. In só ‘n samelewing kon die predikant reg wees om saamblyers soos uitgeworpenes sonder enige morele waardes behandel. (Die Bybelse voorskrif is dat mens soms mense uit jou gemeente kan verwyder, en hulle dan soos heidene kan behandel-1 Kor 5:12-13-, maar die Bybel sê nooit dat die Christen heidene sleg mag behandel nie. ) In ons samelewing is saambly egter ‘n algemene en grootliks aanvaarde ding. As die kerk glo dat saambly teen God se wil is, is dit ons gelowiges se werk om ander kerklidmate te oortuig om anders as die samelewing te dink. Jy kan egter nie iemand te hard veroordeel oor hy soos meeste mense om hom dink, oor hy nie ‘n totaal ander waardestelsel as almal om hom het nie.
 
 Daarom reken ek kerke kan inderdaad herbesin oor saamwoon: Hoe deel ‘n mens God se onveranderlike waardes in ‘n veranderende samelewing, aan mense met veranderende waardes? Wat sê ons vir, en doen ons om te help met, moeilike situasies soos die weduwee tant Sannie wat wil trou met oom Klaas, maar voel sy kan nie bekostig om oorl’e oom Jan se pensioen te verloor nie?
 
 (Kan die kerk dalk ‘n soort troue reel waarmee dit publiek gewys word word hoe tant Sannie en oom Klaas voor mense aan mekaar trou beloof, wat bindend is volgens die gemeente maar nie volgens die landswet nie? Of is dit bedrog teenoor die pensioenfonds? Dis word beskou as Bybels verkeerd om saam te slaap sonder om trou aan mekaar te belowe- en die belofte te wil hou- maar móét ‘n huwelik deur die landswet erken word vir mense om getroud te wees?)
————
 
 Naskrif: Ek gaan vir C.S. Lewis aanhaal. Sommer oor ek lus is en dit my blog is:
 
 
 

Much of the modern resistance to chastity comes from men’s belief that they “own” their bodies — those vast and perilous estates, pulsating with the energy that made the worlds, in which they find themselves without their consent and from which they are ejected at the pleasure of Another! -The Screwtape letters
 
 Indeed, if we consider the unblushing promises of reward and the staggering nature of the rewards promised in the Gospels, it would seem that Our Lord finds our desires, not too strong, but too weak. We are half-hearted creatures, fooling about with drink and sex and ambition when infinite joy is offered us, like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. We are far too easily pleased. – The Weight of glory

33 responses to “Herbesin oor saamwoon? (2)

 1. Ek sou verkies dat die kerk beleidloos daaroor bly. (Ek is ‘n NG kerk lidmaat. )Dis nie die kerk of enige ander mens se plek om ‘n opinie daaroor uit te spreek nie. Kerklidmate is nie kinders nie. Laat hulle self die saak uitmaak met hulle Bybels voor hulle. Hierdie ding van “ons” glo dit, maak mense bloot lui om vir hulleself te dink. ‘n Kerk gaan eerstens oor God se liefde, liefde tussen medemense en die wete dat ons almal sonde doen, maar gered is.

  Persoonlik sou ek nie graag saam met iemand wou woon wat dit doen om ‘n agterdeur oop te hou of eers te sien hoe versoenbaar ons is nie. Maar dis maar net ek. Ek wy my 100% toe aan iemand anders en ek verwag dieselfde van hom. As mens ernstig oor ‘n verhouding is is daar eintlik nie ‘n rede om NIE te trou nie. Die meeste praktiese oorwegings het uiteindelik ‘n oplossing as mens gretig genoeg daarna soek. Net so moet mens aanvaar party mense het maar vrotterige redes vir trou ook..

  Die ou Afrikaanse spreekwoord ,” Trou is nie perdekoop nie” het dit heeltemaal gelyk. Wanneer jy jou meubels, boeke, musiek en lot saamgooi, het dit implikasies. Emosioneel, finansieel, noem maar op. In ‘n saamblyverhouding het jy nie geen regte of beskerming van daardie regte nie. Maar dis minder maklik om af te dwing. Saambly het egter presies dieselfde emosionele en ander implikasies en mense wie se saamblyverhouding verbreek word stel hulleself bloot aan dieselfde pyn as wanneer ‘n huwelik ontbind. Ek vermoed sterk God stel riglyne om Sy kinders teen pyn te beskerm, omdat Hy weet die menslike aard is “easy come, easy go”. Dis al. Vir die kerk om ‘n beleid oor enigiets in te neem, is om die dam onder die ganse uit te ruk.

 2. Die kerk se beleid word deur kollekte beinvloed. Dis te verstane.

 3. @ Twilight

  Ek vermoed sterk God stel riglyne om Sy kinders teen pyn te beskerm, omdat Hy weet die menslike aard is “easy come, easy go”.

  Daar stem ons saam. Maar God noem nie Sy wette bloot “riglyne”nie. Hy voel sterker as dit daaroor om ons en ons nageslag en almal met wie ons te doen kry te beskerm.

  Vir die kerk om ‘n beleid oor enigiets in te neem, is om die dam onder die ganse uit te ruk.

  Twilight, sou jy regtig nie wou hê dat die kerk ‘n beleid het oor enigiets nie?
  Byvoorbeeld: Moet die kerk geen beleid hê oor of God bestaan of nie? Geen beleid oor of Jesus kan red of nie? Geen beleid oor of naasteliefde of selfsug die Christelike manier van leef is nie? Hoe kan die kerk (Christendom) enigiets wees of doen of sê of leer sonder beleid?

  @Harry: Ek kan jou ‘n lys maak van dinge wat die kerk verkeerd doen, as hy werlklik sy beleid vir meer kollekte wil opstel. (Dalk is dit ‘n idee vir ‘n toekomstige blog inskrywing.) Charismatiese kerke (wat gewoonlik baie meer behoudend is oor reg en verkeerd is) kry baie nuwe lidmate- en meer kollekte.

 4. Dis waar. En charismatiese kerke werk baie harder om hulle lidmate te behou. Tog. As hulle die woord van God vesprei en jy voel die Heilge gees tasbaar aan, dan kan daar nie fout wees nie. Daar is so baie pastore wat godsdiens met “geloofsgenesing” misbruik. Die ding is mense sien net hierdie foute raak. Geld is ‘n baie sensitiewe saak. Ons dominee Hein Schaaf ry in ‘n horing oue dieselbakkie rond, maar as jy hom nodig het is hy dadelik oppad. Ons kerk gebou het nog dieselfde matte in as toe ek klein was. Die gemeente sukkel, maar die dominee is ‘n saint.

 5. Dankie, Harry. Jy is reg oor geld, dit kan mense- gemeenteleiers ook laat struikel, maar meeste gemeentes/ predikante gaan nie net oor geld nie. En jy is reg oor die woord en Gees, en hoe mense soms net foute raaksien. (As ek jou poste hanteer het asof ek net foute raaksien – ek is jammer.)

 6. Vertel my hoekom saamwoon nie gelykgestel kan word aan trou nie? Waarom moet dit verkerklik word?

  Paulus was verveeld. Hy kom uit ‘n patriagrale era toe hy oor die rol van die man en vrou in die huwelike besin het.

  Ek hou van hoe Twilight dink.

 7. Hoekom saamwoon nie gelyk is aan trou nie?


  Cohabiting relationships are always more likely to break up than marriages…cohabiting couples accumulate less wealth than married couples… Cohabitants have more health problems than married people…Women in cohabiting relationships are more likely than wives to be abused…
  children born to cohabiting parents are more likely to experience a series of disruptions in their family life, …Children living with cohabiting couples do less well at school and are more likely to suffer from emotional problems than children of married couples.

  http://www.civitas.org.uk/hwu/cohabitation.php

  Jou idee oor hoekom Paulus vertel het wat hy vertel het- dis jou opinie. En sy “trou voor jy seks het(my parafrasering)” is juis die ding wat die meeste waarde en veiligheid aan vroue en kinders in sy era en ons s’n gee. As hy werklik net in patriargale manlike belange belang gestel het, sou hy vertel het: “mans, slaap rond soos jy wil, sonder beloftes of verantwoordelikheid.”

 8. Dit sal ‘n ramp afgee as die kerk nou aftstand doen aan ‘n onderdrukkende filosofie en skielik besluit om meer menslik te wees. Dit is juis die verstikkende dogma van christenskap wat jong mense vandag laat huiwer om by ‘n kerk aan te sluit … en leë kerk banke is sinoniem aan ‘n gesonde samelewing.

  Aan alle jong mense, hier is dus die boodskap …vermy saamwoon en sex. Al trek julle kiewe saam soos uitgedroogde pruime, byt vas tot julle troudag, okay?

 9. Andrew, jy gee dus nie om vir kinders wat 20 keer so geneig is om mishandel te word deur saambly-ouers as getroude ouers nie? Of vroue wat baie meer mishandel word nie? Of mense, manlik en vroulik, wat ‘n kleiner kans op ‘n lang, gelukkige verhouding het nie?

  Ek is nie verbaas nie. Dis nie vreemd as goddeloses korttermyn-plesier voor langtermyn-gevolge stel nie.

 10. Retha ek gee om, jy behoort dit te weet.

  Ek verwys na studies oor hoe skadelik geloof is vir die samelewing. Jy verwys na studies oor hoe wonderlik geloof is vir die samelewing. Die waarheid is dat nie genoeg data beskikbaar is op hierdie stadium om wetenskaplik te bewys dat ‘n geloof in sangoma-voorvaders beter is as een daarsonder nie. Maar navorsing word wel gedoen, en ek kan nie sien hoe julle dit gaan keer nie.

  Lets wait for the data.

 11. Retha ek gee om, jy behoort dit te weet.

  Hoe moet ek dit weet? Waar het jy al jou bekommernis uitgespreek oor die nadele wat saamwoonverhoudings op mense het? (Ek vra in terme van saamwoon oor my omgee-vraag in terme van saamwoon was.)

  Ek verwys na studies oor hoe skadelik geloof is vir die samelewing.

  Waar het jy na enige studie verwys? Soos in nie vaagweg genoem van leë kerkbanke en gesonde samelewings nie, maar letterlik ‘n verwysing na ‘n spesifieke studie gegee?

  En kyk hoe gaan jy terug op wat jy sê:
  Uit #8:

  leë kerk banke is sinoniem aan ‘n gesonde samelewing.

  Uit #10:

  Ek verwys na studies oor hoe skadelik geloof is vir die samelewing. Jy verwys na studies oor hoe wonderlik geloof is vir die samelewing. Die waarheid is dat nie genoeg data beskikbaar is op hierdie stadium om wetenskaplik te bewys … nie.

  As daar nie genoeg data beskikbaar is nie, hoekom vertel jy leë kerkbanke is sinoniem met ‘n gesonde samelewing? Of het jy tussen 10:17 en 2:42 vandag eers uitgevind hoe die data nie jou punt bewys nie?

  Maar navorsing word wel gedoen, en ek kan nie sien hoe julle dit gaan keer nie.

  Lets wait for the data.

  Gelowiges is mal oor waarheid, ons wil nie die data keer nie. En ons hoef nie te wag nie. Daar is talle data van baie soorte klaar in. . Bietjie daarvan is onder C2, C4 en C5 se skakels op “Om Jesus te volg maak sin;” en bietjie op die statistiekblad van http://christianrethinker.wordpress.com/2008/11/02/child-abuse/ .

 12. “Gelowiges is mal oor waarheid, ons wil nie die data keer nie.”

  Dit is nie waar nie en jy weet dit Retha.

 13. Miskien praat ek SNERT. Miskien is evolusie net ‘n “teorie”. Miskien moet ek ‘n verhouding aanknoop met ‘n pixie in die lug en miskien moet ek my wetenskap onderwyser skeef aan kyk.

  Maak nie saak wat ek doen nie, julle gelowiges sal julle veetjie verhaal verdedig en beskerm met leuns vir nog ‘n paar duisend jaar.

 14. Ah. Nie een antwoord op my vrae nie. (Dalk is Andrew nie in staat om so diepte dink as om ‘n vraag te antwoord nie?) Net ongesubstansiëerde beskuldigings. Dit bevestig weereens my opinie van New Atheists.

  Maak nie saak wat ek doen nie, julle gelowiges sal julle veetjie verhaal verdedig en beskerm met leuns

  Met die woorde “julle gelowiges” sluit jy my in. Nadat jy reeds nie jou vorige punt (leë kerkbanke sinoniem met ‘n gesonde samelewing) wou staaf nie, staaf asseblief hierdie een deur te wys waar ek my geloof in God met leuens verdedig.

  En onthou net weer dat jy met iemand praat wie se idee oor evolusie onafhanklik van haar idee oor God is. Deur te brabbel oor evolusie en wetenskap wys jy totaal niks oor my/ons idees oor God nie. En deur te brabbel oor evolusie is jy totaal van die onderwerp af. Newsflash: Dis nie ‘n evolusie-draad nie. Bly by die onderwerp.

  “Gelowiges is mal oor waarheid, ons wil nie die data keer nie.”

  Dit is nie waar nie …

  Staaf vir my waar ek data en statistiek probeer keer.

  …en jy weet dit Retha.

  Staaf ook vir my waar ek wéét dat gelowiges nie van waarheid hou nie. Tot dusvêr is jy die een wat nie na ‘n enkele stuk waarheid kon kruisverwys om jou standpunt te staaf nie.

 15. Andrew herinner my aan iets wat ek vroeër vandag gelees het:
  Deur Vox DayActually, the biggest problem that the New Atheists face is their fundamental dishonesty. They frequently dissemble, exaggerate, and lie. They also practice the fundamental bait-and-switch of selling a specific secular philosophy under the guise of science. They are deeply and profoundly ignorant of history, economics, politics, and theology; worst of all, when they are called out and shown to be ignorant, they do not bother to take their errors into account or alter their conclusions in the slightest.

  This is what makes them irreligious fundamentalists. Indeed, the average New Atheist is demonstrably more blindly fundamentalist than the average Christian or Islamic fundamentalist. There is literally no information that is capable of changing their position because it is based on raw emotion, not reason, logic, or science. Because they cannot admit error, every dialogue with a New Atheist will inevitably turn into an intellectual fox chase, with the New Atheist frantically attempting to redefine basic dictionary terms, claiming that he didn’t mean what he previously wrote, moving the goal posts every time his previous position is shown to be incorrect, and attempting to change the subject whenever logical or factual errors in some aspect of his individual belief system are pointed out.

  En deur Ilion in antwoord op Day:What you’re describing is more precisely termed ‘intellectual dishonesty’ — and it’s logically impossible to argue with an intellectually dishonest person or position. The best one can hope to do is to help others see the dishonesty — but that necessitates bluntly calling it what it is, and for act which one can expect to be viciously attacked by all manner of “nice” persons.

  Intellectual dishonesty is a type of hypocrisy, but whereas regular hypocrisy is lying about morality, intellectual dishonesty is lying about reason and truth itself. The intellectually dishonest person is morally worse than a mere liar, for the mere liar is lying episodically, whereas the intellectually dishonest person is lying systemically.

  http://voxday.blogspot.com/2009/12/sub-optimal-messengers.html

 16. “staaf asseblief hierdie een deur te wys waar ek my geloof in God met leuens verdedig.”

  Moet ek Galileo aanhaal en vir jou ‘n geskiedenis les gee? Van daar af is dit net een lang afdraende gemors. Ek sal evolusie laat staan as jy wil, maar dit gaan nie jou saak enigsins verbeter nie. It’s game over for you, your allies have abandoned you in their ignorance. Popular religious belief is caused by dysfunctional social conditions. Your argument is as dead in the water as the tokelosie that walked on it 2000 years ago.

 17. Genugtig, maar jy is dodgy! Galileo was voor my tyd, ek was nie betrokke by sy verhoor nie. Jy kan dus nie so wys hoe ek, Retha, my geloof met leuens verdedig nie. (As jy Galileo aanhaal, gaan ek 10 teen een foute in jou geskiedenisbegrip ook uitwys.)

  Probeer weer. Ek is die eerste persoon wat geimpliseer word met “julle”, want “julle” verwys na my en my groep. Staaf of trek terug. Jy het 2 dinge- albei in kommentaar #14 gevra- om te staaf. Jy ken my reëls en dis nie die eerste keer wat jy nie kan staaf wat jy sê nie.

 18. Retha, jammer, maar my beskouing oor Paulus is geen mening nie, maar my gevolgtrekking nadat ek die historiese konteks waarin hy gelewe het, studeer het. Paulus moes hom eerder by die spirituele aspek van sy dogma gehou het.

  Daar is vandag minder rituele in die kerk as 10 jaar terug, en selfs ander beskouings oor aspekte wat voorheen aartsondes was. Neem maar die netelige kwessie van sport op Sondae. Paulus is in baie gevalle uit pas met die werklikheid – mag ‘n Christenvrou werk en kwansuis die broodwinner wees? Of verdraai ons daardie interpretasie om by die tyd aan te pas?

  Ek begin stellig dink dat iemand soos Dawkins reg het in die wyse waarop hy reken mense hierdie onverdraagsaamheid van godsdienste moraliteite op streng, militaristiese wyses moet aanval … maar ek is verdraagsamer en hoef niks aan te val nie. Wat in die praktyk gebeur en wat in die idiliese, naïewe beskouing van die kansel af móét gebeur, is wêrelde uiteen.

  Ek kan nie, nee, ek weier om in ‘n god te glo wat my gaan veroordeel oor my saamblyery met my vrou voor ons huwelik, en die uiteindelike, wonderlike, tans nog onskuldige resultaat in my sprankelende, gelukkige seun. Al die ander dinge vooraf en al die ander sogenaamde voorhuwelikse seksuele verhoudings wat ek mag gehad het, is vergete.

  Vir baie mense is seks deel van ‘n verhouding. Ander kies om ‘n maagd te bly tot die huweliksdag. Dis alles goed. Laat ons nie oordeel en veroordeel oor enige iets daarvan nie.

  As die kerk dan sodanig die dogma van vrye wil aanhang, behoort die enigste beleidsrigting te wees dat dit die mens se vrye keuse is. Dui aan wat die “prognosis” is na aanleiding van maatskaplike navorsing en lei mense deur die mengelmoes van feite sodat hulle ‘n ingeligte besluit neem. Los die reg en verkeerd tot wanneer daar ‘n resultaat is.

  Dit is dan my mening.

 19. Emil, verstaan mooi, ek oordeel jou nêrens nie!

  Die Christen moet nie, vertel Paulus, oor mense buite die gemeente oordeel nie. Christene moet oor hulle mede-kerkmense oordeel, en sekeres uit die gemeente verwyder, volgens 1 Kor. 5:9-13 (“Verwyder die slegte mense onder julle uit” beteken logies nie dat hulle gekeer word om kerkdienste by te woon nie. Dit beteken eerder hulle sal gekeer word om leiersrolle te hê in die kerk, en gelowiges te leer van God.) En dis die naaste aan “oordeel” wat ek met jou gaan kom: Ek gaan nie toelaat dat jy my leer wat God se wil is of nie is nie. Maar ek gaan jou, of enigiemand anders, nie keer om julle lewens te leef nie.

  Bybelverse teen oordeel is gewoonlik geskryf in die konteks van “moenie oordeel met ‘n maat waaraan jyself nie kan voldoen nie.” Daarom dat die Bybel wel oordeel kan beveel in ander verse, sonder om teenstrydig te wees.

  Die Bybel vertel ook dat mens regverdig moet oordeel en nie op die uiterlike nie. (Voorbeeld: Vir al wat ek weet het jy en jou vrou ‘n commitment aan mekaar gemaak voor julle saam ingetrek het. Julle kon selfs ‘n commitment voor almal wat julle ken gemaak het, sonder die stuk papier. Vir al wat ek weet, kon ‘n ander paar die woorde van commitment gesê het by ‘n troue, en dit nie bedoel het nie. Omdat ek nie weet nie, kan ek nie weet of daardie paartjie nader aan God se wil was as julle, of verder, nie. Maar dit beteken nie dat ek moet maak of nie-committed verhoudings ewe goed is as committed verhoudings nie. Dit is nie.)

  my beskouing oor Paulus is … my gevolgtrekking nadat ek die historiese konteks waarin hy gelewe het, studeer het.

  Emil, Paulus se omstandighede was rondreis en soms alles verloor en nie in staat wees om vir ‘n vrou te finansieel te sorg nie, of fisies daar te wees vir haar nie, wat nog emosioneel haar te ondersteun. Sou dit nie in sy omstandighede juis maklik wees om meer “verdraagsaam” teenoor ander idees van verhoudings te wees, sodat hy ook so nou en dan ‘n ‘gelukkie’ kon kry nie?

  Paulus is in baie gevalle uit pas met die werklikheid – mag ‘n Christenvrou werk en kwansuis die broodwinner wees? Of verdraai ons daardie interpretasie om by die tyd aan te pas?

  Waar sê Palus die Christenvrou mag nie werk vir geld nie? Ek is taamlik bekend met Paulus se werk, maar waar lees jy dit?

  onverdraagsaamheid van godsdienste moraliteite

  Waar is enige teken dat gelowiges nie saamblyers wil verdra nie? Ons moet mense met ander waardes liefhê soos onsself! Ons enigste “onverdraagsaamheid”is dat ons nie mense met ander waardes mag toelaat om vir ons waardes te leer nie. Maar dan, jy laat my ook nie toe om jou waardes te leer nie, en ek noem jou nie onverdraagsaam daaroor nie. En hoekom klink jy onverdraagsaam teenoor my waardestelsel/ menings?

  Wat in die praktyk gebeur en wat in die idiliese, naïewe beskouing van die kansel af móét gebeur, is wêrelde uiteen.

  Die kerke is nie naief nie. Ons weet mense het ‘n geneigdheid om nie te wees wat hulle moet wees nie, en nie te doen wat hulle moet doen nie. Dit word ‘n sondige natuur genoem. Paulus som dit goed op as hy sê: “Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil doen nie, doen ek.” Die Nuwe Testament bied juis ‘n oplossing vir daardie probleem. Maar om verkeerd reg te noem los geen probleme op nie. En dis ook nie idillies of naief nie, want dis nie onmoontlik nie. Dit kan gedoen word.

  Ek kan nie, nee, ek weier om in ‘n god te glo wat my gaan veroordeel oor my saamblyery met my vrou voor ons huwelik

  “Ek weier om in die bestaan van water te glo, as water iets is waarin mense verdrink.” Die waarheid van iets hang nie af van of jy daarvan hou of nie. Weereens, ek wat Retha is veroordeel jou nie!

  As die kerk dan sodanig die dogma van vrye wil aanhang, behoort die enigste beleidsrigting te wees dat dit die mens se vrye keuse is.

  Emil, ek is seker jy weet beter as dit! Deel van die vrye wil-dogma is dat God wil hê dat ons kies om volgens Sy plan te leef. En hoe kan ons dit kies as niemand vir ons Sy wil verkondig nie?

 20. Emil, trick question: Veroordeel jy my deur te voel my opinie is onverdraagsaam? As mens nie ‘n opinie oor reg en verkeerd moet verkondig nie, dan oortree jy mos jou eie reels deur te verkondig dat my “onverdraagsaamheid” verkeerd is? (Ons/ek is nie onverdraagsaam of liefdeloos teenoor enige mens nie, maar beskou sekere dade as moreel nie die ideaal nie.)

 21. Ek het die mening dat die kerk in die meeste gevalle veroordelend is.

  Ek veroordeel niemand nie, of jy nou kerk toe gaan of nie; of jy saamwoon of nie. Live and Let Live.

 22. Veroordeel jy onverdraagsaamheid? Veroordeel jy die kerk deur te vertel jy beleef die kerk as veroordelend? Wat is die verskil, Emil, tussen die kerk wat sekere gedrag verkeerd vind en jy wat die kerk(mense) se gedrag (“veroordelende gedrag”)verkeerd vind?
  Antwoord asseblief.

  En staaf jou bewering oor Paulus en vroulike broodwinners.

 23. Ek oordeel nie. Ek het ‘n mening, gevorm uit my eie ervaring en is dus my waarheid. Ek verstaan nie hoe jou so outomaties aanvaar ek oordeel omdat ek van jou verskil nie.

  My ervaring van die kerk spruit uit die 80-jare toe ek as predikant studeer het. Ek het in daardie tyd verseker en sonder skaamte met die kerk se dogma verskil. In daardie konteks was die kerk nie alleen veroordelend nie, maar ook onverdraagsaam. Die geskiedenis is daar vir almal om te sien.

  1 Kor 14: 34-35
  1 Tim 2:11-12

  Paulus is ‘n man en daarom weerspreek hy hom dan ook waneer dit oor sake van man en vrou handel (soos baie mans maar doen): Gal 3:28 Verduidelik JY maar hoe dit inpas by die vrou wat moet stilbly en dan Ef 5: 21-23

  Terloops, ek het destyds, toe ek teologie studeer het, lang hare tot onder my skouers gedra: 1 Kor 11: 14-15

  Die enigste kennis wat ‘n mens soms het, spruit uit jou eie ervarings.

  Terloops, ek het ‘n vraag gevra oor die rol van die vrou. Dit was nie ‘n bewering nie. Die vraag is steeds daar vir interpretasie: mag ‘n Christenvrou werk en kwansuis die broodwinner wees?

 24. Emil, ek is jammer om te hoor dat jy veroordeel gevoel het.

  Wat Paulus betref, net oor jy dink sekere verse is teenstrydig, beteken nie dit is wel teenstrydig nie. Die lang hare-verse staan by “oordeel self”, “algemene opvatting” en “ons … gewoonte,” maar meeste dinge wat Paulus vertel is nie in daardie konteks nie. Sy skrywes oor die seksuele is in pas met die res van die Bybel daaroor.

  Oor jou ander vraag, ek is ‘n werkende enkellopende vrou, en ek sien niks in die Bybel wat my toelaat om ewe skielik my werk te los en van liefdadigheid te leef nie. Maar ek sien nie wat jou vraag met saamwoon te doen het nie. Of selfs met Paulus nie.

 25. “Maar ek sien nie wat jou vraag met saamwoon te doen het nie. Of selfs met Paulus nie.”

  Niks nie. Ek het maar net die stelling oor Paulus se argaïese wêreldbeskouing gemaak, en die res het daar uitgebrei.

 26. “… dat jy veroordeel gevoel het.”

  Hahaha, ek was ingeroep deur die destydse Skriba. Glo my, daar was nikse ‘gevoel’ nie – ek is veroordeel vir wie ek was, en hoe ek gedink het. Soos ej sê: op ‘n manier vorm ons ons eie waarhede uit ons ervarings.

 27. OK, ek wonder hieroor: Die Sinode besluit amptelik hulle is teen die saamblyery. Signed, sealed and delivered. ‘n Paartjie wat saambly kom sien die dominee oor trou. Die dominee vra of hulle saambly en ‘n seksuele verhouding het?
  Wat nou – Wees eerlik en sê ja – gaan die dominee weier om hulle te trou na aanleiding van die “nuwe” formele standpunt? Of moet hulle maar lieg en met vroom gesiggies sê nee?

 28. Hoe kan die Sinode anders besluit?

  Good luck, kerk.

  Doen wat jy goed dink, en bly lewe volgens wat jy dink goed is, sonder om ander te na te kom. Ek staan eerder voor die Skepper en doen verantwoording, as voor mense wat in ieder geval wil interpreteer soos hulle wil. Aan die eindtye gaan ons ALMAL verbaas staan. Al hierdie moets en moenies is so simpel sielloos en gaan niks aan iemand se saligheid doen nie. Ek laat my nie vertel dat die goeie dinge wat ek in my lewe aan ander gedoen het nie, sommer so onder die mat gevee gaan word nie omdat ek dink saambly is goed nie.

  Ariva Dechi!

  In nomine Patris et fillii et Spiritus Sancti.

 29. Ek dink ons almal stem saam dat ‘n goeie, gelukkige verhouding ‘n wonderlike ding is en commitment verg, dat ‘n stuk papier nie ‘n goeie verhouding of commitment waarborg nie. Ek sien min bespreking oor die verskil, indien enige, tussen getroud volgens God en getroud volgens die wet.

  ‘n Paartjie wat saambly kom sien die dominee oor trou. Die dominee vra of hulle saambly en ‘n seksuele verhouding het?
  Wat nou – Wees eerlik en sê ja – gaan die dominee weier om hulle te trou na aanleiding van die “nuwe” formele standpunt?

  Hoekom sal hy weier om hulle te trou? Oom Angus het laas paartjies wat saamwoon onmiddelik getrou- juis oor saamwoon volgens sy verstaan van die Bybel verkeerd is.

 30. Emil, ek is dankbaar oor jou deelname hier, maar jy het ongelukkig ook op hierdie draad oneerlik een onwaar indruk probeer skep. Jy het gesê:

  Emil: Paulus is in baie gevalle uit pas met die werklikheid – mag ‘n Christenvrou werk en kwansuis die broodwinner wees? Of verdraai ons daardie interpretasie om by die tyd aan te pas?

  Daarmee het jy duidelik geimpliseer dat Paulus ‘n mening oor vroulike broodwinners gee. Ek het jou gevra om Paulus se mening oor vroulike broodwinners aan te haal. Toe vertel jy dat jy geen bewering oor Paulus se standpunte daar maak nie:

  Emil: Terloops, ek het ‘n vraag gevra oor die rol van die vrou. Dit was nie ‘n bewering nie.

  Ek antwoord toe: Retha: Maar ek sien nie wat jou vraag met saamwoon te doen het nie. Of selfs met Paulus nie.

  Jy sê toe: Emil: Niks nie. Ek het maar net die stelling oor Paulus se argaïese wêreldbeskouing gemaak, en die res het daar uitgebrei.

  Emil, jy vertel self die vrou se rol in die werkplek het niks te doen met Paulus se lewensbeskouing nie- hy het niks daaroor gesê nie. Om te maak of dit deel van die onderwerp is, net sodat jy Paulus se lewensbeskouing lekkerder kan afkraak, was oneerlik.

 31. Ag asseblief, Retha. Jy lees hopeloos te veel in die ding in. “Oneerlik” is darem maar ‘n sterk stelling. Dit impliseer dat ek aspris daarop uit was om te bedrieg. Absolute nonsens.

  My vraag is steeds daar. Na aanleiding van Paulus se siening oor die rol van die vrou in die huis, D.W.S. die man onderdanig wees en dan boon-op nog in die kerk moet stilbly, vra ek steeds hoe mens daardie rigwysing moet interpreteer in vandag se samelewing waar vrouens nie alleen oor mans “heers” nie, maar kwansuis ook nog op die kansel staan? Het Paulus se siening hieroor verander? Of het die kerk mettertyd sy eie beskouing hieroor aangepas. Dit is al. Simpel. Eenvoudig.

  Dit is baie, baie jammer dat jy nou dink ek is oneerlik. Vaderland, slaan my om.

 32. Dit is baie, baie jammer dat jy nou dink ek is oneerlik. Vaderland, slaan my om.

  Ek is jammer dat die woorde “myns insiens” nie was by hoe ek jou woorde daar geinterpreteer het nie. Dis moontlik dat jy per ongeluk misleidend was en nie aspris nie, en ek vra dus groot verkoning vir my woordkeuse. Nie net die gebrek aan “myns insiens”nie, maar ook die woord oneerlik.(En ek het net een stelling as oneerlik beskryf. Ek het nooit gereken jy is verder as daardie een stelling oneerlik nie. Nou trek ek heeltemal die woord “oneerlik” terug.)
  Soos jy self sê, (werkende vroue) het niks te doen met Paulus of saamwoon nie.

  Wat jou ander vraag betref, talle mense besin op talle plekke daaroor. Net oor sekere dinge moeilik is om die konteks van te verstaan, beteken nie dat jy op grond daarvan ander sake in die Bybel se konteks, of waarde, kan afkraak nie.

  (Pos aangepas deur skrywer om verskoning meer prominent te vra)

 33. Maar hoekom dan die bohaai oor die saamblyery maak as dit niks gaan verander aan die manier hoe dit tot nou toe hanteer was nie? Het hulle niks om te doen nie?

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s