Dis nie soos velkleur nie

In die koerant lees ek oor ‘n lesbiese predikant, Eerw. Ecclesia de Lange, wat geskors is uit haar amp oor sy met ‘n ander vrou getrou het. Eerw. Peter Storey het daaroor gesê:

Soos apartheid gediskrimineer het teen mense oor iets (hul velkleur) wat hulle nie kon verander nie, word daar nou teen gays gediskrimineer oor iets (hul oriëntasie) wat hulle nie kan verander nie…

Ja, ja, daai een het ek ook al gehoor. Maar dit is nie waar nie: Sy is geskors oor haar keuse (om lesbies te trou), nie oor sy ‘n gay oriëntasie het nie. Daar is ‘n verskil tussen lus voel vir iets en toegee aan die lus.

Daar is byvoorbeeld redes waarom mense wat al lus was om moord te pleeg- en dit erken – nie vervolg word nie, maar moordenaars wel. Seksmisdadigers word nie gestraf “vir hulle seksuele oriëntasie” nie, maar vir hulle dade. Is ek besig om homoseksuele dade met moord en seksmisdade te vergelyk? Nee. Reken ek dat sulke dade tussen konsensuele volwassenes onwettig moet wees? Nee. Ek wys daarop dat dade glad nie iets soos velkleur is nie, dat onderskeid gemaak moet word tussen begeertes en dade.

Die verskoning dat die kerk mense afdank oor ‘n “oriëntasie”waaraan hulle niks kan doen nie, word gebruik deur mense wat geen verantwoordelikheid wil vat vir hulle dade en keuses nie. Die gay persoon het, nes ons almal, die keuse of hulle wil toegee aan hulle begeertes, of nie. Die Here se krag is daar vir enigeen- straight of gay – wat vir Hom wil leef!

As eerwaarde de Lange redes het waarom sy die Bybel anders vertolk oor homoseksualiteit, sal ek dit wil hoor. Maar moenie vir my vertel dat enigiemand- gay of straight – bloot ‘n slagoffer is van onbeheerbare drange, so onkiesbaar soos jou velkleur, nie. Dit is nie waar nie. As seksuele drange onbeheerbaar was, sou ons gereeld mense in die openbaar sien … uhm … verder gaan as kafoefel … het. Maar mense kan gewoonlik hulle drang beheer, byvoorbeeld tot hulle agter toe deure kom. Dis nie ‘n onbeheerbare drang soos nies of hik nie. Nog minder is seksuele keuses ingebore soos velkleur. (Daar is meningsverskille oor of seksuele oriëntasie ingebore soos velkleur is.)

—————-

Hierdie soort stuk lok dikwels reaksie soos hoe immoreel dit is om homoseksuele te veroordeel en hoekom haat Christene gays en hoe my reaksie nog ‘n rede is om die Christendom te haat. Maar dan, ek is al beskuldig daarvan dat ek die inkwisisie en heksejagte goed praat as ek vertel wat die sterftesyfer was en hoe die Christendom minder betrokke was as wat party mense wil voorgee. Meer oor ander gay argumente se antwoorde hier en hier.

16 responses to “Dis nie soos velkleur nie

 1. Is die kerk se doel nie maar net om leiding aan sy kudde te gee nie? Moet ons nie maar die oordeel aan God oorlaat nie. Sy het nou wel besluit om haar drange uit te voer, maar sy het besluit om dit bhnne huweliksverband te doen. Soos jy tereg gese het. Dit is ‘n brandnetel… Mens kan net die mense wat haar geskors het respekteer vir hulle vreesloosheid.

 2. Harry, ja, die kerk moet leiding gee. (Hy moet eerstens die boodskap van bekering verkondig, en dan aan bekeerdes leiding gee.) Maar hier is die netelige sakie: As ons as kerk een ding sê en ‘n ander doen, hoe kan ons leiding gee? Daarom vertel Jesus ons om die balke uit ons eie oog te haal voor ons ander se splinters kan uithaal. Ander se splinte moet ons aan werk, maar nie met ons eie balke nie. Dit beteken o.a. dat die kerk van binne moet skoon bly, kieskeurigheid oor wie leiding mag gee in die kerk.

  Lees 1 Kor 5:9-13. Dit vertel ons gelowiges mag nie oordeel oor mense buite die gemeente nie, maar hulle moet “onsedelikes, geldgieriges, afgodsdienaars, kwaadpraters, dronkaards en bedrieërs” uit die gemeente verwyder, en hulle soos heidene behandel. Dit beteken nie om hulle sleg te behandel nie- die Nuwe Testament vertel baie duidelik hoe Christene hulle medemens in liefde moet behandel- maar om hulle nie te beskou as mense wat vir jou geestelik leiding kan gee nie. Heidene was ook welkom om by kerkdienste te kom luister en leiding te kry- veral leiding om bekering te kies-, maar hulle kan nie vir jou vertel hoe ‘n gelowige moet lewe nie.

  Ons wil nie liefdeloos wees teenoor heidene of medegelowiges nie- dis juis reg dat die kerk ‘n voorbeeld stel. Ons moet net aanbeveel wat ons in die kerk self bereid is om te doen. (Wat die kerk tragies dikwels nie doen nie.)

 3. Ek gaan gou ‘n egoïs wees- deur kommentaar op my eie draad gee. En dan boonop kommentaar waarin ek praat oor hoe mense op my woorde reageer. (Ai, ai, Retha. Hou op om so selfgesentreerd te wees!)

  Onlangs op Flippiefanus se blog
  http://flippiefanus.wordpress.com/2010/02/07/raaiselagtig-beeld-in-n-dowwe-spieel#comments

  het mense gepraat oor ‘n nuwe wet wat gay Ugandese die doodstraf wil gee. Ek skakel toe hierheen:

  http://voxday.blogspot.com/2010/01/gay-pedophiles-and-their-atheist.html

  want in daardie stuk is ‘n skakel na die regte Ugandese wet, presies soos hy bewoord is. Dis ‘n wet wat die doodstraf gee nie vir alle gay dade nie, maar vir gay kinderverkragting, bloedskande en die versprei van die Vigsvirus. Nou ja, dis maklik om te verstaan hoe laasgenoemde wenkbroue sal laat rek en mense besorgd sal maak. Ook die vraag hoekom dieselfde wet nie heteroseksuele mense dieselfde dinge verbied nie? Nogtans, dis goed dat mense eers die inhoud van die werklike wet lees, en dan besluit of hulle petisies wil teken. Mens kla nie op hoorsê nie. (Party mense sal dalk, as hulle die regte wet gelees het, eerder petisies wil teken wat net vra dat ‘n deel van die wet geskrap word. Daar is byvoorbeeld heelwat mense wat wel die doodstraf vir kinderverkragters goedkeur en nie sou vra dat so iets uit enige land se wet geskrap word nie. Uganda het glo reeds ‘n wet wat die doodstraf gee vir straight verkragting.)

  Net na ek mense gevra het om éérs die regte wet te lees, en dán te besluit of hulle wil teken, vertel iemand dat my geloof hom walg. (Verstaan mooi: Ek het nooit gevra dat iemand níé moet teken nie. Ook nie gesê die blog waarheen ek skakel is reg nie.) ‘n Rukkie later vertel iemand anders dat hy nie kan glo hoe ongevoelig ek is teenoor gays nie.

  Moral of the story: Party liberales se manier van baklei is om almal wat nie hulle woorde sonder bevraagtekening sluk nie, almal wat wil dink en toets of dinge waar is, van liefdeloosheid te beskuldig. Moenie glo dat iemand liefdeloos is bloot oor hy kennis versprei wat nie vir die liberaal van waarde is nie. Soek die waarheid op – en gebruik dit om beter lief te hê. God is liefde, ja. Jesus noem Homself ook (die Weg,) die Waarheid (en die Lewe).

  Tangent: Gays is mense, en God het mense lief. Ook gay mense is welkom om- nes hulle is- na Hom toe te kom. Maar wees nugter en wakker. Verstaan die waarheid oor heiligheid en hoe om binne God se liefde te lewe.

 4. Tog voer sy haar liefde binne huweliks verband uit.

 5. Ek dink die skorsing uit haar amp kan net geregverdig word as hulle kon bewys dit het haar werk beinvloed. Ek twyfel egter of dit bewys kan word.

 6. Hierdie vrou is ook nie sonder blaam nie. Sy weet homoseksualiteit is ‘n omstrede kwessie in die christen geloof. Wat soek sy nog daar? Dis soos ‘n swart man wat by die Ku Klux Klan aansoek doen om lidmaatskap en dan bitch as dit afgekeur word.

 7. Demoerin, wat dink jy is ‘n predikant se werk? As jy dit antwoord, kan ons kyk na of dit haar minder in staat maak om haar werk te doen.

  Groepe soos AT&T en Tag Heuer gee vir Tiger Woods die trekpas oor hulle nie wil geassosieer word met sy beeld nie. Ek het nog niemand daaroor hoor kla nie. En AT&T en Tag Heuer is nie instansies wat eers oor waardes praat nie. Hoeveel te meer kan ‘n kerkdenominasie, wat wel oor waardes praat, iemand die trekpas gee wat veronderstel is om namens hulle te praat? Wat heel waarskynlik die amp van predikant aanvaar het in die wete dat sy nie haar kerk se waardes deel nie?
  Sies Andrew, my opskrif is “Dis nie soos velkleur nie” en jy kies ‘n voorbeeld wat met velkleur vergelyk! 🙂 Aspris of per toeval? (Toemaar, ons verstaan velkleur is nie die punt van jou vergelyking nie, anders as Storey s’n.

 8. Maar dis juis die punt. Die kerk toon dus dubbele standaarde. Sy mag gay wees en predikant wees, maar o wee, behoede ons, sy mag nie trou nie. blah blah. Van wanneer af verander trou jou as persoon? Pot Bollie. Hulle moet ‘n standpunt vir of teen inneem… jy kan nie jou brood aan beide kante en om die korsies gebotter wil hê nie. As sy tot voor haar troue ‘n goed genoeg predikant was, is sy nou nog steeds.

 9. Demoerin, jy het nog nie ‘n direkte vraag geantwoord nie: Wat dink jy is ‘n predikant se werk? Sal jy asseblief antwoord voor jy weer iets anders sê?

 10. Hulle het mos standpunt vir of teen ingeneem: Standpunt teen homoseksuele dade. Om iemand toe te laat tot die amp met ‘n homoseksuele orientasie is dan soos om iemand toe te laat wat dalk ‘n geneidheid sal hê om iemand anders as sy/haar huweliksmaat te begeer, of ‘n geneigdheid tot geldgierigheid – die Christendom maak nie of sy lede nie sondige geneigdhede het nie, maar sê wel ons moet daarteen stry en nie daaraan toegee nie. En dit nie goedpraat as ons wel toegee nie, maar sonde bely.
  (Let asseblief op dat ek nie hier ‘n standpunt gee oor of daardie kerkgroep die Bybel reg verstaan oor gay dade nie. Ek gee wel die standpunt dat hulle nie anders kan as om iemand af te dank wat idees leef wat teen hulle waardes indruis nie. Dis skynheilig om as denominasie teen gay dade te wees, terwyl jy gay predikante toelaat.)

 11. Die predikant se werk is gemeenteleiding deur prediking, en vertroosing in siekte en dood. My opinie.
  Die probleem is, volgens daardie artikel, dat die Metodiste kerk lyk my nie seker is of dit daadwerklik teen hulle reëls indruis nie, en of dit maar net ‘n aanname was nie, aangesien dit nou onder bespreking is ens. ens.

 12. As die kerk se werk gemeenteleiding is, dan kan hulle mos juis nie iemand hou wie se voorbeeld in ‘n ander rigting lei as die gemeente se beleid nie.

 13. Maar die voorbeeld is dan tog “Christelik.” Sy preek seker sondevergifnis en al daai wonderlike kuure vir ons bederfbare siele. O wag, elke kerk het mos sy “eie geloof.”

 14. Harry: “Tog voer sy haar liefde binne huweliks verband uit.”

  Dit hang seker maar af wat jy as “huwelik” beskou. Christenskap laat nie gay huwelike toe nie, dus is hul huwelik ‘n suiwer staats-instelling en dan nie ‘n ware eg nie. Hulle is volgens die landswette getroud, maar nie volgens God se wette nie.

 15. Welkom hier, Vrye Denker. Is jy Vrye Denker wat op Vox Popoli uithang? (As jy nie weet wat Vox Popoli is nie, is die antwoord nee.)

 16. Ek is die einste Vrye Denker. Ek het jou blog deur Cocomment opgespoor. Ek dog ek kom loer hier in siende dat ons in dieselfde “buurt” woon en so aan.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s