Die opstanding: Craig en medewerker debatteer met Craffert, Spangeberg

Hier het ek geskryf oor Prof. Piet Craffert se bewering dat die opstanding van Christus visioene was. Toe iemand met my daaroor in gesprek tree, het ek hom vertel dat eersteklas Bybelskoliere soos William Lane Craig nie met Craffert saamstem oor die opstanding nie.

Volgende week gaan Craig se medewerker Mike Licona met Craffert debat voer by die Universiteit van Johannesburg. Die tema is: “Was Jesus raised physically from the dead?”

Die dag daarna vat Craig en Licona saam vir Sakkie Spangeberg en Hansie Wolmerans aan in nog ‘n debat: “How should we understand the narratives about Jesus’ressurection?”

Hulle het ook ander praatjies en Reasonable faith- seminare in Kaapstad, Pretoria, Johannesburg en Potchefstroom. Meer oor waar hulle wanneer is by http://www.antwoord.org.za .

Wees daar as jy kan!

25 responses to “Die opstanding: Craig en medewerker debatteer met Craffert, Spangeberg

 1. Hoe gaan die debatvoerders die toeskouers werklik oortuig? Teen die einde van die dag is dit tog maar die beste debatvoerder wat beindruk en dat die twee partye met onveranderde opinies gaan uitstap om hvl taktiese arsenaal van redenasie verder op kantoor te gaan slyp volgens hul nuutste aantekeninge. Tog. Ek dink dit behoort interessanter te wees as ‘n Bloubul wedstryd.

 2. Hoe het Dr Craig besluit om hierheen te kom? ek probeer al jare lank die man oorrreed, sonder enige sukses.

 3. Harry, in ‘n debat oor opinies is dit die beste debatvoerder wat beïndruk. Maar in ‘n debat oor feite het die ou met waarheid aan sy kant ‘n voordeel. Dis waarom Craig gewoonlik wel debatte wen- en talle mense tot bekering kom deur sy werk.

  VD, as ek geweet het sou ek jou geantwoord het.

 4. Ek hoor mos een slag iemand soos Richard Dawkins wat kerm omdat Craig so ‘n goeie debatteerder is en juis daarom altyd suksesvol is. Dr Craig antwoord toe dat dit absurd is, want vir die afgeloper 30 jaar al gebruik hy presies dieselfde basiese argumente.

  Hoeveel weet jy van hom? Ek het sy Defenders kursus klaargemaak en dit was BAIE insiggewend.

 5. @VD: ek weet maar van hom deur Internet lees.
  ———-
  Daar isnog min op die ‘net oor hoe die Craffert/ Licona en Craig-Licona/ Spangeberg-Wolmerans debatte gegaan het.

  Licona reken op Twitter dat altwee “very well” gegaan het. Craig glo die debat met Spangeberg en Wolmerans was sy “most lopsided” waarin hy betrokke was. Spangeberg reken dit was ‘n “abortiewe debat” en kla dat die gehoor nie verstaan het dat 2 skrifbeskouings betrokke is nie. As dit vir Spangeberg so belangrik was, kon hy dit mos uitgewys het? Ek dog die hele punt van die debat was om te kyk watter skrifbeskouing se opinie van die opstanding die beste by die inligting pas?

  Wil iemand dalk geld wed op watter kant se skrifbeskouing ge-aborteer het eerder as om oortuigend op die verhoog oor te kom?

  In elk geval, hopelik het die 400 mense by die Craffert-debat en die 1200 by die Spangeberg debat iets geleer wat hulle geloof sal versterk as hulle gelowiges is, of hulle nader aan die opgestane Here sal bring as hulle nog nie is nie.

  As Jesus nie opgestaan het nie, was die Christene die bejammerendswaardigste mense. Maar Hy het waarlik opgestaan. En die bewyse lei in daardie rigting.

 6. Die Messiah het nie op gestaan en opgevaar na die hemel. Die mens kyk hulle self vas in die letter van die woord. Ek spreek nie uit my self nie, maar die Vader het my die Verborgenheid geopen baar. Dit help nie ‘n mens skop teen die prikkels. Die Woord is nie aan elke mens op aarde gegee. Alleenlik wie die Vader uit verkies het. Mense dink dis ‘n speletjie, maar dis ‘n saak van lewe en dood. Ons lewe in die laaste tydperk, let op na die tekens van die tye. Die Messiah se woorde was die selfde woorde wat die Vader gespreek het. Hoekom? Omdat die Heilige Gees deur die seun gespreek het. Kom ons gaan kyk wat is die verborge woorde wat gespreek is oor die opstanding maar vir mense is dit toe. Die Vader het gese, sesdae gewerk op die sewende dag gerus. Wat se die Heilige Gees weer deur die Messiah. 2 dae gewerk en die 3 dag is ek klaar. Nou se Luk.13:32…..Kyk,Ek dryf duiwels uit en maak gesond, vandag en more, en op die derde dag is Ek klaar. Wie spreek hier ? Nie die seun nie, maar die Heilige Gees self wat deur die seun spreek en werk. Mense kan nie onder sky wanneer die vlees spreek of die Heilige Gees nie. Die 7 dag en die 3 dag is die selfde ding. Die 7 dag verwys na 7 tydperke en 3 dag na 3 profetiese tydperke. Dit het niks te doen met letterlike dae nie. Waar dit se hy sal op die derde dag op staan verwys na 3 profetiese tyd perke en nie na letterlike 3 dae nie. Nou se die skrif ook – Ek sal julle na 3 dae lewend maak. Ons is nou in die laaste tydperk wat die 3de dag is. Toe daar gese is dat die Messiah op die derde dag sal opstaan, was dit ‘n vooruit wysing na sy kinders vandag. Die Messiah se liggaam simboliseer liggaam van geeste wat die heiliges is. Op die vloekhout het die Messiah aan die Vader gese waarom het U my verlaat. Toe die Messiah wou sterf roep hy uit Vader ontvang my gees. Hier het die gees klaar opgevaar na die Vader. Pred.12.7. en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na die Vader terugkeer wat dit gegee het. So duidelik. Ons het nou gesien dat die Messiah se eie gees gehad het en dat die Messiah ook nie die Vader is soos die mense glo nie. Die bybel is baie verdraai. Open.1:7. Kyk, Hy kom met die wolke. Op pinkster het dit reeds klaar gebeur. Op pinkster dag het die Heilige Gees in die mens kom woning maak. Daarom het die Heilige Gees deur die Messiah gespreek en aan Johannes gese bly tot dat ek weer kom. Hoe oud dink julle sal Johannes vandag gewees het as hy vir die weerderkoms gewag het. Nou se die Vader ook – Ek sal by julle wees tot by die voleinding van die wereld. Die wolke simboliseer die heiliges en nie letterlike wolke nie. Vandag kom hy nog steets met die wolke wat sy heiliges is.Ja, beslis. Niks te doen met letterlike wolke nie. Amos.5:18. waarsku ons reeds om nie te wag vir ‘n wederkoms nie. Die seun is ook nie Die Vader nie. Elk geval is die name soos Jesus, Here,God, Yahweh afgods name.

 7. Petro, jy dink dat Jesus nie letterlik op die derde dag opgestaan het nie?

  Weet jy enigiets van Craig se redes- uit die geskiedenis- waaraan hy kan sien dat Jesus regtig hier op aarde weer lewendig geword het? Wat is volgens jou fout met Craig se Minimale Feite Benadering? Lees bietjie op daaroor, dis fantasties. Sulke soort goed wys dat wat Christene glo. feite is!

  Ons het nou gesien dat die Messiah se eie gees gehad het en dat die Messiah ook nie die Vader is soos die mense glo nie.

  Watter mense glo dat die Messias die Vader is? Christene glo die Messias = Jesus. Ons glo ook Jesus IS NIE die Vader; Die Vader IS NIE die Heilige Gees; Die Heilige Gees IS NIE Jesus. Maar ons glo wel dat die Heilige Gees God is, Die Vader God is, en Jesus God is.

  Die bybel is baie verdraai.

  Het jy enige bewyse daarvoor? Of dink jy bloot dat wat jy glo, die ware manier is om te glo?

 8. @Retha: ek het ‘n spesmaas Petro is een van daai Israel-visie mense wat glo die Afrikaner is die uitverkore volk en dat swartmense nie siele het nie. Ek hoop ek is verkeerd want daai klomp is vreeslik skurf.

 9. Retha ek kan sien jy verstaan nie die godheid nie. Jesus is geen God. Ek stem 100 % saam met Petro. Wie aan bid jy. Jesus of die Vader. Daar is is net een God, en die Vader het gese byten my is daar geen ander God nie, hoor Israel ek is n enige god. nou hoe kan jy nie die seun Jesus ook n GOD maak ons is nie die Israel visie wat se naam julle van praat nie, ons weet van hulle. die uitverkore volk word uit gekies uit alle volke tale en nasies, van die wat die wil van hom doen en sy ware Hebreerse Naam dra.en nie Jesus, of here of die woord god, of Yahweh nie, dit is alles afgods name, die naam Jesus kom van Grieke af en uit Egipte, gaan die geskiedenis na,waar die naam vandaan kom, en die opstanding is ook nie waar nie, het baie bewyse, as jy wil ek sal vir jou tekse gee, wie die volk van die Vader is, en nie die vandag se jode wat in Israel is nie, die jode het die seun verraai, toe se die Vader ek sal vir my n nuwe volk maak, in hulle wat my Hebreers se naam dra en my wil doen Die seun is uit die stam van Dawid gebore n rein Hebreerse volk, hoekom sal hy dan n Griekse naam dra, sy ouers was godsvresende Jode, gaan sy nageslag na tot in die outestament dan sal jy sien hoe ver praat die bybel al van die seun wat uit n seker volk gebore sou word!so moet my nie net sommer aanval as jy nie, die geskiedenis ken nie? ek is toevallig nou al seker 16 jaar besig om die geskiedenis van die woord te ondersoek, ek was ook n Jesus naam mens, maar die Vader het gelukkig my oe oop gemaak. ek was maar net gelukkig, ek veroordeel julle wat Jesus naam glad nie, as jy ernstig is en dit deeglik onder soek sal die Vader dit vir jou oop maak, oppas net dat dit dalk nie te laat kan wees nie!

 10. Craig se denke is vals en het geen skrif bewys. Hy het nie grond om te staan nie. Ek het ook vir baie jaar gaan studeer vir die bybel. Maar dit beteken niks. Daar moet twee tot drie getuienise wees in die bybel. By die opstanding letterlik is daar geen 2de getuienise nie. Die 2de getuienis moet in jou ou testament voor kom. As die Woord se Hy die seun het die dood oorwing, beteken dit dat Hy geestelik op gewek is, met ander woorde hy moes ook wedergebore word net soos elke ander mens. Dis wat dit beteken, niks met ‘n lettelike opstanding te doen, en daar is skrif daar voor. Daarom sal ons ook na 3 dae op gewek word,nie letterlike drie dae nie, maar in die laaste tydperk wat nou is. Dit was net ‘n vooruit wysing gewees. Die bybel is in verborgenheid geskryf. Ek kan so veel verse uit haal oor die verborgenheid, wat se dis net gegee aan wie uit verkies is. Niks te doen met die vlees. Hy moes eers ook geleer het voordat hy vir die mense kon leer. Eers op dertig het Hy begin leer. As hy die Vader was, was dit nie nodig om te geleer het nie.Die bybel is so verdraai dat daar by baie plekke ding uit gehaal is en by gelas is. Ek ken die skrifte so goed en kan dadelik sien waar le die voute. Dis jammer ek kan nie al die skrifte uit haal wat vals is nie, daar is te veel om vir mens te wys hou vals is baie van die skrifte. Daar is net een Vader wat die Heilige Gees self is en een Liggaam wat die geeste van heiliges is en die Messiah is deel daar van. Dis hoe dit werk. En daar is skrif daarvoor wat se – Daar is Een Gees (Heilige Gees) en Een Liggaam (heiliges, liggaam van geeste.) soos julle geroep is. Waar kry mense 2 Heilige Geeste of twee liggame? Dis net Die Vader alleen en sy uitverkore liggaam wat sy heiliges is. Hulle het aan die regter kan gaan sit. Die Messiah was net ‘n voorbeeld gewees as die gesalfde liggaam, maar die mens is blind en kan nie die hemel taal vertaan nie. Sy heiliges is vandag die erfnaam en hulle gaan alles ontvang en die koningskap. Wanneer? Nie eendag nie maar nou. Elkeen wat na Sy naam genoem is het dit ontvang, dan eers het hulle kinders van die Vader geword. Lees Johannes.1:12…aan hulle wat in sy Naam glo. Hansie Wolmerans weet dat die opstanding vals is. Ek het lank trug vir hom ‘n studie gestuur en hy kom my glad nie antwoord nie. Ek het vir hom gese hy moet nie geld uit die storie maak nie, anders los hy dit uit. Hulle wil die waarheid van jou af steel en se hulle het dit ondek. Maar ek gee vir geen mens meer die waarheid voordat ek weet of daardie persoon erenstig is nie. Die wereld hardloop agter die leuns aan by hope. Dis geen wonder die skrif se, in die laaste dae sal hulle hope versamel en wend tot fabels en van die waarheid af keer. Glo my min sal die ware weg vind. Mense sal jou selfs dood maak vir die waarheid. Die christendom word so kwaad vir my dat party my vloek. Is dit nou van die Vader. Hulle gees staan op teen die waarheid. Gelukkik is ek nie ‘n christen nie, maar ‘n geestelike Herbreer. Ek is nie ingeent by enige gelowe nie maar by die makoolyfboom (geestelike Herbreer). Waar is die mens ingeent? By orgenesasies van kerke. Ingeent by die christendom. Plaas daarvan om by die makoolyfboom ingeente wees. Ek is nie deel van Israel visie nie. Ek is ‘n Yahshuran. As jy jou bybel goed ken se die bybel dat my volk Yahshuran genoem gaan word, dit sal my volk wees. Dan se die bybel verder, hulle sal nie in die wereld bekend wees nie omdat die tyd nog reg is nie. Ons is verborge vir die wereld en woon nie in kerke nie soos ander. Onthou dis nie Yah nie. Op die a moet ‘n kappie op kom. Dan is die uitspraak so- (yaw).’n Diep klank.

 11. Ek stem saam met Gerhard en Petro. Hulle het die waarheid. Dis nou slim mense. Hulle woorde maak sin. Die ander dwaal !!!

 12. Petro het gesê:

  Daarom het die Heilige Gees deur die Messiah gespreek en aan Johannes gese bly tot dat ek weer kom. Hoe oud dink julle sal Johannes vandag gewees het as hy vir die weerderkoms gewag het.

  Gerhard en Petrus het saamgestem met Petro. Nou gaan ek daardie stelling gebruik om daaraan julle eerlikheid te toets. Wys my waar Jesus aan Johannes gesê het: “Bly tot ek weer kom.”

  Julle het ook nog niks gedoen om Craig se Minimale Feite bewyse vir die wederkoms te weerspreek nie. Gerhard, jy sê “Craig se denke is vals”– wat is dan waar oor WLC Minimal Facts, en tot watter gevolgtrekking moet daardie waarhede mens lei?

  As jy met kennis Craig se benadering kan weerspreek, Gerhard, sal ek dink dat jy dalk iets het om mense te leer.

  Petro het gesê:

  Mense dink dis ‘n speletjie, maar dis ‘n saak van lewe en dood

  1 Kor. 14:15
  Petro- Dis die één ding waarmee ek met jou saamstem- en waarom ons so sterk verskil.

 13. Prof. Piet Craffert is op die regte spoor, hy moet net dieper in die verborgenheid gaan kyk. Craig sal nooit ‘n debat met ons wen omdat hy geen skrif bewysing het nie. Hy kyk te veel in die letter van die woord vas. Die Vader stel glad nie belang in mense wat baie vergeleerd is nie. Vergeet van mense denke dis nie van die Vader. Jy weet seker hoekom die mens die Messiah dood gemaak het? Craig ken glad nie die verborgenheid nie, ek kan hoor hoe hy spreek. Die verborgenheid is net die wat uit verkies is en nie vir die wyse van die eeu nie. Efé.3:9-10. En vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in die Heilige Gees wat alles geskape het deur die gesalfde liggaam (waarvan ons lede is) sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte (nl.die mensgeleerdes) in die koninkryk die menigvuldige wysheid van Eloah(God) bekend gemaak kan word. 1Kor.2:6-8. Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar ‘n wysheid nie van die hierdie wereld,of van hierdie wereld HEERSERS, wat vergaan nie. Maar ons spreek die wysheid van die Vader, wat bestaan in VERBORGENHEID wat bedek was en wat die Vader van ewigheid af voor beskik het tot ons heerlikheid, wat NIEMAND van die heersers van hierdie wereld geken het nie – want as hulle dit geken het, sou hulle die Here (Jesus is nou hulle Here of God, volgens die Christendom.) van die heerlikheid nie gekruisig het nie–(vers.8 is verkeer geskryf om dat dit verdaai is. Dit moet so wees – niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie- Want as hulle dit geken het sou hulle die Woorde wat die Heilige Gees spreek nie verwerp het en die eersgeborene nie ñ vloek gemaak het nie. Dit is wat daar moes gestaan het. Die kruis is ook vals, dit kom uit babilon. Dit staan vir die afgod Tammus. Die woord kruis kom van Roomskatoliek. Hulle het dit in gesit, en Here is ook verkeer dis ‘n baal naam.) Nou kan Retha sien hoekom hulle die Messiah dood gemaak het. Hulle het nie die stem van die Heilige Gees ken nie wat deur die Messiah gespreek het nie. Die mens haat die waarheid. Wat is Prof. Piet Craffert se e – mail addres en sy sell nommer as jy dit het. Ek sal bly wees as jy dit het, ek soek dit. Die wereld gaan sy heiliges ook dood maak net soos die Messiah. Nou sal jy ook die volgend verstaan wat ook verdraai is.Die volgede vers is ook verdraai Matt.24:36. Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Die regte skrif is Matt.24:36. Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die koninklikes van die koninkryk nie, maar net die Heilige Gees die VADER alleen. ʼn Dag waarvoor christendom hulle gereed maak omdat hulle glo in ʼn wederkoms wat reeds plaasgevind het, die vlees van geliefdes eers opgewek gaan word en saam met hulle weggeraap gaan word om die dood nie te sien nie. Om hulle siening te staaf verwys hulle na skrifte in 1Thes.4-16-18. Hulle glo dat die vlees in ʼn verheerlikte liggaam opgewek is, opgevaar het en weer gaan kom. Aangesien hulle nie die basuin hoor en Sy Stem nie ken nie, dwaal hulle grootliks. Die dag en uur het niks met ‘n wederkoms te doen nie maar dit vir wys na ‘n dag en uur wanneer die heiliges dood gemaak gaan word, waarvan die heiliges nie sal weet. Niks te doen met ‘n wederkoms of ‘n wegraping.Open.3:10. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.
  1Pet.4:12. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. (Christene het nie die waarheid van die Woord en stel nie belang maar glo in ‘n wegraping en wederkoms wat nie skrif is nie. Die uur van beproewing is wanneer mense gaan agter kom hul is verlei daarom is die skrif nie op hul van toe pasing nie. Die uur van beproewing vir ons, is die beker wat ons gaan drink.)
  Want Moses beskrywe die geregtigheid wat uit die wet is: Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe Rom 10:5. Met ander woorde hulle het geglo deur die werke van die wet na te kom, sal die mens gered word. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: Moenie in jou hart sê nie: Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om die messiah af te bring; of: Wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om die messiah uit die dode op te bring? Rom.10:6-7. Kan ons sien hoe christendom dwaal, hulle glo die geregtigheid is uit die geloof, maar dan sê hulle: wie sal opvaar naamlik om die messiah af te bring, of wie sal in die afgrond neerdaal naamlik om die messiah uit die dode op te bring. Hulle probeer nou bewys dat die messiah vleeslik gesterf het en dat die vlees weer opgewek is. Die eersgeborene het nie vlees geword soos hulle glo nie, maar die Woord naamlik die Heilige Gees het vlees aangeneem en woning in die mens gemaak. Die skrif moet reggeskryf word deur soos volg te lees: Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: Moenie in jou hart sê nie: Wie sal in die koninkryk opvaar, naamlik om die Woord af te bring; of: Wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Woord uit die dode op te bring? Rom.10:6-7. Die dode spreek van geestelike dooies naamlik die heidene tot wie die Woord wat die Heilige Gees spreek gekom het. Nou maak die volgende skrif sin. Maar wat sê dit? Naby jou is die Woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig Rom.10:8. Daarom het Hy toe hulle hom vra wanneer die koninkryk sou kom gesê: die koninkryk kom nie met sigbare tekens nie want die koninkryk is binne in julle. Nou kom dit ooreen met wat die Heilige Gees getuig het in die volgende skrifte: Want hierdie gebod wat Ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar nie en is nie ver nie. Dit is nie in die koninkryk nie, sodat jy moet sê: Wie sal vir ons na die koninkryk opklim en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen? Dit is ook nie oorkant die see nie, sodat jy moet sê: Wie sal vir ons na die oorkant van die see oorvaar en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen? Maar baie naby jou is die Woord, in jou mond en in jou hart, om dit te doen. Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk Deut.30:11-15.
  Nou oor die telling wat se – Ek wil hê dat hy bly totdat Ek kom.{Die vlees uit ‘n vrou gebore is stof en tot stof keer dit terug en die wurms vreet dit op. Maar geestelik gesproke is die ware bruid die vlees. Pslm.16:9. Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees in veiligheid woon. Efe.5:30. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene.(Selfs ‘n gesig volgens Luk.24:23. is nie waar want die vlees, sigbare en stoflike kan nooit opstaan, opvaar of weerkom nie. Dit is sigbaar en tydelik. : – toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook ‘n gesig gesien het van engele wat sê dat Hy lewe.) Die WOORD het neergedaal en opgevaar. Geen sigbare liggaam of engele. Die Vader spreek deur drome en gesigte. Daar is die twee getuies. Deut.30:11.Want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar nie en is nie vêr nie. Deut.30:14. Maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, om dit te doen. Rom.10:4-7. Want Messiah is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo.Want Moses beskrywe die geregtigheid wat uit die wet is: Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: Moenie in jou hart sê nie: Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Messiah af te bring; of: Wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Messiah uit die dode op te bring?(Sy koninkryk en wederkoms het reeds op die dag van pinkster plaasgevind, maar sommiges verstaan dit nie en is steeds in onkunde en glo dan dat Johannes vandag nog lewe en nie gesterf het nie. Hoe oud dink jy sal Johannes vandag gewees het.). Joh.21:22-23. Messsiah antwoord hom: As Ek wil hê dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy My. Hierdie woord het toe onder die broeders uitgegaan dat daardie dissipel nie sou sterwe nie; en Messiah het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar: As Ek wil hê dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan? “ Ek kom “ is die Heilige Gees self wat met hulle gespreek het.

 14. Lees verder – Nee, dit was nie vals maar soos Christene kon hul nie onderskei wanneer die vlees en wanneer die Heilige Gees spreek nie. Deut.30. Rom.10 en Efe.4 sê die Woord. (Sy koninkryk en wederkoms het reeds op die dag van pinkster plaasgevind, maar sommiges verstaan dit nie en is steeds in onkunde en glo dan dat Johannes vandag nog lewe en nie gesterf het nie). Mark.9:1. En Hy sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, daar is sommmige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van Eloah met krag sien kom nie.( Hier word weer verwys na die dag van pinkster toe Hy terug gekom het. Hier word ook bedoel hulle sal nie sterf voor die wederkoms op die dag van pinkster.) 1Thess.4:15.Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Vader, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Vader, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie. Die dissipels het nie gesterf en het in die lewe oorgebly, ons wat nou geestelik op gestaan het moet ons voorbery tot die dood toe. Hierdie keer gaan nie een heilige die dood vry spring nie of in die lewe oorbly nie, mense glo dat daar mense in die lewe gaan oorbly, dis alles leuns wat verkondig word. Mense wat geestelik dood is glo sulke leuns. As jy Joh.13:21 – lees dan getuig dit van Joh.21:20 – Johannes was die een aan wie die Heilige Gees gesigte van openbaring geopenaar is Open1:1.
  {Die vlees uit ‘n vrou gebore is stof en tot stof keer dit terug en die wurms vreet dit op. Maar geestelik gesproke is die ware bruid die vlees. Pslm.16:9. Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees in veiligheid woon. Efe.5:30. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene.(Selfs ‘n gesig volgens Luk.24:23. is nie waar want die vlees, sigbare en stoflike kan nooit opstaan, opvaar of weerkom nie. Dit is sigbaar en tydelik. : – toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook ‘n gesig gesien het van engele wat sê dat Hy lewe.) Die WOORD het neergedaal en opgevaar. Geen sigbare liggaam of engele. Die Vader spreek deur drome en gesigte. Daar is die twee getuies. Deut.30:11.Want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar nie en is nie vêr nie. Deut.30:14. Maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, om dit te doen. Rom.10:4-7. Want Messiah is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo.Want Moses beskrywe die geregtigheid wat uit die wet is: Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: Moenie in jou hart sê nie: Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Messiah af te bring; of: Wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Messiah uit die dode op te bring?(Sy koninkryk en wederkoms het reeds op die dag van pinkster plaasgevind, maar sommiges verstaan dit nie en is steeds in onkunde en glo dan dat Johannes vandag nog lewe en nie gesterf het nie). Joh.21:22-23. YâHoshua antwoord hom: As Ek wil hê dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy My. Hierdie woord het toe onder die broeders uitgegaan dat daardie dissipel nie sou sterwe nie; en YâHoshua het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar: As Ek wil hê dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan? “ Ek kom “ is die Heilige Gees self wat met hulle gespreek het.
  Geen heilige gaan die dood vryspring.Open.3:10. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.
  1Pet.4:12. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. (Christene het nie die waarheid van die Woord en stel nie belang maar glo in ‘n wegraping en wederkoms wat nie skrif is nie. Die uur van beproewing is wanneer mense gaan agterkom hul is verlei daarom is die skrif nie op hul van toe pasing nie. Die uur van beproewing vir ons, is die beker wat ons gaan drink.)
  Nou kyk die mens vas in voorhangsel wat die vlees van die Messiah.Die vooorhangsel in die temple wat Sy vlees simboliseer, was in twee geskeur, die weg en die waarheid was nie meer verborge en deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Heb.10:20. Op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is Sy vlees. Maar die mens wat nog onder die eerste beginsels is, het die voorhangsel nog nie vir hulle in twee geskeur nie, maar vir die opregtes is die weg alreeds vir hulle geopen en nie meer verborge en hulle kan nou daar in sien. Heb.9:8. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het die Heilige Gees dit ook op dieselfde manier deelagtig geword deur vlees aan te neem en Sy Woord deur die eersgeborene broer van die Gesalfde Liggaam te spreek soos Hy voorheen deur Sy profete en Heiliges gespreek het, sodat Hy deur Sy Woord hom tot niet kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood (geestelik) het – dit is die duiwel (valse Priesterdom) en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood (geestelik) aan slawerny (valse – waters(woord) eerstelinge, kerke ens.) onderworpe was Heb.2:14-15. (Die eersgeborene het die voorhangsel gesimboliseer net soos ons wat ook weergebore word en deel uit maak van die Gesalfde Liggaam). Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees. Jud.1:20. (Ons moet dus by die voorhangsel die vlees verby kyk in die Allerheiligste dan alleenlik sal ons die geestelikheid van die Woord verstaan soos die volgende skrif verklaar): OP die nuwe en LEWENDE WEG wat Hy vir ons ingewy het deur die VOORHANGSEL HEEN, dit is sy VLEES Heb.10:20. Wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ‘n NUWE VERBOND, nie van die LETTER (die Wet) nie maar van die WOORD wat die Heilige Gees deur hulle spreek; want die letter (Wet) maak dood (geestelik), maar die Heilige Gees maak lewenddeur Sy Onverganklike Woord 2Kor.3:6. Want so lief het YâHVâH die Wêreld gehad dat Hy Sy eniggebore seun gegee het waarvan ons lede is, sodat elkeen wat die Woord glo wat die Heilige Gees deur hulle spreek, nie verlore mag gaan nie, maar die EWIGE LEWE kan hê. Hy wat die Heilige Gees spreek glo, het die het die Ewige lewe; maar hy wat die Woord ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van YâHVâH bly op hom Joh.3:16,36. (Die mens kyk na die SEUN letterlik waarvan ons deel uitmaak en glo wat hulle sien maar verstaan nie dat die Heilige Gees vlees aangeneem het en Sy Woord in die mens en deur die mens spreek nie. Die Seun Liggaam is maar net die voorhangsel maar wie is agter die voorhangsel behalwe die Heilige Gees wat Sy Woord spreek en WERKE doen deur hierdie Seun Liggaam. Hulle glo in die Seun, maar die Heilige Gees wat Sy Woord spreek verwerp hulle – en sodoende gaan hulle verlore en word nie die ewige lewe deelagtig nie.)

 15. Gerhard- ek het julle direkte vrae gevra. Jou volgende reaksie moet wees om daardie vrae te antwoord. (8 Junie 12:04; 2 Junie 8:40)
  My kommentaar beleid sê: Staaf of trek terug.

  Nou, as jy/ Petro/ Petrus enigiets weer op hierdie blog sê voordat julle staaf wat ek gevra het, sal julle uitgevee word. En as julle daarmee volhou, sal ek julle blok. Antwwoord die vrae as julle kan. Solank julle dit nie doen nie, wys julle net julle onwilligheid om eerlik te wees.

 16. Terloops, volgens Gerhard, Petrus en Petro se IP adresse pos hulle al 3 – as daar drie van hulle is – van dieselfde plek af.

 17. Ek neem aan ons vriende hier is lede van OF die Israel Visie OF van Spangenberg se sikofante.

 18. As jy my wil uit vee of blok sal ek jou ook. Ek het jou klaar gewys oor die wederkom, opstanding en oor Johannes, dit kom nie oor een wat ek geskryf het nie. Die hele legkaart pas in een. Daar is niks waaroor WLC Minimal Facts jou kan leer. Hulle sal nooit op ‘n punt uit kom. Ek het al met Hansie Wolmerans gesels. As ek na die debat kyk stem ek saam met Prof. Piet Craffert want hy is op die spoor maar het nog baie om te leer. Craig praat hom self deur mekaar. Die Vader se denke kan nooit verander word. As die mens die waarheid gehaad het sou almal die selfde woorde gespreek het. Omdat die mens nie waarlik weer gebore is nie dwaal hulle. Al die debate maak mense deur mekaar, dit breek mense se self beeld af en weet nie meer wat om te glo. Die mens is alreeds bedrieg. Dit gaan net alles oor geld.Craig se Minimale Feite bewyse kom nie oor een met die verborgenheid nie. (Op jou vraag Retha – en tot watter gevolgtrekking moet daardie waarhede mens lei.) Dit kan nie lei, want hulle benke is te vleeslik. As jou denke te vleeslik is kan jy as mens nie die Vader behaag nie. Craig weerspreek hom oor die wederkom want baie skrifte is verdraai. Hulle is so vergeleerd maar dit gaan hulle niks in die sak bring. Daar is ook ander Prof wat ook oor die selfe dinge spreek maar kom nie tot ‘n punt. Ek sal later by hulle aansluit oor die dabat. Ek het self gestudeer. Ek het jou presies vertel wat is die waarheid hier bo. Klink dit dalk die selfde wat hulle spreek , nee. Hulle sal nooit tot ‘n punt kom.

 19. Is jy seker julle is nie Israel Visie nie? Julle het dieselfde manier om mens dood te gooi met irrelevante Bybelversies. As jy wil ‘n punt maak, gee dan die vers aan wat jou punt staaf. ‘n Voorbeeld sou wees om die spesifieke vres aan te haal uit Levitikus wat jou verbied om vet te eet. Hierdie taktiek van mense met ‘n mengelmoes versies versmoor is tekenend van ‘n oneerlike en fanatiese sekte (soos die Israelvisie en ander). Die Woord was geskryf sodat dit vir eenvoudige mense sin sou maak.

 20. Vryedenker ek het niks met Israel visie te doen. Ons mense glo glad nie aan daardie mense want hulle is te vleeslik. Ons gooi mense nie met irrelevante Bybelversies nie. Nou gaan ek jou iets se. Ek ken vir Hansie Wolmerans. Hy is man wat vergeleerd is. Selfs hy het gese hy ken nie die waarheid nie, dat my mense vir hom studies gestuur het om hom te help. Ons mense wat saam met my is praat nie die taal van die wereld nie. Ons spreek ‘n verborge taal. Lees gerus 1Kor2:6-7. Dis nie vir elke mens nie. Matt.7:14. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is MIN WAT DIT VIND. Min mense sal die waarheid vind, dit is net aan die mens gegee wat uitverkies is om dit te kry. Die woord se ook moenie jou perels (die verborgenheid )vir die Varke (heidense nasies) gooie nie.Mark.4:11…..Aan julle (die wat uitverkies is, die heiliges) is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van die Vader te ken,maar vir die wat buite is(al die heidene wat nie wedergebore is nie), kom alles deur gelykenisse. Jy kan die bybel lees so veel as jy wil, as die jou verstand nie geopen is deur die Vader nie kan jy maak net soos jy wil, jy sal dit nooit verstaan of kry. Die krif se – jy word deur genade(deur die waarheid) gered. Daar word ook gese net die oorblyfsels sal gerded word. Vryedenker jy het nie eers die ware Naam van die Vader nie. Jy sit nog met afgods name. Dan warrie jy nog oor bybel verse. Afgods name soos Jesus,God,Here, Yahweh. ens. Voordat jy die bybel kan lees moet jy kan dink soos die Vader. Sy denke is geestelik. Maar die mens kyk hom self vas in die letter van die woord. Hoeveel keer het die Messiah en die Vader gese moenie julle self vas kyk in die letter van die woord nie, maar die mens luister nie, elke mens volg sy eie kop. As die mens nie die waarheid wil aanneem sal die Vader hulle die leuen stuur dat almal die leuen glo, sodat dat almal geoordeel kan word wat die leuen nie gelo het nie. Jy is nog nie eers bekeer, Bekeer beteken om uit afgods name en afgods dienste uit te kom en trug te keer na die ware naam en geloof. Die hele christendom en res van die wereld dien almal afgods name self die Israel visie mense. Hulle dwaal net so. Dis geen wonder die Vader gaan lag as die mens se verkrikking gaan kom. Weet jy hoekom gaan Hy lag – Spreuk.1:24-26. Omdat ek geroep en JULLE geweier het, en my hand uitgesteek en NIEMAND geluister het nie, en julle al my raad nie opgevolg en van my teregwysing nie wou geweet het nie, daarom sal ek lag en ook spot by julle ondergang, ek sal spot as julle verskriking kom; vers.29. Omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Vader nie verkies het nie,(So duidelik dat niemand die waarheid wil he nie, en dat elke mens sy eie pad wil stap en glo. Daarom is daar vandag so baie verskilende kerek. Nie een praat die selfde dinge nie. Dink jy die Vader is ‘n leuennaar wat uit verskilende monde spreek, nee. Die mens is die leunnaar want hy spreek uit verskilende monde. Daar is net een ware Geloof. Ek het dit eers na baie jare dit gevind. Die Vader het al baie kere aan my verskyn en dat Hy my sal leer van die verborgenheid wat die wereld nie het nie. Ek mag dit net gee aan wie dit waardig is. Daarom se die Vader toets eers die geeste of dit van die Vader is. Jy se – Die Woord was geskryf sodat dit vir eenvoudige mense sin sou maak. Nie eevoudig maar nederige mense wat bereid is om hulself te verneder.Lees. Jes.66:1-2.

 21. Die bybel is nie die Wood nie soos baie mense dink, maar is ‘n samestelling van boeke. In die boeke staan daar verborgehede geskryf wat net aan sekere mense gegee is. Die mens wat nie die nuwe ware Naam van die Vader ontvang het nie, sal die bybel altyd vir hulle ‘n raaisel bly. Al leer jy vir 7 jaar of lees die bybel boek 100 x oor gaan dit jou nie help. Net sekere skrifte pas by sekere skrifte. Jy kan nie enige skrif by enige skrif in pas nie. Baie predikers se vir my, my bybel is anders as hulle sin. Ek se nee. Hulle se ek dwaal en is ‘n valse profeet. Ek se dan vir hulle die verborgenheid is nie vir hulle gegee maar net aan wie die nuwe naam gegee is, het dit ontvang. Dit sal altyd vir die mens ‘n raaisel bly. Dan word hulle kwaad, dis nou die christene en baie het my gevloek. Hulle raak jaloers omdat hulle nie ontvang wat ek het nie en is bang ek rokkel sy mense af, nee. Ek is net gestuur na die verlore skape van Israel. Hulle ken nie die stem van die Heilige Gees nie, as hulle Sy stem geken het wat deur my spreuk sal hulle nederig gewees het en na die Vader se stem geluister het. Vandag as jy my stem hoor verhard jul harte nie en die koninkryk het naby gekom. Nou wil predikers mense met soet woorde om hulle monde smeer en se almal sal gered word. Hulle is lief om te se, dit is geskryf vir eenvoudige mense om vir hulle sin te maak. Die mens kan hulle maar self hout gerus stel en ander verder mislei. Ek is bereid om mense te help as hulle nederig is en die Vader vrees. Die Vader kan met sulke mense werk. Al vee of blok hulle my maak dit nie saak. Die wat dit gehoor het, wat ek gespreek het, het geen verskoning voor die Vader. Ek is die boodskaper en is net gestuur na die mens wat dit moet ontvang. As jy voel dit is vir jou bedoel sal die Heilige Gees jou na my toe stuur om meer te leer. Onthou ek ken die verborge taal. Ek mag jou dan nie weg wys, die Vader sal my hard straf. Die wat die stem herken sal nader kom, maar dit sal min ingetal wees.Soos Mark.4:11 se…..Aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van die Vader te ken,maar vir die wat buite is, kom alles deur gelykenisse. So lank jy nog nie die nuwe ware naam ontvang het nie bly die bybel boek ‘n raaisel vir enige mens selfs die slim geleerdes.

 22. Gerhard, presies wat is dit wat jy die “verlore skape” leer? Al wat ek nog van jou af gehoor het is hoe wonderlik en spesiaal jy is, maar nog nie ‘n woord wat blyk van God te wees nie. Ek sal eerlik wees: dis vir my belnagriker om gered te word as om reg te wees. Laat my tog asseblief toe om te hoor wat dit is wat jy weet wat ek nie weet nie.

 23. Die verlore skape moet die verborgenheid ken anders gaan hulle ook in die strik van die Vader trap. Dis ‘n saak van lewe en dood. Daar is net een weg na die Koninkryk dis die ware weg wat uit verborgenheid bestaan. Voordat jy op daardie weg kan gaan moet jy eers die sleutel van die koninkryk he, wat die ware naam is en dat Hy ‘n enige is en nie ‘n drie enige nie en Hom lief he met jou hele hart en verstand. Moet ook eers uit afgods aanbidings uit kom. Die christendom is een van hulle. Hulle aanbid afgods name soos Jesus,Here,God,Yahweh, Jehovah. Anders kan jy nie daar in gaan. Sonder die regte naam sal jy verlore gaan. Ek kan net dankie se vir die genade wat die Vader my gegee het om my uit die kuil uit te haal. Ek wil nie baie se as jy vryedenker belangstel kan jy jou e-mail addres na my e-mail addres toe stuur, dan sal ek vir jou die verborgenheid gee wat vir die wered weg gesteet is.

 24. Gerhard, ek kan nie jou e-pos adres sien nie. Jy kan my kontak by vryedenker@gmail.com

 25. vryedenker het jy al enige iets gekry wat ek vir jou gestuur het.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s