Monthly Archives: Desember 2010

Daar behoort…

‘n Toelatingseksamen, oor die onderwerp van common sense, te wees vir enige student wat maatskaplike werk wil gaan swot. En as sy nie daardie toelatingseksamen deurkom nie, moet sy nie tot daardie studierigting toegelaat te word nie.

“Maar talle aaklige dade is al in die naam van God gepleeg!”

Ongelowiges gebruik dikwels bogenoemde as ‘n argument teen geloof in God. Onder die probleme met daardie argument is :

->Ongeloof in God los jou sonder ‘n grond waarop jy iets kan aaklig noem.

->Die aaklighede van ateïste het ‘n veel hoër dodetal: Mao, Stalin, Pol Pot…

->Hulle verwar dikwels Allah met God en noem nare dade in Allah se naam as aaklighede in God se naam.

‘n Ander probleem is wie blameer moet word as daar misdade in iemand se naam gepleeg word.

Byvoorbeeld, veronderstel iemand doen homself as ‘n verteenwoordiger van Bill Gates voor, en koop miljoene se goedere op krediet. Die onderneming glo Bill Gates sal instaan hiervoor. Maar die “verteenwoordiger” werk nie regtig vir Bill Gates nie, en die onderneming kry nie sy geld nie.

As iemand dan bedrog pleeg in die naam van Bill Gates, blameer jy Bill Gates? Blameer jy sy werknemers? Is dit ‘n rede waarom mense nie na Bill moet luister of vir hom moet werk nie?

 Eweneens, as iemand aaklige dade in die naam van God pleeg, kan God nie blameer word tensy jy kan bewys Hy sit daaragter nie. God se volgelinge is ook onskuldig.

—————

Naskrif: Sien dalk ook “No true Christian, no true Scotsman?”

Skrabbel Sewe: ‘n Breinspeletjie

Hierdie is ‘n breinspeletjie vir een persoon.

 Om te begin: Gebruik ‘n Scrabble-stel*, trek letters tot jy 7 klinkers het. (Y tel as klinker hier, nie ‘n medeklinker nie.)Teen daardie tyd behoort jy al meer as 7 medeklinkers te hê. Indien jy dan minder as 7 medeklinkers het, trek verder tot jy 7 het. Maak nou jou letters tot 7 woorde:

Byvoorbeeld, my letters was F E I K O Y M T E G W E B N I teen die tyd wat ek my 7nde klinker trek. Gebruik dan al jou letters vir 7 kort woorde. Niks meer as 7 woorde nie, niks minder nie. (Met net 7 klinkers- of net 7 medeklinkers – sal jy nie meer as 7 woorde kan maak nie.) Ek bou toe byvoorbeeld WIT, OF, EG, IN, EK, EB, MY.

Trek dan nog ‘n letter, en verander woorde tot jy weer 7 woorde het en geen letters oor nie.

Byvoorbeeld, ek trek toe ‘n “A.” OF, EG, IN, EK, en MY het dieselfde gebly vir hierdie rondte, maar WIT en EB het verander na WAT en BIE.

Trek dan nog ‘n letter, en verander woorde tot jy weer 7 woorde het en geen letters oor nie.

Byvoorbeeld, ek trek toe ‘n “V.” 6 Woorde bly dieselde, maar IN word VIN. (Soms sal dit nodig wees om baie woorde te verander. Jy kan byvoorbeeld STOF, MYT, AANGEBIED, VET, WEKE, LOEI, en WAAI hê, en ‘n “P” trek. Dit word dan dalk STOFMYT, AANGEBIED, PAAI, VEL, WIE, WEK, en OT. )

Trek een letter op ‘n slag en bou tot jy weer 7 woorde het. Hou aan tot jy raad-op is en regtig nie meer tot by net 7 woorde kan kom nie. Tel hoeveel letters jy op daardie stadium het, want hoe meer letters jy het, hoe beter het jy gevaar. Die onbeskrewe blokkie tel vir watter letter jy wil, en kan later in die speletjie vir ‘n ander letter gebruik word.

Afrikaans is ‘n wonderlike taal hiervoor, weens die spelreëls. “Appelboom” is in Afrikaans een woord, terwyl dit in meeste tale twee woorde sal wees. Selfs “waatlemoenkonfytstukketentoonstelling”,”onderwyskollegesportgronde” is een woord in Afrikaans.

(Terloops, as jy weet hoe om die A op die foto uit te speel, vertel my ook…) 

 

—————

* As jy nie ‘n Scrabble stel het nie en die letters op aparte kartonkaartjies wil skryf, hier is hoeveel daar van elke letter is in Afrikaanse Scrabble: A9 B1 C0 D6 E16 F1 G4 H3 I8 J1 K3 L3 M2 N8 O6 P2 Q0 R6 S6 T6 U2 V2 W3 X0 Y2 Z0 Ongeskrewe2

Wow, as dit so is!

Volgens hierdie inskrywing het elke Israelietiese fees se datum ‘n parallel in die ontwikkeling van die ongebore baba. Pasga was byvoorbeeld op die 14de van die eerste maand, en ‘n vrou se eier verskyn op die 14de dag van haar siklus, ens.

Sulke ooreenkomste, as dit so is, móét beplan wees deur ons Skepper…

Is daar enige bewyse vir lewe na die dood?(1)

Eers vra ek jou om een ding te aanvaar wat jy dalk self beleef het, of heel waarskynlik al in die lewe van iemand na-aan jou gesien het: Talle mense getuig dat hulle van binne verander is, op maniere wat hulle nie hulself kan verander nie, toe hulle Jesus in hulle lewens ingenooi het.

As mense verander na so ‘n Jesus-innooi-gebed, (op maniere wat hulle nie hulself kan verander nie) kan mens aanneem dat iemand die gebed gehoor het, en die verandering begin bewerk het. Aangesien dit gebeur wanneer Jesus Christus ingenooi word, kan mens aanneem die hoorder is Jesus Christus.

Hoe is dit moontlik, want Jesus Christus is ‘n eerste eeuse karakter, en volgens ons ervaring van mense moet enige man wat destyds geleef het al byna 2000 jaar dood wees? Wel, dan is dit seker logies om aan te neem die Nuwe Testament is reg, dat Jesus lewe en vir ons intree. En as Jesus nog lewe, dan is lewe na die dood ‘n feit.

Die offer van Isak, die verband tussen geloof en rede, ens. : So ‘n paar skakels

 So gepraat van moreel problematiese Bybelgedeeltes (my vorige inskrywing), hoe kan mens die verhaal van Abraham wat sy seun gaan offer sien? Aan die laaste sin van die skakel weet ek nie eers of die skrywer die verhaal glo nie, maar hy verskaf waardevolle insig.

Hier is twee ander insigte oor die saak:

a) “Ek het dikwels gewonder hoe Abraham dit oor sy hart kon kry om sy eie seun te gaan offer. Toe my eie kinders groter word, tref dit my: Isak was ‘n tiener” – Ds. Alec Kriel (Grappie)

b) God het belowe dat daar uit Isak vir Abraham ‘n nageslag sal kom. God se vraag was dus óf: “Abraham, vertrou jy my om Isak uit die dood op te wek?” óf: “Abraham, vertrou jy my om te keer, dat hy nie sterf nie?”

– – – – – – – – – –

En wat is die verband tussen geloof en rede? Is geloof anti-rede, soos party mense beweer? Humblesmith vertel hier meer van die verband.

– – – – – – – – – –

Waarom moet gelowiges apologetiek gebruik? Humblesmith gee in “What is apologetics and why should we use it” redes uit die Bybel uit. Nog twee redes is Lukas 10:27 – Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele … verstand …, en Joh. 8:32 – die waarheid sal julle vrymaak (ook die waarheid oor bv. die opstanding en die Skrif se akkuraatheid.)

– – – – – – – – – –

Alle gelowe het hulle skeppingsverhale. Hier is een vir ongelowiges:

Is God ‘n morele monster? vra Paul Copan

 Paul Copan vat al die moeilike Ou Testamentiese gedeeltes – soos waar God die Israeliete vertel om hulle vyande dood te maak- en vors vir sy boek na hoe dit gesien moet word. In die onderhoud hier vertel die onderhoudvoerder oor die boek:

I am trying to think of the last time that I’ve seen so many biblical scholars – let alone Old Testament biblical scholars – endorse a book by a Christian philosopher. Your topic and thesis have been welcomed by high-profile members of that community of scholars.

Paul Copan self is ewe entoesiasties:

Surprising—and yet not surprising—is the fact that the more deeply I dug into understanding the ancient Near East, the more the biblical text made sense and the more favorable it looked in comparison to other relevant texts in the ancient Near East.

Daar is heelwat waardevolle insigte in die onderhoud, oor verskeie Bybelgedeeltes. Byvoorbeeld hierdie twee, oor slawerny en oor God as jaloers:

As far as servitude (“slavery”) goes, this was voluntary and contractual rather than forced (unless Israel was dealing with, say, hostile foreign POWs who might be pressed into service to cut wood and carry water). Yet Israel’s laws prohibited (a) kidnapping, (b) returning runaway (foreign) slaves to their masters, and (c) injuring servants. If these three Mosaic regulations were observed during by Western colonial powers, slavery would not have emerged and the nineteenth-century history of the United States would have looked much different.

In my discussion of divine jealousy, I point out how Richard Dawkins dismisses God’s jealousy as petty. Yet he ignores the profound marital language bound up with God’s covenant with Israel and the true pain God feels when his people run after other deities and/or put their trust in political alliances with other nations (idolatry).