Monthly Archives: Maart 2011

As God in beheer is, waarom gebeur sulke dinge? (Deel 5 – Moontlike reaksies op slegte gebeure)

Eerste deel hier

As jy oor ‘n slegte gebeurtenis dink, kan jy een van 4 reaksies hê. In tabelvorm lyk dit so:

Veronderstelling

Is dit God se skuld? Is dit regverdig?
1 Ja Ja
2 Ja Nee
3 Nee Ja
4 Nee Nee

Om hierdie tabel aan die hand van ‘n voorbeeld te bespreek, veronderstel iets verskriklik gebeur. Craig Hill se voorbeeld is dat ‘n man by ‘n huis inbreek, die ouers vermoor en die tienerdogter verkrag.

Veronderstel die meisie glo dat God dit laat gebeur, of toegelaat het, Want, glo sy, “God is in beheer.” En as God goed en regverdig is, dan moet hierdie op een of ander manier regverdig wees. (Hierdie posisie is algemeen onder gelowiges.) Dit is bitter moeilik om God te vertrou as jy so dink. Want sy verstaan natuurlik nie hoe kan so iets regverdig kan wees nie. En as God hierdie ding toelaat, wat kan sy hom vertrou mee?

Of veronderstel sy gaan van posisie 2 uit. “God het dit beheer, en Hy was aaklig om dit toe te laat.” In daardie geval glo sy dat God nie kan goed wees nie. Sy haat God. Dit is blykbaar ‘n algemene posisie onder ongelowiges voor hulle ateïsme omhels.

Sy sal nie posisie 3 hê: “God is nie verantwoordelik nie, maar dis regverdig” nie. Dalk kan ‘n mal diktator so dink oor wat hy doen.

As sy posisie 4 het, glo sy God was nie in beheer van hierdie gebeurtenis nie, is nie ‘n poppemeester nie, en dit was nie Sy wil nie. Satan en sy koninkryk het hierdie man se outoriteit gebruik om te doen wat totaal teen God se wil is. Jesus het gekom om sulke werk te vernietig, nie om dit toe te laat nie. God haat wat gebeur het, en huil daaroor. Alle euwel teen my is ook euwel teen God, en Jesus self het gely om my onthalwe, sodat Hy my sonde, pyn en hartseer op Hom kan neem. Hy is my enigste bron van hoop.

(Word vervolg)

——

Hierdie notas is gedagtes in Craig Hill se boek, “If God is in control, then why?”

Die doel van hierdie inskrywings is om met medegelowiges te gesels, mekaar te versterk en in te lig, en kommentaar hierop is nou oop vir julle. Anti-gelowiges word dikwels ekstensief geantwoord op ander plekke op die blog, maar hier vra ek dat diesulkes nie tussenin skree waar broers en susters mekaar probeer troos of probeer leer nie.

Is die Bybel misogenies?

Ek het die laaste tyd ‘n bietjie ‘n breuk gevat van die “As God in beheer is” reeks, omdat ek in gesprek getree het (hier, hier, hier ) op my Engelse blog met ‘n Amerikaner wat reken volgens die Bybel moet mans lei en vroue volg.

Die moeilikheid met so ‘n buite-konteks-lees van die Bybel is dat dit nie is wat daar staan nie. God het man en vrou albei na sy beeld geskape, Hy het albei geskape om te heers. (Gen. 1:26-28) God het die vrou as gelyke vir die man gemaak.(Gen. 2:18,20) Waar die woord helper (die vrou is ‘n helper vir die man) in Afrikaans ‘n konnotasie het van minderwaardigheid, is dit glad nie so in die Bybel se Hebreeus nie. In die Bybel se Hebreeus word daardie woord meestal vir God gebruik- “die Here is my helper” – en die Here is nie gemaak om te doen wat die mens beveel net oor Hy ‘n helper is nie.

Paulus noem die man wel die hoof (kop) van die vrou, maar hoof het nie in sy taal leier beteken nie. En dit was die hart, nie die kop nie, wat die bron van besluite, keuses en gedagtes was in hulle manier van praat. Die nuwe Testament praat een keer van gesag in die gelowige huwelik – om te vertel die man en vrou het albei gesag oor mekaar se liggame. (1 Kor. 7:4)

En Bybelverhale waar vroue sleg behandel is, is natuurlik nie ‘n geval van “God is wreed met vroue” of “die Bybel is wreed teenoor vroue” nie, ewe min as wat ‘n koerantberig in Die Volksblad oor ‘n misdaad beteken dat Die Volksblad, of die joernalis wat die berig geskryf het, misdadig is.

Dalk vra jy my nou: Retha, hoekom lees jy nie hoof en helper net soos dit daar staan in Afrikaans nie? Want party goed vertaal bitter moeilik vanuit Hebreeus/ Grieks, en vertalers is onvolmaakte mense soos ons. As ons vertel dat God die Bybel geinspireer het, bedoel ons nie God het die vertaler geinspireer nie. As baie gelowiges bely dat die Bybel geen foute het nie, beteken dit nie dat geen Afrikaanse of Engelse vertaling ‘n fout inhet nie.

Ons hoor die woord hoof,en dink aan die liggaamsdeel bo die nek, of aan ‘n leier. Die Griekssprekende van die eerste eeu hoor kephale (hoof in afrikaans), en dink (so sê vertalers) aan die liggaamsdeel bo die nek, die deel waaruit die ander voortspruit, die bron, die voorsiener, of die prominente deel. As die term nie vir Paulus leier beteken het nie, moet ons nie leier daar inlees nie.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wysiging, 27 Mei: Die skakel onder “hoof het nie in Paulus se taal leier beteken nie” is  vervang. Dit was eers na ‘n populistiese verduideliking, nou is daar ‘n akademiese stuk oor die tema.