Mans en Vroue: Die kerk se skewe speelveld (Deel 2)

Vroue: Gelykes of assistente?

Party sektes sal vir jou vertel dat die vrou gemaak is as ondergeskikte, as helper om by die huis te bly en haar man te help. Hulle sal Gen. 2:18 aanhaal.

Maar die Hebreeus vertel ‘n ander storie: Vroue is gemaak as ezer k’negdo. Ezer is ‘n sterk bondgenoot of redder vir iemand wat in die knyp is. Hierdie soort helper is geensins ‘n minderwaardige assistent waaroor toesig gehou moet word nie- ezer verwys meestal na God self, en sy hulp aan mense! (Bv. Ps. 121: My [ezer] kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.”)

Langs ezer in die Adam-en-Eva-storie staan ‘n tweede woord, met die stam neged, en die hele woord is k’negdo. Dit bring die vrou as ezer – gewoonlik gebruik vir ‘n meerdere – af aarde toe, want dit beteken teenoor hom, wat op ooghoogte na hom kyk, op sy vlak. Die vrou is op die man se vlak. Hulle albei is gemaak om te heers.(Genesis 1:26-28)

Vroue moet stilbly?

En wat van hierdie een: “Die bybel vertel vroue moet stilbly in die erediens.” Ai. Toggie. Toggie. Toggie.

Eerstens, bybelkenners erken 1 Kor 14:33b-35 is ‘n bitter moeilike gedeelte: “Soos die wet ook sê” is vreemd tussen Paulus se woorde. Hy het altyd vertel dat die gelowiges nie meer onder die wet is nie. En daar was nie so ‘n wet in die Ou Testament nie. Daarby het nie alle ou manuskripte 1 Kor 14:33b-35 op dieselfde plek nie. Vroue-moet-stilbly is ook buite konteks met die belangrike rol wat vroue in die vroeë kerk gespeel het. (Daar was waarskynlik selfs ‘n vroulike apostel, Junia. Maar die Afrikaanse bybel maak dit nie so duidelik soos die Grieks dat sy ‘n apostel was nie, en party Afrikaanse en Engelse bybels vertaal haar naam selfs met ‘n uitgedinkte mansnaam, Junias. Hierdie woordkeuse in die vertaling was waarskynlik oor geen vertaler wou glo dat ‘n vrou ‘n apostel was nie! Rom 16:7)

Eers praat hierdie gedeelte in 1 Kor. 14 daarvan dat almal gewoonlik ‘n bydrae het om saam te bring, en dat al die bydraes tot God se eer moet geskied. Dan vertel dieselfde gedeelte dat almal kan profeteer (in die erediens). Dan noem hulle 3 groepe wat moet stilbly: Profete, om ander profete ‘n spreekbeurt te gee. Tale-sprekers, as niemand dit kan uitlê nie. En vroue, wat eerder tuis moet vrae vra as in die kerk.

Niemand vertel dat ‘n profeet nooit mag preek nie, hy moet net stilbly terwyl ‘n ander profeet praat. Niemand reken tale-sprekers moet nooit preek nie. Wanneer hulle nie in tale kan spreek in gemeentebyeenkomste nie, kan hulle op ander maniere deelneem. Maar baie kerke verkondig eeue lank al dat vroue nie mag preek nie.

Vroue wat moet stilbly, moet presies dieselfde ding doen (dieselfde Griekse woord) as profete en tale-sprekers. Vroue wat moet onderdanig wees in die kerk, moet dieselfde woord wees as wat die gees van profete moet wees, (hupotasso) maar in die geval van profete word dit vertaal met “ ‘n Profeet het beheer oor sy gees.” In die geval van vroue word dit vertaal met

Hoe kan daar in 1 Kor.14 staan dat almal kan profeteer, dat almal bydraes het en al die bydraes tot opbou v.d. gemeente gebruik moet word, en net daarna staan daar vroue- helfte v.d. gemeente – moet stilbly? Een moontlike verklaring is dat 1 Kor. 14:33b-35 ‘n aanhaling is uit die brief wat die Korintiërs vir Paulus geskryf het. (Sien 1 Kor 7:1) Hy antwoord die aanhaling in :36 met “Wat? (Of “Twak!”) Het die woord van God miskien van julle af uitgegaan? Of het dit julle alleen bereik?” (Die Afrikaans los die Griekse uitroep uit wat met Wat? of Twak! vertaal kan word.) As vroue-moet-stilbly aanvanklik ‘n kantaantekening was om dit van sy eie woorde te onderskei, sal dit ook verklaar waarom dit op verskillende plekke in die ou manuskripte staan.

‘n Teken van die man se gesag

1 Kor 11:10 moet die slegste vertaalde vers in die hele Afrikaanse bybel wees. Hier is hoe hy in die Nuwe Afrikaanse vertaling staan: “Daarom behoort die vrou ‘n teken van die man se gesag oor haar op haar kop te hê.”

Die koine Grieks sê: “Daarom behoort die vrou gesag oor haar (eie) kop te hê.” Nie iemand anders se gesag nie. Haar eie gesag. Dis regtig wat daar staan! Gaan vra iemand wat bybelgrieks ken, of gebruik ‘n webblad wat woord vir woord die Griekse woorde langs die Engels gee: “‘n Teken van die man se…” is nie in die Grieks teenwoordig nie.

Hierdie dinge is nie in die bybel nie (maar party mense dink dit is)

Nie die Ou of Nuwe Testament sê die man moet hoof van die huis wees nie. Nie met woorde wat kop beteken, of wat leier beteken nie.

Die man is nie die huisgesin se priester nie. Elke gelowige is ‘n priester. (1 Pet 2:9)

Mans word nooit vertel om hulle vroue te lei nie.

Die gelowige moet sorg vir sy/ haar familie, maar die bybel noem nie een geslag die voorsiener nie. (1 Tim 5:8 Die hy en sy in die Afrikaans wat klaarblyklik op geslag dui is ingesit om die vertaling te laat werk, dis nie in die oorspronklike Grieks nie. Sien ook :16)

Daar staan ook nêrens vroue se plek is by die huis nie.

Samevatting

God het gesorg dat die evangelie behoue bly, maar gewone mense het die Bybel soms nie so goed vertaal op ander sake nie. Soms was bybelvertalers bloot onkundig. Eerste eeuse Grieks is niemand se moedertaal deesdae nie.

Soms, glo ek, het sondige harte die oorhand gekry, en het die mense woorde begin verstaan soos dit hulle pas. Vertalers was reg deur te vertel dat God ‘n helper vir die man gemaak het. Mans is verkeerd as hule ‘n minderwaardige rol daarin lees. Vroue is onderworpe aan hulle mans, maar sondaars maak van hierdie onderworpenheid iets wat dit nie is nie, en vergeet dat die man sy vrou, kragtens die bybel, dieselfde moet behandel.

6 responses to “Mans en Vroue: Die kerk se skewe speelveld (Deel 2)

 1. Haai Retha
  Ek soek jou met ‘n seer hart. Kan jy my asseblief mail. Ek het met al my upgrades jou e-mail kontakte verloor.

  Groete
  Nerina

 2. NEELS VAN ROOYEN

  DAG SE VRIENDIN, JA AS JY VERWYS NA OORSPRONKLIKE VERTALINGS VAN BYBEL TOT MET ONS NUWE VERTAALDE AFRIKAANS BYBEL IS DAAR MEER VRAE AS DUIDELIKE ANTWOORDE .AS JY ALLES WIL TOETS IN DIE FORMAT VAN BYBEL DAN SAL JY AGTER GEKOM HET HOEVEEL SKRIFTELIKE VERVALLSING HET ALREEDS PLAAS GEVIND VAN DIE ROMEINSE TYDPERK TOE DIE EERSTE BYBEL GEDRUK WAS. DIE ERGSTE VAN AL DIE PROBELEME VAN DIE BYBEL SE BAIE VERTALINGS EN EGTHEID, DAN GAAN JOU JARE BESIG HOU.WAT ONS WEL MOET VERSTAAN DAT DAAR IS ORDINASIES IN KERK VAN GOD WAT DEUR JESUS CHRISTUS HOMSELF EN SY APOSTELS INGESTEL IS,EN NIEMAND KAN DIT VERANDER NIE OF ONS SAAM STEM OF NIE.SOOS DAAR OOK ORDINASIES IN JOU WERKSPLEK MOET WEES VIR ORDE EN DISIPLIENE WAT LEI TOT GEHOORSAAMHEID VAN DIE MAATSAPPY REELS. ALMAL KAN NIE GELYKE REGTE HE TUSSEN EIENAARS,BASE,VOORMANE EN ALGEMENE WERKERS NIE DIT SAL NAGMERRIE VIR DIE ORGINISASIE EN DIE SENIOR STAAF WEES WANT ALMAL WIL BASE WEES EN SY SE HE,WANT ONS ALMAL WEET DIT KAN NIE SO WERK NIE.AS JY GAAN KYK NA EFES 4 WAAR CHRISTUS DIE GAWES EN AMPTES IN SY KERK ORDINASIE AANGESTEL HET WAS ALMAL GETROUDE MANS PERSONE WAARVAN DIE VROU HAAR MAN SE ONDERSTEUNING PILAAR WAS IN DIE GEMEENTE VAN GOD.AS JY DIT ANDERS VERSTAAN WEES VRY OM MET MY MEER IN DETAIL DAAROOR IN TEGAAN VOLGENS SKRIFTE, EK WIL NET WEER MY STANDPUNT STEL AS JY NIE DIE GAWE ONTVANG HET VAN GEESTELIKE WYSHEID OM DIE SKRIF KORREK TE VERTAAL NIE NIE SAL JY NIE HIERDIE DINGE NOIT KAN VERSTAAN NIE EN DUS WAS DIE REDE VAN DIE KOMS VAN DIE NUWE MESSIAH OM ONS DIE VERBORGE WAARHEID TE OPENBAAR AAN SY APOSTELS EN OPVOLGERS EN AAN NIEMAND ANDERS NIE..GROETE EN STRERKTE.

 3. AS JY ALLES WIL TOETS IN DIE FORMAT VAN BYBEL DAN SAL JY AGTER GEKOM HET HOEVEEL SKRIFTELIKE VERVALLSING HET ALREEDS PLAAS GEVIND VAN DIE ROMEINSE TYDPERK TOE DIE EERSTE BYBEL GEDRUK WAS.

  Hoeveel vervalsing het volgens jou plaasgevind? Ek praat van swak vertaling deur vertalers wat nie self die boodskap verstaan nie, nie vervalsing nie. Terloops, die eerste gedrukte Bybels kom nie uit die Romeinse tydperk nie.

  DAAR OOK ORDINASIES IN JOU WERKSPLEK MOET WEES VIR ORDE EN DISIPLIENE WAT LEI TOT GEHOORSAAMHEID VAN DIE MAATSAPPY REELS. ALMAL KAN NIE GELYKE REGTE HE TUSSEN EIENAARS,BASE,VOORMANE EN ALGEMENE WERKERS NIE DIT SAL NAGMERRIE VIR DIE ORGINISASIE EN DIE SENIOR STAAF WEES

  Hierdie is juis nie die gesindheid van Christus nie. Sien my nuwe inskrywing.

  AS JY GAAN KYK NA EFES 4 WAAR CHRISTUS DIE GAWES EN AMPTES IN SY KERK ORDINASIE AANGESTEL HET WAS ALMAL GETROUDE MANS PERSONE

  Watter vers in Efes 4 vertel dat die gawes net vir getroude mans was? Die gawes was
  *Apostels – Daar is minstens een vroulike apostel in die Bybel, Junia. Dis jammer dat party vertalers haar naam met ‘n nie-bestaande mansnaam gaan vertaal het, maar gelukkig het die oorspronklike Grieks behoue gebly, en kan toekomstige vertalers dit maklik regmaak.
  *Profete – God sê self seuns en dogters sal as profete optree, en die Bybel praat van vroulike profete in die ou en nuwe testament.
  * Evangeliste – Daar is die Samaritaanse vrou in die Bybel wat haar hele dorp na Jesus gelei het.
  * Herders – Niemand in die Bybel – man of vrou – word ‘n herder genoem buiten letterlike skaapwagters nie.
  *Leraars (Teachers)- Priscilla en ander vroue in die Bybel het mense geleer.

  WAARVAN DIE VROU HAAR MAN SE ONDERSTEUNING PILAAR WAS IN DIE GEMEENTE VAN GOD.

  Waar in die skrifte lees jy dit? En wat is my plig as ongetroude vrou in die gemeente, as ek nie my man se ondersteuningspilaar kan wees nie?

  DUS WAS DIE REDE VAN DIE KOMS VAN DIE NUWE MESSIAH OM ONS DIE VERBORGE WAARHEID TE OPENBAAR AAN SY APOSTELS EN OPVOLGERS EN AAN NIEMAND ANDERS NIE.

  Is jou nuwe Messiah die Jesus wat ongeveer die begin van die eerste eeu AD geleef, gekruisig en opgestaan het?

 4. Hi Retha
  Baie interesant. Doen so bietjie ‘n studie op Gen 2:16 en Gen 4:7.
  Met alle respek Retha, ek dink nie jou opleiding en kennis van Grieks en Hebreeus is voldoende om die vertalings (blykbaar albei Afrikaanse vertalings en meeste Engelse vertalings ook, en al die ander tale wat jy kan verstaan) te kritiseer soos jy in jou artikel doen nie.

  Die rolle van die man en die vrou is baie duidelik uitgespel in die Bybel, ons het nie so ‘n lang argument nodig om dit te sien nie, ons glo net wat in die Bybel staan, onvoorwaardelik (en ja ek het Griekse en Hebreeuse opleiding), sonder snaakse verbuigings en argumente. Daar staan wat daar staan, die man is die hoof en die vrou moet onderdanig wees.

  Vrouens het natuurlik ‘n rol in die kerk, ‘n baie belangrike rol, maar ek sou durf sê dat die kerk vandag in die gemors is omdat vrouens nie hulle rol nie, maar liewer ‘n ander rol, wat nie aan hulle gegee is nie, wil hê (in die huwelik, wat net so in die gemors is in ons tyd, ook). Nou is die kerk, mans vrouens die hele lot, te besig om daarmee besig te wees in plaas van om die suiwer evangelie te verkondig.

  Retha, net my advies. Jy is baie begaafd en alles, die Here kan en wil jou gebruik, ons almal moet, in nederigheid soek waar die Here ons wil gebruik, al is dit net om die portale voor die deure van die kerk te vee (soos wat ek baiekeer doen as ek vroeg genoeg is en iemand anders het my nie voorgespring nie). Ek meen, vra die vraag, as die Here wil hê jy moet net dit doen, die portale vee, sou jy, of sou dit benede jou gewees het, sou jy dink jy is te goed daarvoor, en dat die posisie nie genoeg eer inhou nie? Ek vra net.

  Alle lede kan nie oë wees nie en alle lede kan ook nie ore, of hande wil wees nie. Is Jesus die hoof (kephalē) van alles en van die kerk? En wat beteken dit dat Hy hoof is? Is jy onderdanig aan om, moet die kerk onderdanig wees aan om?

  Groetnis!

 5. Organisasies soos Christians for Biblical Equality, God’s Word to Women, en mense soos Bill Hybels, Katharine Bushnell, Dr. Gilbert Bilezikian, Rebecca Merrill Groothuis, ens. het ‘n wye verskeidenheid Bybelskoliere uit baie tradisies wat hulle gevolgtrekkings steun. Om presies te wees, die nuutste NIV-vertaling is op verskeie plekke vertaal om hierdie verstaan van die Bybel te reflekteer.
  Ek dink nie jy besef hoe wyd die verskeidenheid Bybelskoliere agter hierdie kort artikels is nie.
  As jy vertel vroue het “‘n belangrike rol” in die kerk, en dat die Bybel duidelik oor geslagsrolle is, kan jy my vertel wat is nou eintlik die geslagsrolle? Antwoord hier as jy weet: https://biblicalpersonhood.wordpress.com/2012/03/02/question-to-complementarians-what-is-my-gender-role/

  Jesus is die kephale – letterlike betekenis “kop” – van die kerk. Die verwarring kom in oor die Nederlandse hoof (Afrikaans kom uit Nederlands), en die Engelse head (dis die taal wat ons die beste ken, buiten Afrikaans), baas en kop beteken. Maar die Griekse kephale het nooit (volgens meeste vertalers) of bitter selde (volgens veral een vertaler wat bitter sterk wil hê dit moet baas beteken) baas beteken nie. https://biblicalpersonhood.wordpress.com/2011/05/10/why-do-some-scholars-think-head-mean-source-catherine-clark-kroeger-explains/
  Die letterlike betekenis was kop, die figuurlike betekenis “bron, voorsiener, hoeksteen, begin.” Die eerste eeuse vroue, in’n samelewing waar vroue minder geleerdheid kon kry, minder regte gehad het, en jonger getrou het met minder lewenservaring as hul mans, se bron en voorsiener was hul mans. Die man was hul bron, soos Jesus die bron van die kerk is.
  “Kop” is ook ‘n eenheidsfiguur – die man is die kop en moet die vrou liefhê soos sy liggaam. Jesus is die kop van die kerk en ons is sy liggaam. (Jesus is baas ook, maar daarvoor gebruik mens nie die woord kephale nie. Mens gebruik daarvoor woorde wat nie op die man van toepassing is nie.)

  Ja, ek is onderdanig aan Jesus, die een wat vir gesagsoekers vertel het om te verander en soos kinders te word, die een wat gekom het om te dien, maar nogtans nie dat mense kan baas speel oor Hom nie. (As hy mense toegelaat het om oor hom baas te speel, sou almal om hom beveel het Jesus moet vir hulle luukses “zap.”)

 6. Oulik. Jaques kom hierheen om my te leer en my te vertel vroue moet hulle “baie belangrike rol” in die kerk speel in plaas van rolle wat nie hulle s’n is nie, maar toe ek hom vra: “Wat is nou eintlik die rol van die vrou?” kan hy nie gaan en vir my verduidelik wat my rol is nie.

  As manlike en vroulike rolle dan so duidelik in die Bybel is, moet iemand dit kan uitspel – maar almal dans rondom dit. Hulle vertel my van ‘n huweliksrol – maar meeste mense is nie tans getroud nie, en 1 of 2 kerkrolle wat glo vir ‘n minderheidsgroepie mans is. Maar dis (selfs as mens sou aanneem dat dit reg is) nie geslagsrolle – bedoel vir alle gelowiges van ‘n sekere geslag, kind of grootmens, nie.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s