Monthly Archives: September 2013

50 skakerings van gebroke: Van wanneer af hemel ons vroueslaners op?

XXt6W

Ek sien die nuwe Huisgenoot praat van Christian Grey, die hoofkarakter in die 50 Shades of Grey boeke, as ‘n “seksgod.”

Ek is nie van plan om die boeke te lees nie, maar ek weet dat die hoofkarakter die vrou in sy lewe domineer, vasbind en slaan vir die pret. Watter soort mens veroorsaak pyn en behandel iemand anders as ‘n mindere net oor dit vir hom lekker is? En ander lesers skryf op die Internet- en haal aan om die punt te bewys – dat die vroulike hoofkarakter nie die slaan geniet nie.  As ek dit uitwys aan vroue wat die boeke lees, vertel hulle my dat Christian self kleintyd mishandel is. Kindermishandeling is tragies, maar dit gee hom nie die reg om nou vroue te mishandel nie.

Party mense reken dat toestemming (Engels consent) in sulke verhoudings dit aanvaarbaar maak. Ek verstaan nie hulle punt nie. As jy jou wangedra, en die mens saam met wie jy is het nie die krag om aan te dring: “Nee, stop wat jy nou doen” nie, maak dit nie van wangedrag goeie gedrag nie. Kritici van die boek haal ook aan om te wys dat hy haar agtervolg (Engels stalk), en dat sy vir baie dinge “toestemming gee” (of ten minste nie weier nie) oor hy haar dreig, of sy bang is hy los haar, en oor sy bang is vir sy reaksie.

As ‘n vrou se selfbeeld so sleg is dat sy voel sy verdien straf en beledigings, en hierdie tonele dus vir haar reg voel, dan – so lyk dit vir my –  is die man wat dit doen nog steeds besig om haar te skaad (of die skade wat klaar gedoen is in haar lewe permanent te maak) deur die verkeerde idees wat sy oor haarself het te bevestig.

“Maar”, sal sulke mense protesteer: “Hierdie mense geniet dit!” Dis presies die probleem. Party mense geniet die gedagte aan verkragting so dat hulle tonele simuleer waarin woorde soos “Nee” en “stop” nie na geluister word nie. (In so ‘n toneel gebruik baie van hulle ‘n ander veiligheidswoord.) Hulle geniet slawerny en vernedering en ongelyke behandeling en om pyn uit te deel. Mense wat mal is oor verkrag, oor slawerny en vernedering en pyn is nie moreel dieselfde as diegene wat van veiligheid, vryheid, en wedersydse respek hou nie. En ek het al genoeg skrywes deur die geslaande, vasgebinde maats in sulke konsensuele verhoudings gelees om te weet dat hulle (die grootste deel van) sulke tonele nie werklik geniet terwyl dit gebeur nie, “hulle geniet dit” is grootliks onwaar. (Sovêr ek van hierdie boeke hoor, is dit nie eers die geval dat Ana sy gedrag as aanvaarbaar beleef nie.)

En daarom wonder ek: Wat is genotvol aan ‘n storie soos hierdie? Wat vertel dit van ons samelewing as mense dit geniet om van sulke goed te lees of sulke porno-videomateriaal te kyk? As iemand mal is oor stories met verkragting en slawerny en hy “voer sy (of sy voer haar) donker wolf” met sulke dinge, wat gaan hy (sy) doen as daar nie ‘n gewillige “slaaf” naby is nie? As iemand nooit weier as haar maat haar (of sy maat hom) slaan of verkleineer nie, gaan sy enigiets doen as haar maat haar(hy enigiets doen as sy maat sy) weerlose kinders mishandel? As iemand onsensitief raak teenoor die mishandeling en disrespek teenoor ‘n medemens in boeke soos hierdie, gaan sy (hy) nog steeds soveel omgee as iemand mishandel word in die regte lewe? Watter boodskap stuur boeke soos 50 Shades of Grey en wrede pornografie vir ons jeug oor verhoudings?

————————————————

Nota as jy kommentaar lewer:

Jy kan onder ‘n skuilnaam kommentaar lewer op hierdie draad as jy nodig het om eerlik te wees oor iets wat jy nie vry voel om openlik te deel nie. Maar as jy hier diegene wil verdedig wat in die regte lewe hulle geliefdes (of so beweer hulle) slaan, domineer, of verkleineer vir die pret, doen dit onder jou eie naam.

Ienie, mienie, maainie, mou – Watter kategese-materiaal moet my gemeente kies? Deel 7: Wat van tieners en kleuters?

As jy jouself afvra wat jou gemeente vir kategese of Sondagskool nodig het wil jy sekerlik nie net die laerskoolkinders goed bedien nie. Jy dink ook aan die tieners en hopelik selfs die kleuters. Om eerlik te wees kan ek geen kommentaar op tienermateriaal lewer nie en min op kleutermateriaal. Hierdie is ‘n lys van skakels na voorbeelde van sulke materiaal. Die voorbeelde kan jou help om self te evalueer wat jou gemeente nodig het. Lees voort

Ienie, mienie, maainie, mou – Watter kategese-materiaal moet my gemeente kies? Deel 6: Voorstelle en vergelyk van materiaal

Ek dink werklik daar is minstens 4 goeie soort kategesemateriaal beskikbaar. Die vraag is wat jou gemeente nodig het. Hier is my vergelykende tabel van die verskillende soorte lesse, hulle benaderings en skakels na voorbeeldlesse en waar dit bestel kan word.6302031_5

En hier is ‘n paar vrae wat jou gemeente dalk kan vra oor wat julle nodig het:

Is jou kerk iets anders as NG/ Gereformeerd/ Hervormd nie, en wonder jy of die materiaal vir julle geskik is?
Eintlik is die basiese geloof wat mens vir kinders leer nie so verskillend nie, maar daar is enkele dinge in AJK en LP3/ Coolste Plan wat jy waarskynlik nie sal wil gebruik nie. Daar kan ook so iets in Modkats wees. Paidion en Lesse wat Leef adverteer hulself as geskik vir alle Christelike kerke.

Wil jy dat verskillende ouderdomsgroepe soms saam leer, maar dat dit vasgelê word in klein groepe?

Daardie metode het baie voordele (afwisseling, die wete vir die kind dat wat hy leer deel is van wat ander gelowiges ook leer, kategete hoef nie alles alleen voor te berei nie) bo klein groepies alleenlik. Modkats en Paidion is goed daarvoor, met Modkats wat ook materiaal vir eredienste by het. (Materiaal met grootgroepe en min-voorbereiding kleingroepe kan selfs ‘n manier wees om entoesiastiese kategete en diegene wat nie die tyd het vir veel meer as teenwoordig wees vir klas nie te skei: Vra vir eersgenoemde om grootgroepe ook te doen, en vertel laasgenoemde dat dit nie so baie commitment verg om net ‘n kleingroep te doen nie.)
Wil jy vir elke kategeet ‘n boek in die hand stop en vertel: “Daar is jou klas”, sonder dat hulle moet saam beplan of saamwerk?

Sulke materiaal is effens makliker op die sekretaresse wat klasse indeel. Lesse wat Leef en AJK-materiaal is goed.

Is jou gemeente klein en wil jy verskillende grade saamgooi?
(Hier noem ek tienermateriaal ook, want ‘n klein gemeente sal tieners ook in ‘n groep wil saamgooi.)
LP3 kombineer die maklikste: Gr. 1-3; 4-6 en 7-10 kan groepe maak, die lesse is dieselfde op ‘n siklus van 3/3/4 jaar. Dis egter nie materiaal wat ek aanbeveel vir kinderwerk nie. (Oor hulle tiener-stof het ek geen standpunt nie.)
Lesse wat leef: Gr. 2-3, 4-6 kan groepe maak, die lesse is dieselfde op ‘n siklus van 2/3/4 jaar. Met Gr.1’s moet jy maar ‘n aparte plan maak. Tienermateriaal bestaan uit 3 jaar se FXit en tans 1 jaar se iKonekt wat verskillende grade saam kan gebruik.
Modkats: Gr. 1-3 en 4-6 kan groepe maak, die lesse is dieselfde op ‘n siklus van 3 jaar. Gr. 7, 8,9 en 10 het elk hulle eie graadgroep- en kleingroeplesse.
Paidion: Gr. 1-3 se lesse is dieselfde op ‘n siklus van 3 jaar, behalwe dat jy in die kleingroep se doenboektyd hulle verskillende goed in hulle boeke laat doen. Dit behoort nie probleme te skep vir die kategeet om Gr. 1-3’s in een sirkel iets verskillend te laat in die boek doen nie, ek het dit al so gedoen. Gr. 4-6 se lesse is dieselfde op ‘n siklus van 3 jaar. Geen tienerboeke.
AJK is die minste vanpas vir grade saamgooi: Gr.1, 2 en 3 het elk hul eie boek, Gr. 4-6 se lesse is dieselfde op ‘n siklus van 3 jaar, van Gr. 7 af verder het elk hul eie boek.

Soek jy materiaal wat min voorbereiding verg? Kyk na die voorbeeldlesse en laat ‘n paar minder ervare kategete as ek vertel wat volgens hulle maklik lyk om voor te berei. Om soms groot groepe te doen verminder ook voorbereiding- een mens moet voorberei en nie elke kategeet nie.

(Vir wat dit werd is – en op hierdie punt is ‘n minder ervare kategeet se mening meer werd as myne: Ek dink Lesse wat Leef en Paidion gebruik maklik met relatief min voorbereiding -ek meet die voorbereiding vir Paidion as iemand wat elke 3de week grootgroep en gereeld kleingroep aanbied -, en Modkats en AJK kort meer voorbereiding. Die Coolste Plan vat die minste voorbereiding oor dit min aktiwiteit-leer insluit, of toepassings, of afwisseling – al sulke dinge is normaalweg goed wat voorberei moet word.)

Hoeveel byeenkomste het jou gemeente per jaar? Party boeke het meer lesse as ander. Kyk op die vergelykende tabel hoeveel.

Klik hier vir deel 1: Inleiding en Lesse wat Leef

Klik hier vir deel 2: Paidion

Klik hier vir deel 3: Modkats

Klik hier vir deel 4: AJK

Klik hier vir deel 5: LP3/ Die Coolste Plan

Klik hier vir deel 7: Voorbeelde van tiener- en kleutermateriaal