Kinderles: Almal is welkom by God – Handelinge 10

ALMAL IS WELKOM BY GOD

Bybelgedeelte:

Handelinge 10

Aktiwiteit:

Laat omtrent 8 kinders voor by jou kom staan (as dit ‘n groot groep is.) 6 van hulle sit hulle arms om die kind langs hulle se lywe/ nekke om ‘n omhelsende kring te vorm. Twee ander moet probeer om deel te word van die kring, sodat hulle ook daar arm-om-die-nek/lyf met die ander staan. Die res probeer hulle uithou. Stop dit na enkele minute en stuur hulle terug sitplekke toe.

(Alternatiewelik, maak kleingroep-sirkels in die groot groep waar elke groepie met hulle groepleier die aktiwiteit in hul klein groepies doen, voor hulle weer gaan sit.) (As dit ‘n klein groep is, laat al die kinders deelneem.)

Les:

Inleiding:

In hierdie speletjie het party kinders ander probeer uithou – hulle het gedink daardie kinders hoort nie in hulle kring nie.

Ken julle mense wat party ander mense nie by hulle soek nie? Party mense dink hulle is beter as ander oor hulle ryk is. (Wys die prent van ‘n luukse huis, ‘n kleiner huisie, en ‘n plakkershut.)

Party kinders dink hulle is beter as ander oor hulle goed doen op skool. (Wys ‘n prent van ‘n kind wat sy/ haar hand opsteek.) Dan wil hulle nie maats hê wat nie ryk is, of wat sukkel op skool nie.

Party kinders, sê nou maar hulle speel met ‘n bal, wil nie kinders laat saam speel wat nie so goed soos hulle met die bal-speletjie is nie.

Ken julle sulke mense? Hoekom soek kinders by jou skool soms nie party ander by hulle nie? (Gee een of twee wat wil kans om te antwoord.)

Dink julle God dink ook so? Vertel hy ons moet mense wat anders is uit ons groep hou? Kom ons kyk hoe God oor sulke verskille dink.

Storie:

Die Jode het gedink hulle is beter as ander mense. Hulle volk weet al lankal van die ware God, en hulle het reëls oor hoe om te eet by hulle God gekry. Hulle mans het ook ‘n spesiale teken, ‘n sny-merkie wat hulle besnydenis noem, by God gekry. Hulle het gedink hulle is te goed om met Grieke en ander mense te kuier en saam te eet.

Die Jode wat Jesus volg het gedink hulle is beter as die Grieke wat Jesus volg.

Vertel Bybelstorie. Hoofpunte is:

1. Kornelius bid, God vertel vir Kornelius dat Petrus vir hom ‘n boodskap gaan gee. (10:1-8)

2. Petrus se visioen (Verduidelik wat ‘n visioen is, en wat Petrus gesien het. “Dit het Petrus nie verstaan nie! God het hom die prentjie gewys, nou moet God dit verduidelik! (10:9-16)

3. Kornelius se mense vertel Petrus van boodskap, Petrus gaan soontoe.(10:23-33)

4. Petrus se preek. “Petrus vertel toe dat hy gesien het almal is welkom by God: Of jy nou die Jode se kos-reëls hou of nie, jy is welkom by God. Maak nie saak watter taal jy praat nie, jy is welkom by God. (Petrus was Joods, maar die die mense by wie hy gekuier het was Grieks.) Hy wat Petrus is, kan nie vertel dat hy by party mense nie wil kuier nie, of soos Petrus sê: [Lees Handelinge 10:34-35 uit die Bybel.] (10:34-43) Petrus het geleer hy is nie beter as ander Christene nie.

5. Die Grieke kry dieselfde teken wat die Joodse gelowiges by die Pinkster gekry het. (10:44-48) Het jy geweet die Bybel vertel nie net dat Grieke en Jode en Afrikaners en [enige ander groep waarvan daar kinders in jou klas/ omgewing is, bv. Sothos] God se Heilige Gees kan kry nie, maar dat grootmense en kinders dit kan kry? God stort sy Gees uit op seuns en dogters (Hand. 2:17) – julle is net so welkom by God as die grootmense!

(As jou gemeente ‘n deel van die les in die groot groep (kinderkerk) doen en ‘n deel in klein groepies, is hierdie die plek om in klasse te verdeel.)

Toepassings as teksvers-memorisering: (Meer geskik vir Gr. 1-3)

Jy benodig ‘n uitdruk/ rekenaarprent as jy jou skootrekenaar klas toe neem, om prente te wys van die vereenvoudigde teksvers.

Daar was eenkeer ‘n seuntjie met die naam Kobus wat dit gehaat het om skool toe te gaan. Niemand wil met hom speel nie. En hulle terg hom oor hy baie groter klere moet dra as enige ander seun in sy graad. Hy is bietjie langer, en sommer baie breër. Hulle vertel hy is vet.

Ai, Kobus. Dis so jammer dat mense party mense voortrek, en vir ander nie tyd oorhet nie. Maar daar is iemand wat nie so maak nie: God.

Hoor wat vertel die Bybel ons: Lees uit die Bybel Romeine 2:11 voor.

Kan julle nou die vers opsê? (Wys prent dat hulle kan aflees.)
En nou moet almal wat van roomys hou gou opstaan en die vers twee keer sê!

As mense nie van Kobus hou nie, as mense nie van jou hou nie, as mense jou sleg behandel: Kobus kan 0nthou, en jy kan onthou, God is nie so nie. God trek niemand voor nie – almal is welkom by God!

Kan al die seuns gou saam met my opstaan en die vers sê? Na hulle klaar is: Meisies, kan julle dit harder as hulle sê? as hulle klaar is: Dit maak nie saak wie die vers die hardste gesê het nie. Ek gaan nie die kinders voortrek wat dit harder gesê het nie. God ook nie. Want … kom ons fluister dit almal saam, asof ons ‘n geheim oorvertel: (Fluister die vers.)

En as iemand by jou skool alleen is, of hulp nodig het, hoe sal jy wys dat jy ook probeer lief wees vir hom, soos God vir hom lief is? Jy kan dit wys deur hom te nooi om saam te speel. Jy kan dit wys deur te help. As almal welkom is by God, moet mense ook by God se kinders welkom wees. Nou bedoel ek nie boelies nie – as jy jouself wil oppas is dit goed om weg te bly van boelies.

Almal wat ouer as [jongste kind in jou klas se ouderdom, minus een] en jonger as [jou ouderdom, plus een] is, sê gou ‘n laaste keer die vers, hierdie keer sonder die prent.

Toepassings as Geselsvrae: (Meer geskik vir Gr. 4-6)

Watter soort dinge maak soms dat kinders nie saam met ‘n ander kind wil speel nie?

Lei hulle om uit te kom by antwoorde soos dat daardie kind dalk nie so goed is in die speletjie wat hulle speel nie, dat daardie kind dalk nie soos hulle lyk nie (ander ras/ trek snaaks aan), dalk die verkeerde goed sê of doen (“socially akward”, in volwasse taal) sodat ander kinders nie sy haar gedrag verstaan nie, ens.

Mag jy kinders terg oor hulle “vet” is, of oor hulle sleg doen op skool?

Nee, jy is nie beter as hulle nie – Hulle is net so welkom by God as jy, en jy moet hulle ook welkom laat voel, nie spot nie.

As ‘n kind graag saam met jou groep wil speel, wat moet jy dan doen?

Normaalweg moet jy, in die gesindheid van Jesus, ook kinders laat welkom wees en saam speel. Let wel: Hier kan jy vir hulle vertel dat boelies ‘n uitsondering is: As iemand jou sleg behandel, bly weg.

As ander kinders jou nie in hulle groep soek nie, wat kan jy dan oor God onthou?

Lei hulle na: God is nie so nie. Almal is welkom by God.

Huis toe-neem-bladsy:

(Druk vooraf die huis-toe-neem blad vir jou ouderdomsgroep uit, sodat dit in die klas gedoen kan word.)

Kleintjies: Trek ‘n rooi kring om mense op die prentjie wat jy dink baie anders as jy is. Hierdie seuntjie, dink jy hy is baie anders? Hier is ‘n ou tannie, dink jy sy is baie anders? En die ongelukkige dogtertjie? En die baba? … Vra vir hulle hoekom hulle dink sekere mense is anders. En nou teken ons ‘n groot groen sirkel om almal wat by God welkom is. (Hierdie sirkel, vertel vir hulle, word rondom die hele groep geteken.)

Antwoorde vir Gr. 4-6 uitdeelstuk

Antwoorde vir Gr. 4-6 uitdeelstuk

Ouer kinders: Omkring dinge wat verskille tussen mense is. (griek jood man vrou atleties onsportief slim dom ryk arm swart wit) Vul die letters wat nie omkring is nie in die vers se spasies in, in dieselfde volgorde as wat hulle voorkom.

Albei ouderdomsgroepe: Moedig die kinders aan om die bladsy iewers op te plak en die teksvers te ken, vra in die volgende les of hulle dit geleer het. (Dalk aan die begin van die les, dalk in die hersien-tyd.)

Hersienspeletjie:

Jy benodig ‘n handvol wolletjies/ toutjies, in verskillende lengte gesny. Vou die langer/ korter punte in jou hand/ ‘n boksie toe sodat die kinders nie kan sien watter kort en watter lank is nie. Die uitsteek- punte moet omtrent ewe lank wees.

Deel die kinders in 2 spanne in. Vra om die beurt vir die spanne vrae oor die les. Elke kind wat reg antwoord kan ‘n toutjie trek. Party toutjies is korter as ander. Elke span bind hulle toutjies aan mekaar vas. Kyk watter span se aanmekaar-geknoopte tou langer is en vra dan watter span in die wenner-sirkel hoort. Laat die span met die langste tou dan die wenner-sirkel maak wat hulle dink hulle op geregtig is. Vra dan of dit regtig die groep is wat God dink wenners is. (Vir God maak dit nie saak wie speletjies wen, of die beste vaar op skool nie – jy is sy “wenner” as jy Jesus aangeneem het. Maak plek vir die res om een groot sirkel te maak – Almal is welkom in God se wenner-sirkel, selfs as jy die Bybel swakker ken, of kompetisies verloor.

Gebed:

Sluit sommer in die “wenner-sirkel” (sien vorige item), as jy die hersien-speletjie gedoen het, af met gebed: Dankie, Here, dat ons almal by U welkom is. Help on s ook om nie te dink ons is beter as ander nie. Help ons om eensames te nooi om saam te speel. En om te onthou, as mense nie van my hou nie, het U my nog steeds lief – U maak nie onderskeid soos wat mense maak nie.

As daar nog tyd oor is:

Laat al die kinders in ‘n sirkel op stoele sit. (As julle lokaal nie stoele het nie, kan jy plakkers op die vloer sit wat elk ‘n stoel verteenwoordig.) Een kind is “aan”, en staan in die middel. Daar is nie ‘n stoel vir hom nie.

Skree iets uit wat net party van die kinders in die groep verteenwoordig. (Al die seuns/ almal wat tekkies aanhet/ almal wat in (jou dorp) gebore is/ almal Gr. 4 en ouer/ al die meisies/ almal wat ontbyt geëet het vanoggend/ beter in Afrikaans doen as in Wiskunde/ ens.)

Al die kinders waarvan dit waar is moet dan opstaan en ‘n ander stoel soek (“musical chairs”). Die kind in die middel probeer dan ook om ‘n plek te kry. Wie ook al nie ‘n stoel kry nie is hierdie keer “aan.”

Elke kort-kort skree jy “almal is welkom by God” – dan moet elke kind, nie net party nie, ‘n ander sitplek soek. (Die idee is nie om stoele te verminder tot een kind oorbly nie)

——————————————
Hulpmiddels

Prente 1 en 2 vir les-inleiding

1 rich

2 knows answer

Prente vir Bybelverhaal by Free Bible images (Gebruik prent 4, 7, 14 en 15)

Teksvers-memoriseerprent
god trek nie voor

Gr. 1-3 uitdeelstuk – 2 per A4

Almal welkom Gr 1-3 uitdeelstuk 2 per A4

Gr. 4-6 uitdeelstuk – 2 per A4
Almal welkom gr4-6 uitdeelstuk 2 per A4

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s