Monthly Archives: Maart 2021

Psalm 20 – ‘n beryming

Foto: Geleen op Internet

Deur Retha Faurie

Mag die Here jou hoor
in jou dag van nood.
Mag die God van Sion help.
O, Sy naam is groot.

Mag Hy jou offers onthou
en jou planne laat werk.
Mag Hy jou gee wat jou hart begeer,
dan juig ons as kerk.

Die Heer sal dat Sy kinders
in die stryd oorwin.
Uit die Heilige hemel
hul gebede gun.

Party vertrou op oorlog –
ons vertrou op die Heer.
Ons sal regop bly staan,
maar hulle val neer.

Heer verhoor tog ons gebed.
Ons sal roep – en U sal red.

__________________________________

Naskrif: As jy hierdie gedig van my wil toonset, kontak my. Jy kan my ook vra om hier en daar ‘n lettergreep of drie meer in te sit, of uit te haal, om by jou wysie te pas.