Category Archives: Apologetiek

Ons maak ‘n beskawing dood? Die ding wat my aan dieselfde kant as (openlike, losbandige) gays sit

Pastoor Errol Naidoo, ‘n skrywer by JOY magazine (verwant aan JUIG tydskrif in Afrikaans), het ‘n paar dae terug gays, feministe, en aborsie blameer vir die verskriklike gebeure by die Marikana myn. In ‘n nuusbrief skryf hy:

There has been much hand wringing and recrimination about the Marikana Massacre. But when human life is diminished in the womb, that callousness will find its way into the national psyche.

It is a tragedy that the Church of Christ has not developed a sustainable and coherent strategy to expose the grisly consequences of the culture of death – advanced by pro-death activists.

I have written a feature article about the Demographic Winter in the latest issue of Joy magazine. The culture of death is slowly killing off the human family in Western civilization.

Abortion-on-demand – driven by radical feminist activists – and the homosexual agenda, lie at the heart of the culture of death. These anti-family groups are responsible for population decline.

In die tydskrifartikel waarna hy verwys skryf hy onder meer: Lees voort

Vroue en mans in God se plan: In Antwoord op JUIG

Hy het beveel dat ek my kar, my TV, my kitaar, ens. opgee. Ek het so gemaak met net ‘n sweempie van protes. Ek het nie meer die reg gehad om goed te besit nie. Ek was getroud, en my man was my geestelike outoriteit … Dus was ek later gehoorsaam, toe my man my lyste gegee het van wat ek alles perfek skoon moet kry voor ek kan gaan slaap in die aand, ens., omdat ek gedink het dis God se wil. Om presies te wees, as iemand in sonde was, was dit EK oor ek verneder gevoel het deur hierdie lang lyste. Ek het gedog my reaksie is sonde, nie my man wat my soos ‘n kind behandel nie.  Volgens die leringe van [Christelike patriargie], mag ‘n vrou net vir haar man nee sê as hy haar vra om sonde te doen. En om ‘n lys te gee van hoe die hele kombuis tandeborsel-geskrop moet word voor ek die trappe kan klim om bed toe te gaan (waar hy gewag het, gereed vir aksie) was nie sonde nie. Reg? My hart sou val tot in my skoene terwyl ek daardie trappe klim, uiteindelik klaar met my werk, en dit kry, weer. Ek was seker (danksy al die boeke [oor onderdanigheid/ manlike leierskap] wat ek gelees het) dat die probleem EK was. Ek was skaam oor MY sonde van om nie ‘n vrolike, amoreuse vrou te wees nie.

Journey

Wat kan Errol Naidoo, skrywer van JUIG se Geslags-Hiërargie  in die huis artikel, vir Journey en die talle vroue soos sy sê? Lees voort

Publieke afkondiging: Dis tyd om my houding oor ateïste te verander

Publieke afkondiging: Dis tyd om my houding oor ateïste te verander

Ek het ongelowige deelnemers op hierdie blog soms baie kortaf behandel. My (gewese) filosofie daaroor kan op die Sat, Okt 08 2011 om 02:45 am kommenteer op Bill O’Reilly Takes on Atheist Richard Dawkins and His New Children’s Book gelees word. Die mense daar het my oortuig om my gesindheid te verander.

Hier was ook, ek bely, ‘n kommentaar beleid-reël wat gesê het: “Verwag om behandel te word soos jy ander deelnemers hier behandel.” Daardie reël is nou weg.

Christus sê: Behandel ander mense soos jy graag behandel wil word. Nie “behandel ander mense soos hulle jou behandel” nie.

Kyk,hierdie blog gaan nog steeds nie duidelike (duidelik vir my) nonsens waarheid noem nie. Enige ateïs wat hier ‘n draad van onderwerp af wil stuur met, byvoorbeeld, “daar is geen bewyse vir God se bestaan nie”, gaan nog steeds weinig meer antwoord kry as ‘n skakel met verskeie soorte bewyse.

Omdat God die hoogmoediges teëstaan en nederiges genade gee, moet ek dalk leer om self meer nederig te wees. Eerder as wat ek probeer om hoogmoedige ons-ongelowiges-is –slimmer-as-julle-wensdenkers-ateïste se borrel te bars.

Ek wil leer om mense volgens die gesindheid van Christus te behandel. En ek moet meer geduld hê.  Niks gaan uitvee word wat op hierdie blog staan nie, naas die een verandering onder blog-reëls. Selfs hy gaan nog op daardie bladsy staan, maar gemerk as ‘n eks-opinie. Mense kan maar sien watter bliksem ek was. Maar party dinge wat ek gesê het, sal dalk anders stel in die toekoms.

Paulus het nie kultuur nie

Raai raai, watter Bybelkarakter het sy kultuur as, uuhhh, “ontlasting” is ‘n mooi woord daarvoor, beskou? Watter Jood het gesê: “As julle dan die besnydenis as so belangrik beskou, gaan ontman julself dan maar heeltemal”? Hier haal ons hom aan. (Eersgenoemde gedeelte uit die King James, want ons Afrikaanse Bybels vertaal nie Paulus se woord letterlik uit Grieks nie):

Php 3:4-8 Have no confidence in the flesh… If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more: Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews; as touching the law, a Pharisee; Concerning zeal, persecuting the church; touching the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gain to me, those I counted loss for Christ. I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ,

Gal 5:11-12 As julle julle laat besny, sal Christus vir julle geen betekenis hê nie. … Ek wens die mense wat dié verwarring (oor die besnydenis) onder julle stig , wou hulleself dan maar heeltemal ontman!

Is ‘n Jood wat sy kultuur ontlasting noem, wat só praat oor besnydenis, ‘n klakkelose herhaler van sy kultuur se idees? Party mense dink so. John Selby Spong beweer byvoorbeeld:

Paul reflected cultural attitudes that no one today considers valid with regard to the institution of slavery, the role and place of women,and the meaning of homosexuality. So quoting Paul to justify slavery makes about as much sense as quoting Paul to justify negativity toward gay and lesbian people.

Ander beweer die teenoorgestelde as Spong. David Hamilton skryf:

Everywhere Paul went things were shaken up. Some rejoiced as their lives were transformed. Others reacted in hatred and fear as Paul threatened their standing. Everywhere he went, churches were planted and riots erupted. Paul was no maintainer of the status quo. He threatened the world’s systems. This was evident in the words of the Thessalonians who cried out: “These men who have turned the world upside down have come here also.”

Het Paulus werklik net gereflekteer wat sy kultuur glo? Of selfs in sekere aspekte sy grootwordkultuur gereflekteer? In sy wêreld was daar groot klasverskille, maar in gemeentes wat hy geplant het, was die volgende waar:

Gal. 3:28 Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: In Christus Jesus is julle almal één. 

Gelykheid het geheers waar Paulus geplant het!

Nadat hy slawe vertel het hoe om hulle eienaars te behandel, vertel hy eienaars: “Behandel julle slawe dieselfde” (Efes 6). Hy vertel ‘n slawe-eienaar, Filemon: “Jou slaaf Onesimus is ‘n broer, nie ‘n slaaf nie.”(Filemon :16) Ter vergelyking, dink aan iemand wat in 40 jaar terug se SA sou aanbeveel: “Behandel jou tuinhulp soos ‘n broer en nie soos ‘n werker nie.” As jy 40 jr. terug sou sê “Behandel jou tuinhulp soos ‘n broer “, sou party mense jou ‘n [kru woord]-boetie genoem het. Niemand sou vertel het dat jy die samelewing se klasstelsel ondersteun nie. Paulus het ook nie sy samelewing se klasstelsel ondersteun nie.

Wat vroue betref, beskryf Paulus talle vroue as sy medewerkers. (Sien bv. Romeine 16) Hy vertel mense – mans ingesluit – om te luister na Phebe, regeerder/ steun, en prediker/ diaken van Kenchreë. (Manlike Bybelvertalers het ongelukkig die woord prostatis – waarvan die werkwoord as regeer in die Bybel vertaal word – vertaal as steun, oor hulle nie wil glo dat ‘n vrou ‘n leiersrol kan hê nie. Hulle vertaal ook die woord wat in Phebe se geval met Engelse  servant vertaal word, soms as Engelse minister as daardie selfde Griekse woord na ‘n man verwys. Hulle het ook die hoogs aangeskrewe apostel – glo duideliker volgens Paulus se woorde as in vertalings – Junia se naam soms as mansnaam vertaal vir dieselfde rede.) Paulus vertel nooit vroue hoort net tuis nie, en nes Jesus behandel hy hulle ook nie asof hulle net tuis hoort nie.

Die enigste plek waar hy van gesag tussen huweliksmaats praat, vertel hy dat mans en vroue gelyke gesag op seksuele gebied het. (1 Kor 7:4 bevat in die oorspronklike Grieks die woord vir gesag.)

Dit was teen sy Joodse kultuur om vroue te leer. Die Talmud sê byvoorbeeld:

It is better to burn the Torah than to teach it to a woman.

Nogtans het Paulus vir albei geslagte van God geleer. Hy het klaarblyklik baie respek gehad vir medewerkers soos Priscilla, ‘n tentmaker wat ook sy ander medewerker Apollos die evangelie verduidelik het.(Hand. 18:26) Hy vra Timoteus om te onthou wat hy by sy ma en ouma geleer het. Paulus se geloof, in teenstelling met die een waaruit hy kom, kan met liefde aan vroue en deur vroue geleer word.

Egalitariërs –diegene wat glo dat mans en vroue werklik gelyk is voor die Here en dat Hy geen gawe of taak net aan een geslag gee nie – is meestal oortuig Paulus was een van hulle, maar word net verkeerd verstaan (en vertaal!). Een egalitariese boek het byvoorbeeld die titel: What Paul Really Said About Women: The Apostle’s Liberating Views on Equality in Marriage, Leadership, and Love (John T. Bristow)

En historici en sosioloë reken ook so. Dr. Alvin J. Schmidt (Under the Influence) vertel:

“Jesus, Paul and the early Church broke the ancient bonds that kept women secluded and silent (as in Athenian society), subservient (as under the Roman law of Patria Potestasand Manus), and silent and segregated in public worship (as in the Jewish culture). The freedom and dignity that the early Christians gave to women is also evident by their having access equal with men to baptism and the Lord’s Supper…Christ’s message of repentance and salvation proclaimed by the Apostles had revolutionary effects on the lives of women. The early Christians not only included women in the life of the Church, but they also gave them a freedom and dignity unknown in the Greco-Roman and Judaic cultures.”

 Waarom dan die (dikwels krasser vertaal as wat dit geskryf is) plekke waar dit lyk of hy vroue en slawe vra om te luister? Dis soortgelyk aan Jesus se “draai die ander wang”, wat niemand vertel om ‘n slaner te wees nie. Buite die gemeentes was daar ‘n baie sterk klas-georiënteerde samelewing, en die Christene was toe ‘n te klein minderheidsgroep om die samelewing op sy kop te keer. Hulle was boonop vervolg, en dit sou hulle tot oneer strek om bekend te staan as rebelle wat die samelewing se klasse wil uitvee. Buitendien vertel Christus nie dat niemand onderdanig of diensknegte moet wees nie, maar dat almal moet dien! (Bv. Mar. 10:42-44) Daarom het Paulus gevra dat diegene uit die lae klasse maar onderworpe leef(hulle het in elk geval nie die geleenthede, geld of regte om anders te doen nie) aan die wat volgens die klasstelsel bo hulle is, maar hy vra die bevoorregtes nie om te heers nie, maar om diegene onder hulle op te hef. Ek vermoed dit het gehandel daaroor dat ‘n slaaf of vrou in daardie kultuur dalk kon skuldig voel dat sy of haar verpligtinge min geleentheid los om iets vir die Here te doen. Hy vertel hulle dan dat hulle sonder gewetensbesware kan doen wat hulle noodgedwonge moet.

Baie mense haal sy woorde aan slawe of vroue buite die revolusionêre “wees uit eerbied vir Christus almal aan mekaar onderdanig (Efes 5:21)” en “behandel jou slaaf dieselfde as wat ek die slaaf vra om jou te behandel” konteks. Sy woorde was bedoel om die wêreld om te keer, nie om die status quo te beskerm nie. Dalk is dit waarom diegene met status nie so geneig was om daar aan te sluit nie.(1Kor 1:26)

Gays? Oor daai saak het Paulus twee kulture geken. In Romeinse kultuur was homoseksuele dade, ook tussen mans en seuns, algemeen beoefen, en die kultuur het (om die saak eerder te onder- as oorbeklemtoon) niks daarteen gehad nie. Joodse kultuur was sterk teen manlike homoseksuele dade (weereens ‘n onderbeklemtoning), insluitend tussen volwasse mans. Geeneen van die 2 kulture het hulle oor vroulike homoseksuele dade uitgespreek, sovêr ek kon vasstel, nie.

Ek weet nog steeds nie of ons die Bybel oral reg vertaal oor die saak, of Paulus teen alle homoseksuele dade, of net sommiges, was nie. Maar as wêreldburger wat twee wyd uiteenlopende standpunte oor manlike homoseksuele dade geken het, het hy nie klakkeloos die enigste idee herhaal wat hy mee geindoktrineer is nie, hy moes self standpunt inneem. Dat hy gedink het hieroor word ook gewys deurdat hy lesbiese dade (Alle lesbiese dade, of net somiges? Moenie my vra nie) aanspreek in dieselfde gedagte as manlike homoseksuele dade(Rom 1:26-27), terwyl nie een van sy twee kulture hulself teen lesbiese dade uitgespreek het nie. (Is dit dalk ook ‘n bewys dat hy vroue en mans as gelykes in dieselfde lig beskou het?)

My inskrywing het begin met die woorde “Paulus het nie kultuur nie.” Maar dis ‘n lieg. Paulus het kultuur gehad. Hy was ‘n Jood vir Jode, om Jode te red. Hy het die kultuur aangeneem van een sonder die wet, om hulle daarsonder te red. (1 Kor. 9:20-21) Maar sy kulture was vir hom op die ou end “ontlasting.” Op die ou end wou hy net een kultuur ken: Christus se vrymakende, gelykmakende kultuur.

Mans en Vroue: Die kerk se skewe speelveld (Deel 2)

Vroue: Gelykes of assistente?

Party sektes sal vir jou vertel dat die vrou gemaak is as ondergeskikte, as helper om by die huis te bly en haar man te help. Hulle sal Gen. 2:18 aanhaal.

Maar die Hebreeus vertel ‘n ander storie: Vroue is gemaak as ezer k’negdo. Ezer is ‘n sterk bondgenoot of redder vir iemand wat in die knyp is. Hierdie soort helper is geensins ‘n minderwaardige assistent waaroor toesig gehou moet word nie- ezer verwys meestal na God self, en sy hulp aan mense! (Bv. Ps. 121: My [ezer] kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.”)

Langs ezer in die Adam-en-Eva-storie staan ‘n tweede woord, met die stam neged, en die hele woord is k’negdo. Dit bring die vrou as ezer – gewoonlik gebruik vir ‘n meerdere – af aarde toe, want dit beteken teenoor hom, wat op ooghoogte na hom kyk, op sy vlak. Die vrou is op die man se vlak. Hulle albei is gemaak om te heers.(Genesis 1:26-28)

Vroue moet stilbly?

En wat van hierdie een: “Die bybel vertel vroue moet stilbly in die erediens.” Ai. Toggie. Toggie. Toggie.

Eerstens, bybelkenners erken 1 Kor 14:33b-35 is ‘n bitter moeilike gedeelte: “Soos die wet ook sê” is vreemd tussen Paulus se woorde. Hy het altyd vertel dat die gelowiges nie meer onder die wet is nie. En daar was nie so ‘n wet in die Ou Testament nie. Daarby het nie alle ou manuskripte 1 Kor 14:33b-35 op dieselfde plek nie. Vroue-moet-stilbly is ook buite konteks met die belangrike rol wat vroue in die vroeë kerk gespeel het. (Daar was waarskynlik selfs ‘n vroulike apostel, Junia. Maar die Afrikaanse bybel maak dit nie so duidelik soos die Grieks dat sy ‘n apostel was nie, en party Afrikaanse en Engelse bybels vertaal haar naam selfs met ‘n uitgedinkte mansnaam, Junias. Hierdie woordkeuse in die vertaling was waarskynlik oor geen vertaler wou glo dat ‘n vrou ‘n apostel was nie! Rom 16:7)

Eers praat hierdie gedeelte in 1 Kor. 14 daarvan dat almal gewoonlik ‘n bydrae het om saam te bring, en dat al die bydraes tot God se eer moet geskied. Dan vertel dieselfde gedeelte dat almal kan profeteer (in die erediens). Dan noem hulle 3 groepe wat moet stilbly: Profete, om ander profete ‘n spreekbeurt te gee. Tale-sprekers, as niemand dit kan uitlê nie. En vroue, wat eerder tuis moet vrae vra as in die kerk.

Niemand vertel dat ‘n profeet nooit mag preek nie, hy moet net stilbly terwyl ‘n ander profeet praat. Niemand reken tale-sprekers moet nooit preek nie. Wanneer hulle nie in tale kan spreek in gemeentebyeenkomste nie, kan hulle op ander maniere deelneem. Maar baie kerke verkondig eeue lank al dat vroue nie mag preek nie.

Vroue wat moet stilbly, moet presies dieselfde ding doen (dieselfde Griekse woord) as profete en tale-sprekers. Vroue wat moet onderdanig wees in die kerk, moet dieselfde woord wees as wat die gees van profete moet wees, (hupotasso) maar in die geval van profete word dit vertaal met “ ‘n Profeet het beheer oor sy gees.” In die geval van vroue word dit vertaal met

Hoe kan daar in 1 Kor.14 staan dat almal kan profeteer, dat almal bydraes het en al die bydraes tot opbou v.d. gemeente gebruik moet word, en net daarna staan daar vroue- helfte v.d. gemeente – moet stilbly? Een moontlike verklaring is dat 1 Kor. 14:33b-35 ‘n aanhaling is uit die brief wat die Korintiërs vir Paulus geskryf het. (Sien 1 Kor 7:1) Hy antwoord die aanhaling in :36 met “Wat? (Of “Twak!”) Het die woord van God miskien van julle af uitgegaan? Of het dit julle alleen bereik?” (Die Afrikaans los die Griekse uitroep uit wat met Wat? of Twak! vertaal kan word.) As vroue-moet-stilbly aanvanklik ‘n kantaantekening was om dit van sy eie woorde te onderskei, sal dit ook verklaar waarom dit op verskillende plekke in die ou manuskripte staan.

‘n Teken van die man se gesag

1 Kor 11:10 moet die slegste vertaalde vers in die hele Afrikaanse bybel wees. Hier is hoe hy in die Nuwe Afrikaanse vertaling staan: “Daarom behoort die vrou ‘n teken van die man se gesag oor haar op haar kop te hê.”

Die koine Grieks sê: “Daarom behoort die vrou gesag oor haar (eie) kop te hê.” Nie iemand anders se gesag nie. Haar eie gesag. Dis regtig wat daar staan! Gaan vra iemand wat bybelgrieks ken, of gebruik ‘n webblad wat woord vir woord die Griekse woorde langs die Engels gee: “‘n Teken van die man se…” is nie in die Grieks teenwoordig nie.

Hierdie dinge is nie in die bybel nie (maar party mense dink dit is)

Nie die Ou of Nuwe Testament sê die man moet hoof van die huis wees nie. Nie met woorde wat kop beteken, of wat leier beteken nie.

Die man is nie die huisgesin se priester nie. Elke gelowige is ‘n priester. (1 Pet 2:9)

Mans word nooit vertel om hulle vroue te lei nie.

Die gelowige moet sorg vir sy/ haar familie, maar die bybel noem nie een geslag die voorsiener nie. (1 Tim 5:8 Die hy en sy in die Afrikaans wat klaarblyklik op geslag dui is ingesit om die vertaling te laat werk, dis nie in die oorspronklike Grieks nie. Sien ook :16)

Daar staan ook nêrens vroue se plek is by die huis nie.

Samevatting

God het gesorg dat die evangelie behoue bly, maar gewone mense het die Bybel soms nie so goed vertaal op ander sake nie. Soms was bybelvertalers bloot onkundig. Eerste eeuse Grieks is niemand se moedertaal deesdae nie.

Soms, glo ek, het sondige harte die oorhand gekry, en het die mense woorde begin verstaan soos dit hulle pas. Vertalers was reg deur te vertel dat God ‘n helper vir die man gemaak het. Mans is verkeerd as hule ‘n minderwaardige rol daarin lees. Vroue is onderworpe aan hulle mans, maar sondaars maak van hierdie onderworpenheid iets wat dit nie is nie, en vergeet dat die man sy vrou, kragtens die bybel, dieselfde moet behandel.

Mans en Vroue: Die kerk se skewe speelveld (Deel 1)

Nou die dag lees ek ‘n tirade: “Die bybel is misogenies en ‘n rede waarom vroue onderdruk is. Die bybel vertel vroue is maar net helpers, moet stilbly in die kerk, en moet onderdanig wees aan mans. Trouens, hulle moet selfs ‘n teken dra van die man se gesag.” Ek het nie eers probeer antwoord nie. Om te redeneer daarmee sal ‘n opdraende stryd wees.

Hoe wen mens die wedstryd as die hele speelveld skeef is? As ek wil vertel van die goeie nuus van gelykheid, van hoe daar geen man of vrou is in Christus nie (Gal 3:28), hoe albei geslagte gemaak is om te heers oor die aarde(Gen. 1:28) , is die hele taal teen my!

Vroue teenoor hulle mans

Vat ‘n raai watter woorde in die Afrikaanse bybels gebruik word om [x] mee te vertaal: Alle gelowiges moet [x] teenoor mekaar wees. Mens moet [x] teenoor die regering en owerhede wees. (Onthou dat Paulus en Petrus, wat skryf dat mens so moet wees teenoor owerhede, ook geleer het dat mens eerder aan God gehoorsaam moet wees as aan mense, en bly preek as owerhede hulle wou laat ophou.) Vroue moet [x] teenoor hulle mans wees, en as hulle so is, kan dit ongelowige mans vir Christus wen sonder dat hulle eers oor Christus hoef te praat. [x] is die Griekse woord hupotasso, en word na Afrikaans vertaal met onderwerp aan, onderworpe aan, of wees onderdanig aan. Hierdie vertaling is effens misleidend. Soos reeds vertel, het Paulus en Petrus hulle nie eintlik aan die owerhede se hou-op-preek reëls gesteur nie. Nogtans het hulle albei vertel mens moet die owerhede hupotasso. En soos ons onderdanig verstaan, is wees julle almal (alle gelowiges) aan mekaar onderdanig” bietjie moeilik. Ek kan nie alles doen wat jy sê, alles wat die 7-jarige Sondagskoolkind sê, wat die grootdopers sê (“moenie jou kind laat doop nie”) en alles wat die kleindopers sê (“laat doop jou kind”) nie. En nog minder kan ek dit doen terwyl almal van hulle ook doen wat ék sê, en hulle almal doen wat mekaar sê. En dan lees ons hierdie ietwat vreemde vertaling, onderdanig, en ons dink God het die vrou ‘n laer status as die man gegee. En party mense verdraai onderdanig nog verder, dat dit meer soos iets uit sado-masochistiese pornografie as na iets uit die bybel klink. Hupotasso is nie eers ‘n opdrag (sy moet hupotasso) wanneer die bybel dit van vroue sê nie – elke keer buiten een keer word dit glo in die passiewe vorm gesê in die koine Grieks (die taal v.d. Nuwe Testament): Vroue is onderworpe aan hulle mans. Nou ja, vroue se onderworpenheid aan hulle mans is ‘n feit waaraan Women’s Lib min van ‘n verskil kan maak. As Manlief wil wegtrek agter werk aan kan Vroulief of alleen bly of saamtrek, maar dis elk geval ‘n verandering. As Vroulief iets groot wil koop, moet Manlief daarvan weet. As ‘n man sy vrou beledig of selfs ignoreer, beïnvloed dit haar vinnig. Want sy is onderworpe aan hom. Dis só maklik om te sê: “Ja, maar die bybel sê vroue moet onderdanig wees aan hulle mans.” Dis die hele Afrikaanse Ou vertaling, Afrikaanse Nuwe vertaling, en meeste Engelse vertalings, wat die speelveld skeef maak. Meeste verse waar mense- nie net vroue nie- moet hupotasso aan ander mense, word dit vertaal met onderwerp jou aan, maar waar dit na vroue verwys, word dit vertaal met wees onderdanig. Hierdie is nie die oorspronklike bybel se fout nie, maar die vertalers s’n. Hier is meer oor wat hupotasso kan beteken. Die Bybel vertel boonop ook dis iets wat alle gelowiges vir mekaar moet doen, dus moet die gelowige man dit ook vir sy vrou doen.

Die hoof van die vrou?

Dis ewe maklik om te reken: “Die Bybel noem die man die hoof van die vrou.” Weereens is dit ‘n vertaalprobleem. Grieks vertel dat die man die kop (kephale, koine Grieks vir kop) van die vrou is. Kop het glo nie die betekenis van leier in koine Grieks gehad nie, maar van bron, oorsprong of verwekker. Dis nou naas die letterlike betekenis. Dit het meestal die liggaamsdeel bokant die nek beteken. Om een of ander rede het ons dit na Afrikaans toe vertaal as hoof, wat mens laat dink dat die bybel van ‘n leier praat. Die man, Adam – nie elke man nie- is kop (bron waaruit sy kom) van die vrou, Eva – nie elke vrou nie.

Word vervolg, kommentaar sal oop wees by deel 2

As God in beheer is, waarom gebeur sulke dinge? (Deel 5 – Moontlike reaksies op slegte gebeure)

Eerste deel hier

As jy oor ‘n slegte gebeurtenis dink, kan jy een van 4 reaksies hê. In tabelvorm lyk dit so:

Veronderstelling

Is dit God se skuld? Is dit regverdig?
1 Ja Ja
2 Ja Nee
3 Nee Ja
4 Nee Nee

Om hierdie tabel aan die hand van ‘n voorbeeld te bespreek, veronderstel iets verskriklik gebeur. Craig Hill se voorbeeld is dat ‘n man by ‘n huis inbreek, die ouers vermoor en die tienerdogter verkrag.

Veronderstel die meisie glo dat God dit laat gebeur, of toegelaat het, Want, glo sy, “God is in beheer.” En as God goed en regverdig is, dan moet hierdie op een of ander manier regverdig wees. (Hierdie posisie is algemeen onder gelowiges.) Dit is bitter moeilik om God te vertrou as jy so dink. Want sy verstaan natuurlik nie hoe kan so iets regverdig kan wees nie. En as God hierdie ding toelaat, wat kan sy hom vertrou mee?

Of veronderstel sy gaan van posisie 2 uit. “God het dit beheer, en Hy was aaklig om dit toe te laat.” In daardie geval glo sy dat God nie kan goed wees nie. Sy haat God. Dit is blykbaar ‘n algemene posisie onder ongelowiges voor hulle ateïsme omhels.

Sy sal nie posisie 3 hê: “God is nie verantwoordelik nie, maar dis regverdig” nie. Dalk kan ‘n mal diktator so dink oor wat hy doen.

As sy posisie 4 het, glo sy God was nie in beheer van hierdie gebeurtenis nie, is nie ‘n poppemeester nie, en dit was nie Sy wil nie. Satan en sy koninkryk het hierdie man se outoriteit gebruik om te doen wat totaal teen God se wil is. Jesus het gekom om sulke werk te vernietig, nie om dit toe te laat nie. God haat wat gebeur het, en huil daaroor. Alle euwel teen my is ook euwel teen God, en Jesus self het gely om my onthalwe, sodat Hy my sonde, pyn en hartseer op Hom kan neem. Hy is my enigste bron van hoop.

(Word vervolg)

——

Hierdie notas is gedagtes in Craig Hill se boek, “If God is in control, then why?”

Die doel van hierdie inskrywings is om met medegelowiges te gesels, mekaar te versterk en in te lig, en kommentaar hierop is nou oop vir julle. Anti-gelowiges word dikwels ekstensief geantwoord op ander plekke op die blog, maar hier vra ek dat diesulkes nie tussenin skree waar broers en susters mekaar probeer troos of probeer leer nie.

Is die Bybel misogenies?

Ek het die laaste tyd ‘n bietjie ‘n breuk gevat van die “As God in beheer is” reeks, omdat ek in gesprek getree het (hier, hier, hier ) op my Engelse blog met ‘n Amerikaner wat reken volgens die Bybel moet mans lei en vroue volg.

Die moeilikheid met so ‘n buite-konteks-lees van die Bybel is dat dit nie is wat daar staan nie. God het man en vrou albei na sy beeld geskape, Hy het albei geskape om te heers. (Gen. 1:26-28) God het die vrou as gelyke vir die man gemaak.(Gen. 2:18,20) Waar die woord helper (die vrou is ‘n helper vir die man) in Afrikaans ‘n konnotasie het van minderwaardigheid, is dit glad nie so in die Bybel se Hebreeus nie. In die Bybel se Hebreeus word daardie woord meestal vir God gebruik- “die Here is my helper” – en die Here is nie gemaak om te doen wat die mens beveel net oor Hy ‘n helper is nie.

Paulus noem die man wel die hoof (kop) van die vrou, maar hoof het nie in sy taal leier beteken nie. En dit was die hart, nie die kop nie, wat die bron van besluite, keuses en gedagtes was in hulle manier van praat. Die nuwe Testament praat een keer van gesag in die gelowige huwelik – om te vertel die man en vrou het albei gesag oor mekaar se liggame. (1 Kor. 7:4)

En Bybelverhale waar vroue sleg behandel is, is natuurlik nie ‘n geval van “God is wreed met vroue” of “die Bybel is wreed teenoor vroue” nie, ewe min as wat ‘n koerantberig in Die Volksblad oor ‘n misdaad beteken dat Die Volksblad, of die joernalis wat die berig geskryf het, misdadig is.

Dalk vra jy my nou: Retha, hoekom lees jy nie hoof en helper net soos dit daar staan in Afrikaans nie? Want party goed vertaal bitter moeilik vanuit Hebreeus/ Grieks, en vertalers is onvolmaakte mense soos ons. As ons vertel dat God die Bybel geinspireer het, bedoel ons nie God het die vertaler geinspireer nie. As baie gelowiges bely dat die Bybel geen foute het nie, beteken dit nie dat geen Afrikaanse of Engelse vertaling ‘n fout inhet nie.

Ons hoor die woord hoof,en dink aan die liggaamsdeel bo die nek, of aan ‘n leier. Die Griekssprekende van die eerste eeu hoor kephale (hoof in afrikaans), en dink (so sê vertalers) aan die liggaamsdeel bo die nek, die deel waaruit die ander voortspruit, die bron, die voorsiener, of die prominente deel. As die term nie vir Paulus leier beteken het nie, moet ons nie leier daar inlees nie.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wysiging, 27 Mei: Die skakel onder “hoof het nie in Paulus se taal leier beteken nie” is  vervang. Dit was eers na ‘n populistiese verduideliking, nou is daar ‘n akademiese stuk oor die tema.

As God in beheer is, waarom gebeur sulke dinge? (Deel 4 – Die natuur)

Eerste deel hier

(Hierdie kom nie uit dieselfde boek as meeste dele nie.)

As God dan nie beheer vat vir alles wat mense doen nie, wat van natuurrampe? Moet God die blaam vat vir elke dood in ‘n droogte of aardbewing of oorstroming?

Hier beskryf die wetenskaplike Rich Deem waarom natuurrampe nodig is op aarde. Dis nie wreedheid van God as hierdie dinge gebeur nie, maar deel van wat die natuur nodig het.

Wanneer ‘n natuurramp gebeur, moet jy ook onderskei tussen wat wel op die natuur geblameer kan word, en watter deel die resultaat van mense se keuses is. Nie so lank terug nie was daar byvoorbeeld ‘n aardbewing in Haiti. Haiti is een van 2 state wat op dieselfde eiland lê. Die ander een is die Dominikaanse republiek. Waarom het jy gehoor van ‘n rampspoedige aardbewing in Haiti, en nie in die Dominikaanse republiek nie? Want Dominikane bou hulle geboue met beter boustandaarde, sodat dit nie op mense geval en soveel dood gemaak het nie. Hulle infrastruktuur is beter, sodat hulle na die tyd nog die mense laat doodgaan het van gebrek aan lewensmiddele nie.

Hoekom het droogte in Zimbabwe so ‘n paar jaar terug soveel mense laat verhonger? Die droogte het immers nie op Zim se grenslyne gestop nie, maar buurlande ook getref, en hulle het nie honger gely nie? Want dis nie die droogte se skuld nie. Zimbabwiërs het gekies om boere weg te jaag. Boere is die vervaardigers van voedsel. Jaag die kos-makers weg, en die resultaat is … te min kos.

In talle oorstromings bou mense huise waar die weerkundiges weet daar elke 20, of hoeveel ookal, jaar ‘n oorstroming is. Moet God dan blameer word as die huis oorstroom word? As jy wonder of ‘n natuurramp God se wil was, maak eers seker watter deel van gebeure is mense se fout.

(Deel 5)

——

Kommentaar hierop sal geopen word in die volgende aflewering.

As God in beheer is, waarom gebeur sulke dinge? (Deel 3 – God se wil)

Eerste deel hier

Was dit God se wil dat my pa moes siek word? Was dit God se wil dat my geliefde ‘n geweldsmisdaad beleef? Was dit Sy wil dat Judas vir Jesus verraai?

Daar is twee Griekse woorde in die nuwe Testament wat albei met “wil” van God vertaal word. Volgens Craig Hill (wat ook erken die betekenissse in nie 100% dieselfde elke keer wat dit gebruik word nie) vertaal een van die woorde as “onveranderlike doel”, en die ander as “begeerte.”

God se onveranderlike doel sal gebeur, dis God se soewereine plan, Sy bepaalde besluit.

Voorbeelde hiervan sluit in:

> Jesus sal sterf aan die kruis

> God sal Israel teruggee aan die Jode

> Jesus sal terugkeer

God se begeerte is wat Hy sal wil hê moet gebeur, dit wat by sy karakter en aard inpas. Geen mens kan God se onveranderlike doel stop nie, maar mense het die gesag om God se begeerde wil te stop.

Voorbeelde, volgens Hill, sluit in:

> God wil siekes genees

> God wil hê dat ‘n man sy gesin liefhet en hulle nie mishandel nie.

> God wil hê dat besigheid-eienaars eerlik is met hulle klante.

Baie mense het ‘n vals idee oor God se wil, oor hoe hulle pa’s was. As jou pa sy wil op jou afgedwing het, glo jy maklik God sal sy wil op almal afdwing, en moet jy ‘n regte beeld van God leer.

(Deel 4)

——

Hierdie notas is gedagtes in Craig Hill se boek, “If God is in control, then why?” Kommentaar hierop sal geopen word in latere aflewerings.