Category Archives: Idees vir Sondagskool Kleuterkerk Bybelklubs

Idees vir volwassenes wat kinders van God probeer leer

‘n Nuwe jaar by die Kinderkerk (Sondagskool/ Kategese) – waar begin ek?

Foto vanaf teachingbiblelessons.com/

Liewe kinderkerk-leier/ kategeet/ sondagskool-sekretaresse/ kinder-mentor, hoe voel jy daaroor dat jy in 2020 by kinderbediening betrokke gaan wees? Voel jy opgewonde? Senuweesagtig om iets nuut aan te pak? Dalk nog effens moedeloos van laasjaar af, met dalende getalle of – so voel dit vir jou – dalende belangstelling van die kinders af wat wel daar is?

Hoe dit ook al sy, in Christus is daar altyd rede om met verwagting uit te sien na wat Hy deur jou en in jou wil doen hierdie jaar.

Hier is wat jy vanjaar het:

> Jy het die voorreg om by te dra in die verkondiging van die mooiste, mees verrykende ewigheidswaardes.
> Jy deel dit met die mees beinvloedbare ouderdomsgroep.
> God roep sy kinders om die woord te verkondig – en met moderne kerkstrukture met een predikant en ‘n klomp luisteraars op ‘n Sondagoggend kry mens maar min kans daarvoor.

Hierdie Sondag gaan alles dalk nog nie reg loop nie. Rome is nie in een dag gebou nie. Hier is dus net so ‘n bietjie raad om dit reg van die begin af te laat tel: Lees voort

Kan ‘n mens getroue bywoning vereer by die Kategese (Sondagskool/ Kinderkerk) – sonder om die ander kinders te laat uitgesluit voel? (Lesplan vir ‘n Sondagskool-prysuitdeling)

15 jaar gelede: Die vrou bel my, as kategeet, die middag net na die prysuitdeling. Sy is baie ontsteld: Haar stiefdogter het ‘n sertifikaat vir getroue bywoning gekry. Haar dogter het nie. Maar hulle gaan saam klas toe. Trouens, hulle is in dieselfde ouderdomsgroep en dus albei in my klas. Daar was een Sondag die jaar wat een dogter nie lekker gevoel het nie en tuis gebly het, en die ander dogter wel klas toe gekom het. Soos die reels werk, was die een meisie se bywoning só dat dit presies op die lyn van getroue bywoning geval het, die ander presies daaronder.

Onlangs: ‘n Kategese-mentor wonder hoe mens kinders kan aanmoedig om getrou te kom. Deesdae kry elke kind ‘n sertifikaat, ongeag of hulle getrou of selde daar was.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hoe doen mens ‘n prysuitdeling-funksie met laerskoolkinders? Is dit moontlik om getroue bywoning te vereer by laerskoolkinders sonder om die minder getroue bywoners te laat sleg voel oor hulself? Jy wil graag kinders beloon wat bv. getrou klas toe kom (of dalk al die memoriseerverse leer, of waarvoor jy ook al wil dankie sê), maar verstaan dat kinders nie altyd self kan kies of hulle ouers hulle bring nie. 

Hier is ‘n idee hoe mens ‘n prysuitdeling kan hou waar jy kinders kan beloon vir wat hulle gedoen het, terwyl ander kinders ook ingesluit word. Intussen gee jy ‘n geestelike boodskap vir die kinders wat hulle motiveer om hulle beste te gee vir die Here ook in dinge wat julle as kinderkerk-leiers/ kategete/ Sondagskool-onderwysers nie raaksien nie.

Vooraf:

1) Sertifikate word voorberei vir al die kinders. Hiervoor word saamgewerk met kleingroep-leiers, wat met die kinders gewerk het en dus vir jou ander eienskappe kan gee waarvoor hulle spesifieke kinders wil vereer. (Byvoorbeeld: > les-kennis as daar ‘n vasvra is, > die memoriseer van teksverse (as dit deel van die lesse in jou gemeente is), > erediens-bywoning (as die “normale eredienste van jou gemeente nie gelyklopend met jou byeenkoms aangebied word nie, en jy die bywoning aanteken), > hulpvaardigheid (vir kinders wat bv. na die tyd die juffrou help klas opruim), > deelname aan ander gemeente-aktiwiteite soos bv. ‘n kerkkonsert, > ‘n nuwe kind help tuis voel, > aandagtig luister in die klas, ens.)

Hierdie kan byvoorbeeld die sertifikaat-bewoording van een van die getrouste bywoners in jou gemeente, en een wat net so een of twee keer ‘n kwartaal kom, wees:

Goue bywoningsertifikaat

Toegeken aan Matilda Lourens. 

Dankie dat jy 92% bywoning by die kategese het, 82% kerkbywoning op kategese-Sondae het, deelgeneem het aan die gemeente-Melodrama, teksverse memoriseer, hulpvaardig is.

 

Geteken: Ds. Lida van den Berg, kleingroep-mentor Hans Otto

NG Oos Gemeente

Romeine 12:11 Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here

 

Bywoningsertifikaat

Toegeken aan Tyler Fernandez.Dankie dat jy vanjaar kategese bygewoon het by ons.

 

Geteken: Ds. Lida van den Berg, kleingroep-mentor Hans Otto

NG Oos Gemeente

Romeine 12:11 Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here


2) Bring ook ‘n klein kombersie en die gevisualiseerde teksvers – Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.— Mattheus 6:6 – saam na die byeenkoms.

Les:
God sien wat jy doen, en sal jou beloon

Ons gaan vandag ‘n handeklap-kompetisie hou. Daarvoor het ons 4 kinders nodig.

Bo klap, onder klap…

Dawie* en Elize* gaan deelneem, en julle wat sit is die tellinghouers.

“Julle gaan vandag tel hoeveel keer Dawie* hande klap, en hoeveel keer Elize* hande klap. Wat hulle moet doen, is om eers bo, dan onder, dan weer bo, dan weer onder, (demonstreer) hande te klap. Julle aan die linkerkant tel die handeklappe wat julle Dawie sien maak. Julle aan die regterkant tel die handeklappe wat julle Elize sien maak.”

Roep dan nog twee vrywilligers vorentoe: Hulle staan lings en regs van Elize, effens vorentoe, en hou die kombersie voor haar, sodat mens haar net van die borskas af op sien. Helfte van haar handeklappe is dus onsigbaar. (Moenie ‘n baie klein kindjie wat dalk maklik gefrustreerd sal wees vir Elize se rol kies nie.)

“Wanneer ek sê: “Gaan!”, dan begin julle. Gereed… Op julle merke… Gaan!” Jy hoef nie lank aan te hou nie – teen die tyd wat die Dawie-kant tot 12 of 14 getel het is lank genoeg.

Vra vir die kinders hoeveel keer hulle Dawie sien hande klap het. En Elize? Dan vra jy vir hulle of die kompetisie regverdig was.

Gesels oor hoe, net soos hierdie kompetisie, ons party mooi dinge wat mense doen raaksien, en party nie. Maar God sien alles. “Vandag gaan ons dankie sê vir die kinders wat getrou klas toe gekom het, en vir die kinders wat [noem ander dinge wat op die sertifikate voorkom] gedoen het waar ons dit kan sien.

Baie dankie daarvoor, ons wil graag jou bedank vir die mooi dinge wat ons jou sien doen. Ander van julle doen dalk mooi goed wat ons nie sien nie, baie soos die hande-klappe wat agter die laken was. Miskien help jy jou ma by die huis. Miskien bring jy altyd van jou eie sakgeld Sondagskool* toe, en nie net jou ma se geld nie. Miskien het jy die Bybelstorie wat jy hier geleer het vir ‘n maatjie oorvertel: Jy leer dan ‘n maat van Jesus! Miskien onthou jy om elke dag te bid. Ons kan jou nie beloon vir hierdie mooi dinge nie, maar God sê Hy sal. Mens gaan hemel toe oor wat Jesus doen – nie oor mooi dinge nie – maar God beloon jou ook vir wat jy doen.

God sien hierdie dinge wat ons nie sien nie. Die Bybel sê: “Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.”​—Mattheus 6:6 (Wys vir hulle die teksvers, uitgeskryf op papier, of op Powerpoint-skyfie.) 

[Ek/ dominee Lida/ pastoor Kobus – noem die persoon wat sertifikate oorhandig] gaan nogtans vandag dankie sê vir die mooi dinge wat ons kategete/ kinderkerk-leiers julle sien doen het.

Prysuitdeling:

(Hierdie is ‘n riglyn en jy sal dit natuurlik alles met ‘n * aanpas soos dit jou gemeente pas.)

As jy ‘n werklik groot groep het, werk dit nie om elke kind se naam voor die hele groep uit te lees nie, dit kan regtig lank vat. Verdeel dan in kleiner ouderdomsgroepe vir die res van die prysuitdeling.


Lees eers die kinders met goue bywoning* se name uit en roep hulle op die verhoog; “Vir goue bywoning – meer as 85%* van die kategese*-Sondae, wil ons dankie sê vir …..”, en oorhandig hulle sertifikate. Lees dan ook die ander mooi dinge op hulle sertifikate uit, bv. : Charlie Mkwetha, Matilda Lourens en Hannes McDonald se sertifikate is ook vir teksverse memoriseer*, Matilda Lourens, Hanlie De Wet en Elmo September het aan die gemeente-Melodrama deelgeneem*…

Bedank hulle, en laat die groep hande klap vir hierdie kinders.

Doen dan dieselfde vir die kinders met silwer bywoning*, terwyl die kinders met goue bywoning dalk effens na agter skuif op die verhoog, om plek te maak vir die nuwes.

Nou roep jy die res en doen dieselfde. Noem dat jy opreg elke kind se bywoning, luister en saamdink oor die Bybel waardeer – selfs die kinders wat net een of twee keer die jaar daar was, het nog steeds daardie een of twee kere iets goed gedoen.

Laat die ouers/ gemeente/ groepleiers in die gehoor, plus die kinders op die verhoog, vir hulle/ mekaar hande klap.

Laat die kinders afstap, bedank dan die leiers vir hulle getrouheid. Jy kan weer die boodskap beklemtoon deur vir die kinders te vertel: “Julle sien hoe hierdie ooms en tannies kinderkerk* gee, maar julle sien nie hoe hulle voorberei en hoe hulle vir julle bid nie – God sien dit alles, en Hy is bly.”

Sluit af met gebed, insluitend om God te dank vir elke kind en kinderkerk-leier* wat hom wil dien en eer, en lof dat Hy sien wat mense nie sien nie.

 ____________________

Naskrif: Wat dink jy van hierdie artikel? Lewer gerus kommentaar. As jy hierdie les aanbied later vanjaar by ‘n prysuitdeling, kan jy my ook vertel hoe dit gewerk het.

Idees met ballonne vir Sondagskool

Een van my Facebook-vriende is ‘n mede-Aspie winkel (iemand wat met dieselfde soort outisme gediagnoseer is) met ‘n groot liefde vir ballonne. Ek word toe ge-tag in sy Ballonne-groep toe hy die vraag vra: Hoe gebruik mens ballonne in die Sondagskool?

Dis ‘n oulike vraag! Ek maak toe ‘n lys van maniere wat ek al gesien het.

1) Hersienspeletjies. Lees voort

Kennisgewing: As jy hierheen kom op soek na kinderlesse vir Sondagskool/ kinderkerk

Hierdie tyd van die jaar soek baie mense my blog op omdat hulle lesreekse vir hulle kerk se kinderbediening of tienerbediening soek. Hierdie is ‘n kort inskrywing om jou te help met waar op die blog jy sulke goed kry;

Hier skryf ek my menings oor die kinderbediening-reekse wat ek al mee gewerk het:
Inleiding, Lesse wat Leef
Paidion
Modkats
AJK (Dit wat ek destyds “AJK Boeke genoem het oor dit nie ‘n eie naam gehad het om dit van ander reekse te onderskei nie, is klaarblyklik intussen opgedateer en word nou “Kennis Kategese” genoem.)
LP3
Wat ek voorstel as geskikte materiaal volgens jou gemeente se grootte, kategete se bereidheid om saam te werk, ens.
Inligting oor tiener- en kleuterboeke

As jy net vir nou dadelik ‘n gratis les of twee, drie soek oor julle handleidings nog nie aangekom het nie (of as jy spesifiek later vanjaar iets sou soek vir Kersfees of Paasfees), krap deur hierdie argief:

Wil jy weet waar om handleidings te bestel? Ek is nie ‘n verkoper nie, net ‘n kinderbediener. Kry Lesse wat Leef op die Fixit webblad, Paidion op die Paidion Kinderbediening blad, Modkats dalk op hulle blad as dit nog bestaan (hulle webblad is jare laas opgedateer). Kennis Kategese en LP3 op die Bybelmedia webblad.

Kinderbediening: Illustreer ‘n skeppingsles terwyl jy vertel

Baie lesreekse vir kinderbediening het ‘n skeppingsles aan die begin van die jaar. Hierdie is ‘n reeks stokkie-tekeninge, maklik genoeg vir die kunssinnig gestremdes (mense wat nie kan teken nie) onder ons, wat kinders help om die skeppingsgebeure en die dag wat dit gebeur het te onthou.

Hier wys ek nie hoe om die les aan te bied of watter toepassings om te gebruik nie, dus gaan die woorde kort wees. (Verwys na jou kategese/ kinderkerk handleiding vir jou les-boodskap.) Van die verduidelikings (die woord “skei”, wat wolke is, ens.) is bedoel vir kleintjies en dalk nie nodig vir jou klas nie.

Wat jy nodig het: ‘n Bord of blaaibord (‘n groot stuk wit papier tydelik op riffelkarton vasgesit is ook goed), 2 kleure kryte/ penne vir jou soort bord – die helderder een vir nommers en die ander een vir die res.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Die begin: Die aarde was woes en leeg, maar die Gees van God was klaar daar. Die sirkel is die aarde se buitelyn.
Lees voort

Gratis kinderlesse vir advendstyd

As jy in hierdie tyd lesse moet aanbied vir kinders, loer gerus hier in. Die uitgewer van “Lesse wat Leef” het ‘n blog oor kinderbediening, en gee lesse weg om kinders met die Kersboodskap te bedien.

Aanbod geldig van 1-30 November.Kersfees

Christianstein (Toneelstuk vir gebruik deur kerke, Christelike kampe of ander Christelike byeenkomste)

Karakters:

Verteller

Dr. E. van Gelies (dra bril, labaratoriumjas, het clipboard byderhand met lys van bestanddele)

Assistent (dra labaratoriumjas)

Christianstein

Toneel:

Stel laboratorium voor. As jy kan: laboratorium-bottels, proefbuise, ens. op ‘n tafel op die agtergrond. Voor op die verhoog is daar ‘n tafel. Daarop lê Christianstein, wat met ‘n laken tot by sy nek toegegooi is.

———————–

[Geluide van donderslae word gespeel. As die beligting dit kan doen, laat helder verligting die donkerte vir oomblikke onderbreek, soos bliksemflitse.] Lees voort

Geseënde Kersfees: Gratis volwasse inkleurprentjie

Geseënde Kersfees vir al my lesers. My persentjie vir julle is ‘n volwasse inkleur-Bybelvers om uit te druk.

gal5_22_23Mag julle Christus se genade, die liefde van die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees in hierdie tyd en altyd ervaar.
Van Retha Faurie

Kinderles oor alles wees wat God jou roep om te wees: Kennisgewing

Ek het ‘n nuwe les uit oor om alles te wees wat God jou roep om te wees, en jou nie aan mensgemaakte beperkings te steur nie, maar dis in Engels geskryf en is beskikbaar hier:
https://biblicalpersonhood.wordpress.com/2016/11/12/being-all-god-made-you-to-be-lesson-idea-for-childrens-church-sunday-school-at-an-egalitarian-church/

Kinderles: Kleingroep-Aktiwiteit: Les oor wysheid (Gr. 2-6)

Die doel van hierdie aktiwiteit is om waarhede oor wysheid en wat dit is speel-speel vas te lê. (Bv. na die Bybelverhaal oor Salomo wat wysheid kies in 1 Kon. 3) 

Vooraf: Druk die vrae en die antwoordkaartjies op papier uit, knip die kaartjie-blad in 10 stukke.

Die kinders neem as individue deel, nie as ‘n span nie. Laat hulle in ‘n sirkel gaan sit, met die tien kaartjies onderstebo in die middel. Lees die eerste leidraad: Daar is ‘n verskil tussen wys wees en slim wees. Slim is om ….  Vertel hulle die antwoord waarna hulle soek. Dit help hulle om dwarsdeur die soektog op die antwoord te fokus.

Dan kry die eerste kind ‘n kans om ‘n kaartjie om te keer en hardop te lees. (As ‘n kind swak lees, lees jy namens hom.)

Met ‘n Gr: 4-6 groep: As dit nie is nie, draai sy die kaartjie weer onderstebo, en kry die volgende kind ‘n beurt. (Hulle moet konsentreer: Waar is die verkeerde kaartjies? Ek moenie weer daardie kaartjie omdraai nie…) Met ‘n Gr. 2 groep: Los verkieslik die omgekeerde kaartjies regop op die plek waar dit omgedraai is.  Met Gr. 3’s, besluit self hoe skerp jou groep is.

Herhaal, soos hulle beurte voortgaan, die waarheid van die vraag waarmee hulle besig is, bv. : “Daar is ‘n verskil tussen wys wees en slim wees. Slim is om … baie dinge te weet en om moeilike dinge te kan uitwerk”. Die kinders kry beurte in die sirkel tot die regte antwoord getrek word. Bespreek die antwoord. Haal daardie antwoord-kaartjie uit. As die ander kaartjies regop is, draai hulle weer onderstebo.

Herhaal met die 2de vraag, en elke volgende vraag. Soos die kinders begin onthou waar kaartjies is, en die kaartjies minder word, sal elke rondte korter word.

Vrae

1) Daar is ‘n verskil tussen wys wees en slim wees. Slim is om … baie dinge te weet en om moeilike dinge te kan uitwerk (soos moeilike somme)

2) Wys is om … goeie besluite oor die lewe te neem

3) Die wysste keuse wat mens kan maak is om … te kies om Jesus aan te neem.

4) As iemand jou sleg behandel … bly glo God het jou waardevol gemaak.

(By die bespreking-deel vertel jy dat dit ‘n wyse ding is om oor jouself te glo.)

5) As iemand iets voorstel wat na pret klink, maar iemand kan sleg seerkry … moet dit nie doen nie.

6) Die Bybelboek vol kort sêgoed oor wysheid is … Spreuke.
(Vertel hulle van hier af gaan al die vrae kort Spreuke-wyshede wees.)

7) Wysheid begin by … om die Here te dien

8) Liewer min hê en reg lewe … as baie inkomste hê deur onreg.

9) Die waarheid hou vir altyd… die leuen net ‘n oomblik.

10) Yster slyp yster… vriende vorm mekaar

wysheid