Om Jesus te volg maak sin!

 A BEWYSE VIR DIE BYBEL SE BETROUBAARHEID

1 Die Bybel is histories en argeologies baie betroubaar Hier, hier en hier is skakels.

2 Die Bybelkopiëerders het moeite gedoen om baie akkuraat die boodskap oor te dra.Hier, in die afdeling “the reliability of the Old Testament” hier en hier is skakels.

 3 Die Bybel is wetenskaplik besonder akkuraat op ‘n hele klomp punte wat die menslike skrywers van daardie tyd nie sou kon weet nie. Hier, hier en hoofstuk 12 hier is skakels.

 4 Die Bybel voorspel reg – in fyn detail – soms eeue voor dinge gebeur. Hier, hier en hier is skakels

 5 Die Bybel het ‘n merkwaardige eenheid, al is dit deur omtrent 40 skrywers oor 1600 jaar geskryf.

Paradys verlore” in Genesis se begin word “Paradys teruggevind” aan die einde van Openbaring. Waar die Boom van Lewe toegesluit was in Genesis, is hy vir ewig oopgesluit aan die einde van Openbaring. Die eerste boeke van die OT lê die fondament vir Christus, die geskiedenisboeke berei voor vir Christus, die poëtiese boeke aspireer na Christus, die profetiese boeke verwag Christus, die NT evangelies vertel van Christus se historiese manifestasie; Handelinge van Christus se verspreiding; die briewe die interpretasie van Christus; en Openbaring die volbringing van alles in Christus.

 5a Meeste sogenaamde “teenstrydighede in die Bybel is maklik om weg te verklaar Hier, hier en hier is skakels waar sogenaamde “teenstrydighede” verklaar word.)

Gevolgtrekking: As ek uit die Bybel aanhaal, gebruik ek ‘n uiters betroubare bron. (Ter vergelyking: ‘n Groep kenners het onlangs na ‘n aantal Wikipedia en Encyclopedia Brittannica artikels gekyk. In EB was 4 ernstige foute en 123 feite-foute, weglatings en misleidende stellings gevind, in Wikipedia nog meer. Nogtans gebruik mense ensiklopidieë as betroubare bronne! Die Bybel is meer betroubaar as dit!
As die Bybel vertrou kan word in die baie dinge wat toetsbaar is, is dit rasioneel om te glo hy is betroubaar in ander dinge ook. (As die skrywers stories opgemaak het soos dit hulle doelwitte pas, sou party van die leuens nou nog verkeerd bewysbaar gewees het.)
Punte A3-A5 dui daarop dat daar ‘n Intelligenter brein met ‘n meesterplan agter die menslike Bybelskrywers was.

B BEWYSE VIR JESUS

 1 Jesus was ‘n bestaande historiese karakter. Lees daaroor hier en in die afdeling “Historicity of Jesus” hier.

2 Jesus word as God/ Seun van God beskryf op talle maniere, party openlik, ander subtiel. Jesus vergewe sonde; Hy aanvaar dat sy volgelinge Hom Here (YHWH) noem; Hy sê sy dissipels hoef nie te vas solank hy by is nie, hy noem homself groter as die tempel en tree op as verhewe bo die Sabbat;  as gevra word wie Hy is antwoord Hy direk en indirek Hy is die Messias en God se seun(Aan Simon in Matt16:, aan die Hoëpriester in Mrk. 14:62); sy hele verhoor gaan oor wie Hy is en nie wat Hy gedoen het nie. Die evangelieskrywers sou kwalik, as Jesus se Goddelikheid ingelieg was, so ‘n samehangende prent kon skep. (Hier, hier en hier word van Sy woorde daaroor gelys.)

2a Van alle verklarings vir wie Jesus was, maak “Jesus is God” die meeste sin. (Hierdie trilemma werk net as en omdat punt 2 -Jesus word as God beskryf, en die dissipels kon dit nie uit hulle duim suig nie – waar is. ) Hier is nog ‘n skakel hieroor.

 3 Die opstanding -dit waarop die kerk hulle geloof grond (1 Korintiërs 15:14-19) is een van die bes geverifieerde feite in die antieke geskiedenis. (Hier, hier, hier, hier, hier en hier is skakels. )

 4 Jesus se koms, lewe en sterwe is in die fynste detail deur die profete voorspel. (As so ‘n paar van hierdie profesieë lyk of dit nie na Jesus verwys nie, kan jy een van twee benaderings volg: Jy kan daardie paar voorspellings uitlos in jou berekenings of jy kan aanneem dis gemaak om te pas.
Enige van die twee metodes sal nog steeds wys dat die kanse dat die Bybel toevallig soveel detail oor Jesus regkry byna nul is.) Hier, hier
en hier word van daardie profesieë gelys.

 5 Die dissipels sou nie so ‘n storie opmaak nie, maar was gewillig om te sterf vir hulle boodskap.

 6 Die evangelies is betroubare bronne, deur betroubare getuies ; getrou en akkuraat oorgedra en geskiedkundig akkuraat. Sien ook punt A1.

 Gevolgtrekking: Jesus was ‘n werklike historiese persoon, wat akkuraat beskryf word in die evangelies. Eeue voor Sy koms was dit al God se plan om Hom te stuur. (Sien B4.) Hy was God en het uit die dood opgestaan, soos voorspel. Ons kan dus glo Hy is wie Hy gesê het: Die Seun van God, die verlosser.

C BEWYSE VIR DIE WAARDE VAN ‘N EVANGELIESE (CHRISTELIKE) LEWENSUITKYK


1 Bekering verander lewens, klaarblyklik van binne. Hierdie verandering is in ooreenstemming met die sentrale evangelieboodskap in die Nuwe Testament, ‘n boodskap van bekering en vernuwing. 2 Kor. 5:17 Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.

Meer daaroor hier en in hoofstuk 10 se eerste deel hier.

2 Die Christendom is ‘n bewese, statistiese positiewe invloed op die wêreld.

2a Geloof beïnvloed gedrag (Hier, en hier is skakels), en lelike dade wat deur “Christene” gedoen word, is statisties minder algemeen as soortgelyke dade deur ateïste.

2b Die Christendom versprei kennis- Dit is ‘n basis vir wetenskap (hier en hier) versprei geletterdheid; begin skole en universiteite, bou hospitale, het die vrou se status verhef, die konsep van demokrasie geskep, ens. (Hier, hier en hier is artikels oor hoe Christenskap die wêreld verander het.)

 3 Die Bybelse lewensuitkyk het selfs antwoorde vir moeilike vrae soos waarom slegte dinge gebeur. (Hier en hier is skakels. ) (Aan die ander kant kan die ateïstiese lewensuitkyk nie eers rasioneel sê iets is objektief ‘n slegte ding nie. Lees die paragraaf “now we must deal” hier.)

4 Talle mense getuig dat God hulle emosioneel genees het. Derduisende mense uit talle lande sê dat oorgawe aan Jesus hulle gehelp het om hulle pynlike verledes te oorkom: Verledes van mishandeling of molestering of verwerping, of watter denkbare pynlike verhaal ook al. Hierdie getuienis van innerlike genesing kom voor onder alle lae van die samelewing… vanuit talle lande …. onder oud en jonk.. manlik en vroulik; en heel dikwels waar sielkunde gefaal het.

 5 Gelowiges leef langer en is gesonder

6 Die predikers in die vroeë kerk was grootliks ooggetuies, en het die mense –waarvan talle ooggetuies was- aangesê om die bewyse- veral die opstanding- na te gaan. As mense dan geglo het, was dit waarskynlik omdat die bewyse sin gemaak het. Die Bybel sê ons nou nog om bewyse na te gaan.

6a Die predikers was ooggetuies-2 Pet. 1:16; 1 Joh 1:1-2;Luk 1:1-2; Hand 1:1-3; Hand 10:39-42
6b Die hoorders het baie ooggetuies ingesluit -Hand 2:22; Hand 26:24-26
6c Die Bybel vra ons om bewyse na te gaan -1 Tes 5:20-22; 1 Joh 4:1

 7 Jesus het gesê hierdie boodskap is waar – en Hy is ‘n figuur wat selfs deur ander Godsdienste en baie ongelowiges gerespekteer word.

 8 Jesus het ‘n oplossing vir die probleem gemaak, en dit maak die evangelie anders as ander godsdienste. (Hier en hier is skakels.)

 Gevolgtrekking: Selfs as jy nie self in die Bybel, God en Jesus wil glo nie, moet jy erken dat die Christendom genoeg positiewe invloede het om sy bestaan ‘n goeie ding te maak. (Sien C1, C2, C3, C4 en C5) Om Jesus te volg is rasioneel, (sien C6 en C8) en het ‘n geskiedenis van bewyse wat getrou ondersoek is. (sien C6)

D ANDER LEIDRADE VIR GOD SE BESTAAN

 1 Intelligente ontwerp word gebruik in vakrigtings soos argeologie, antropologie(is hierdie klip van nature só gevorm, of is hy deur mense só gevorm?), en forensiese navorsing. Dit kan ook gebruik word om te wys hoe waarskynlik die betrokkenheid van ‘n ontwerper by lewe op aarde is. (Hier en hoofstuk 5 hier is skakels.)

1a Kodes het ‘n kodemaker (Een van die eenvoudigste en sinvolste argumente van IO)
1b Dis statisties feitlik onmoontlik dat lewe vanself kon ontstaan. (Hoofstuk 6
hier)
1c Die heelal lyk of hy fyn ingestel is vir lewe .

 2 Nie-materiële dinge bestaan

 3 Slegte gebeure (evil) as bewys

 4 Universele morele waardes as bewys

 Kortom: Die volgeling van Jesus het baie meer as net geloof om op Godsbegrip en lewe te grond. Geloof is nodig, ja. Maar Bybelse geloof is nie ‘n blinde sprong nie. Blind en spring is albei verkeerd! Nuwe Testamentiese geloof is om te loop in die lig.
En dit sluit die lig van logika en kennis in.

24 responses to “Om Jesus te volg maak sin!

 1. Baie interesant, sal meer hiervan wil sien

 2. christianrethinker

  As die onderwerp wat ek hierbo aanraak vir jou nuut is, maar interessant klink, dit word apologetics genoem in Engels. Jy kan hier meer lees oor wat apologetics is: http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_apologetics (Ek weet, ek skakel nou na ‘n bron wat nie naastenby so betroubaar as die Bybel is nie. 😉 Jammer daaroor!) Die Wikipedia-artikel gee verskeie skakels na boeke en name van mense betrokke by apologetics.

  As jy dan ‘n plek soek om meer hieroor te begin oplees, beveel ek die webwerwe Stand to Reason ( http://www.str.org/site/PageServer?pagename=homepage ) en God and Science ( http://www.godandscience.org/ ) aan, en die boeke Mere Christianity (CS Lewis) en Evidence that demands a verdict (Josh McDowell).

 3. Ek het een belangrike webblad vergeet toe ek goeie plekke genoem het om hierdie tema te begin bestudeer. William Brugman het ‘n hele boek, wat woord vir woord vir lees (gratis en sonder registrasie) beskikbaar is op die internet, met ‘n breë oorsig oor baie van dieselfde temas as hierbo.

  http://www.williambrugman.com/default.asp

 4. Dit gaan ‘n ruk vat om deur alles te lees, maar ek is baie dankbaar vir jou inskrywing. Dit antwoord ‘n hele paar van my vrae.

 5. Die Afrikaans vir apologetics is apologetiek. Mense wat dit beoefen, is apologete 🙂

 6. Johan. Jy is reg.

  Dit bewys weer hoe woorde se betekenis verander. “Apologize” het eers beteken om ‘n rede te gee.
  Voorbeeld:
  Persoon A vra: Hoekom is jy laat?
  Persoon B antwoord: “Ek is jammer. Ek het nie besef dis al so laat nie.”

  In die oorspronklike betekenis van apologize is persoon B se tweede sin apologie. In die huidige verstaan van die woord is die eerste sin apologie. Apologetiek is, volgens die verklarende woordeboek “wetenskap van die geloofsverdediging.” Dit behou nog apologize se oorspronklike betekenis.

 7. Ek het 5jaar gelede langs die stand in Stilbaai gesit en sommer so op die AM radio in my motor gesit en rondspeel toe ek op die radio uitsendings van Family Radio afgekom het. Ek wou graag weet wie die vrou wat op die dier sit in Openb 17 en wie die moeder van die hoere in Openb 18 kan wees…..?

  Terug by die huis het ek al hulle Bybelstudies op hul website http://www.familyradio.com begin deurwerk en agtergekom dat hierdie ouens nie alleen Bybel getrou is nie maar dat hulle tans die hele wereld bereik. Ja selfs die armstes van die armes in die derde wereld.

  Ek het nog nie eendag omgekyk nie….!

  Ek glo jy sal ook dieselfde seninge uit hulle teachings kan put.

  Mag God jou ryklik seën.

  johannes coetzee

  Family Radio (SA)

 8. Net so terloops:

  1c Die heelal lyk of hy fyn ingestel is vir lewe . Dit word die “anthropic principle” genoem.

  Dis nie hoe ek dit verstaan nie: die “anthropic principle” is ‘n teen argument vir die “finely-tuned-must-be-designed” argument.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropic_principle

 9. Dankie, Hugo. Ek sal fyn daarna gaan kyk (waarvoor ek dalk eers die naweek gaan kans kry) en indien nodig die sin ” Dit word die “anthropic principle” genoem.” verwyder.

  Konstruktiewe kritiek-dis hoe my blog verbeter.

 10. Hierdie is ‘n tweede antwoord op ‘n ou stelling deur Hugo, maar die saak verdien seker verdere bespreking.

  Ek het die woorde “Dit word die “anthropic principle” genoem.” uitgehaal kort na Hugo sy kommentaar gelewer het. Want daar is verwarring oor die saak. Party mense, soos sy wiki-skakel sê, reken inderdaad die anthropic beginsel is ‘n rede om te glo dat Intelligente Ontwerp of ‘n multiverse nodig is om die bestaan van die heelal te verklaar. Ander probeer redeneer dat al lyk die heelal presies ingestel vir lewe, dit nie noodwendig beteken dit is ontwerp nie. Maar die anthropic principle self sê: “that physical and chemical theories, especially astrophysics and cosmology, need to take into account there is life on Earth, and that one form of that life, homo sapiens, has attained intelligence.”

  “ Anthropic reasoning attempts to explain and quantify this fine tuning. ”

  Die kwantifisering-deel van anthropic reasoning is beslis ‘n wetenskap. Dit gaan oor hoe fyn ingestel ons heelal is vir lewe. Die verklarings (‘n multiverse en Intelligente Ontwerp) nie noodwendig so nie. (‘n Multiverse is totaal onbewysbaar en onwaarneembaar.) Party mense probeer vanaf daardie beginsel verklaar “Dit wat ontwerp lyk is nie noodwendig ontwerp nie,” maar dit is nie die beginsel self nie. Dit is ook nie die enigste moontlike gevolgtrekking waartoe daardie beginsel kan lei nie.

  Maar ek het “1c Die heelal lyk of hy fyn ingestel is vir lewe. Dit word die “anthropic principle” genoem.” verkort tot “ 1c Die heelal lyk of hy fyn ingestel is vir lewe.” Die verkorting is net om verwarring te voorkom.

 11. Mense wat in hierdie inskrywing belangstel, kan dalk in hierdie een ook belangstel.

  Lionel Luckhoo, wat in die “Guinness Book of World Records” as die “World’s Most Successful Advocate” gelys word, maak sy saak vir Jesus.

  http://www.livingconnections.com/christian_testimonies/evidence_of_God.html

  Hy het die GB of WR gehaal oor hy onskuldig-bevindings gekry het in 245 moordsake in ‘n ry. as iemand rede vir doubt in ‘n saak kan kry, is dit hy. Hy sê: “I say unequivocally the evidence for the Resurrection of Jesus Christ is so overwhelming that it compels acceptance by proof which leaves absolutely no room for doubt.”

 12. ‘n Soortgelyke pos, met talle skakels en ekstra argumente, aan myne hierbo is “The case for Christian theism” deur Wintery Knight: http://winteryknight.wordpress.com/index-to-christian-posts/

 13. Haai Retha,

  Maar ek het “1c Die heelal lyk of hy fyn ingestel is vir lewe. Dit word die “anthropic principle” genoem.” verkort tot “ 1c Die heelal lyk of hy fyn ingestel is vir lewe.” Die verkorting is net om verwarring te voorkom.

  Thanks, dit is vir my minder verwarrend so ja. Ek verstaan nou hoe jy dit gebruik het, en hoe die definisie in pas. Dis nou maar net uit wetenskaplikes se perspektiewe wat ek dit ken. Basies, ons *bestaan* is reeds ‘n “act” van “observational selection” – ons kan nie dinge waarneem waarin ons nie bestaan nie. 😉

  In iedergeval, ek’s bietjie off-topic.

  Laat weet indien iemand belangstel in ‘n krietiese kyk na sekere aspekte of artikels hierbo. (Met hierdie comment het ek die “Notify me” opsie geclick.)

 14. Terloops, Hugo, aangesien ons nou off-topic gaan: Ek was laas naweek (soos in gister nog) by ‘n kerk-vrouekonferensie. Toe gesels ek en ander dames op ‘n stadium oor Christelike boeke. Ek was geskok om te besef nie een van hulle het al van “Mere Christianity” gehoor nie, wat nog te sê dit gelees. Ek het, om die minste te sê, hulle probeer oortuig om die sakie reg te stel. En gisteraand terug by die huis sien ek jy noem die boek in ‘n draad oor godsdiens op skool, by, ek dink, anderkant. En nog verder off-topic: Ek het ‘n broer met die naam Hugo, maar hy stel meer in toetskrieket as tekskritiek belang.

 15. Jou kommentaar oor observational selection word hier geantwoord: http://www.leaderu.com/science/ross-justright.html

  This argument is fundamentally an appeal to infinite chances, which already has been answered (see chapter 12). Another response has been developed by philosopher Richard Swinburne34 and summarized by another philosopher, William Lane Craig:

  Suppose a hundred sharpshooters are sent to execute a prisoner by firing squad, and the prisoner survives. The prisoner should not be surprised that he does not observe that he is dead. After all, if he were dead, he could not observe his death. Nonetheless, he should be surprised that he observes that he is alive.35

  To extend Craig and Swinburne¹s argument, the prisoner could conclude, since he is alive, that all the sharpshooters missed by some extremely unlikely chance. He may wish to attribute his survival to an incredible bit of good luck, but he would be far more rational to conclude that the guns were loaded with blanks or that the sharpshooters all deliberately missed. Someone must have purposed he should live. Likewise, the rational conclusion to draw from the incredible fine tuning of the universe is that Someone purposed we should live.

 16. 😉 Mere Christianity was ‘n interessante lees. Daar is ‘n paar dinge in wat kontemporere apologete saam stem is verkeerd / nie soveel werd nie (soos die “false trichotomy”), maar dit bly ‘n “classic”. Deesdae as iemand ‘n boek in daardie lyn soek, sou ek dalk Brian McLaren se “Finding Faith” aanbeveel. Dag ek noem dit sommer, jy stel dalk belang?

  Omtrent krities na dinge kyk, is daar maar hopeloos te veel “stuff” om op alles te antwoord, die dat ek eers belanstel waar daar belangstelling is. 😉

  Omtrent “observational selection”: dit het ek genoem meet net in terme van wetenskap en so iets, eerder as in die konteks van geloof kwessies. Neem die ou wat oorleef het: as hy nie observational selection in ag geneem het nie, sou hy die fout kon maak om te sê “ek het oorleef, dus, hulle skiet duidelik swak” en dalk aanvaar hulle skiet gewoonlik mis. As hy dit in ag neem, en/of verder kyk na ander stats, sou hy kon sien 99.9% word wel dood geskiet, en so ook sien dat hy erg ge”bias” was met sy gevolgtrekking van “hulle skiet gewoonlik mis”. Um, sommer net so. Nie veel te doen met geloof nie.

  Kan dit wel konnekteer aan ‘n multiverse idee en in terme van “tuning”: as ons die geleentheid gehad het om baie ander “tunings” of “non-tunings” te sien, sou ons beter kon bepaal hoe skaars en “ontmoontlik” die lewe werklik is. (Deel van daardie nuuskierigheid dus om te kyk watter ander soort lewe ons kan ontdek op ander planete. Of dit nou intelligent is of net iets nader aan bakterieë miskien.)

 17. (Vetgedrukte woorde tussen hakies Retha se antwoord, res Willem se woorde. )

  Retha,

  Hoe voel jy oor die uitsluiting van die apokriewe boeke? En dat daar BAIE gospels is maar dat besluit is om net 4 in te sluit?
  (Party goed is uitgesluit, en ander ingesluit, oor alles nie ewe betroubaar, ewe goed geattesteer, ewe vroeg geskryf is nie. “Later, DV, sal ek ‘n nuwe blog-inskrywing oor die saak maak.)

  “Die Bybel is histories en argeologies baie betroubaar”

  Deur daardie stelling te maak neem ek aan jy het betroubare argeologiese bewyse vir:
  1. Noag se ark
  2. Die vloed
  3. Die tuin van Eden
  4. Die israeliete se tyd in egypte

  en dan geologiese bewyse vir ‘n jong aarde, tensy jy nie bedoel dat jy ook in ‘n jong aarde glo nie.
  ((Willem, weereens moet ek jou waarsku oor cross-posting. Sit eerder die gesprek voort op die draad waar jy hom begin het: https://gelowigenondersoekend.wordpress.com/2010/09/26/kan-ek-die-bybel-vertrou-en-wat-van-die-teenstrydighede/)
  Willem, jou aanname is nie rasioneel nie. Die Bybel is argeologies so betroubaar dat geen opgrawings iets in hom verkeerd bewys nie. As ‘n duidelik betroubare bron, betroubaar op duisende dinge wat geverifieer kan word, ook punte inhet wat tans nie geverifieer of verkeerd bewys kan word nie, word hy nie onbetroubaar nie. En argeologie en geologie is twee verskillende vakrigtings. Hierdie stelling kan dus nie aan ‘n jong of ou aarde gekoppel word nie.
  )

  “Die opstanding -dit waarop die kerk hulle geloof grond (1 Korintiërs 15:14-19) is een van die bes geverifieerde feite in die antieke geskiedenis.”

  Het jy enige bewyse vir dit buiten die teks van die bybel?

  “Jesus se koms, lewe en sterwe is in die fynste detail deur die profete voorspel”

  En weet jy hoeveel ander “messiahs” was wel ook deur die jode gesien as die vervulling van die profesië?

  ” Die dissipels sou nie so ‘n storie opmaak nie, maar was gewillig om te sterf vir hulle boodskap.”

  Ek kan nie sien hoe jy daardie stelling kan maak nie. Die wêreld is vol voorbeelde van mense wat sal sterf vir geloof, ek dink aan buddiste wat hulself aan die brand steek, ek dink aan moslem selfmoord aanvalle, ek dink aan talle “cults” waar mense massa selfmoord pleeg?

  “Die Christendom is ‘n bewese, statistiese positiewe invloed op die wêreld”

  Met statistiek kan ons poog om alles te bewys – ek sal graag wil weet waar jy jou feite vandaan kry vir hierdie stelling.
  (Sien 13 Okt. 2010, 8:48 nm. kommentaar vir al hierdie onderwerpe)
  “Talle mense getuig dat God hulle emosioneel genees het. ”

  Waar maar anecdotal asook subjektief, jy sal dieselfde vir meeste gelowe kan sê.
  (Regtig? Waar, buite die Ou Testament, is sulke verhale uit ander gelowe?)

  M.b.t intelligente ontwerp, ek sal graag wil hoor hoe jy bepaal dat die “ontwerp” wat jy in die heelal sien kan bewys as jou god waarin jy glo se handewerk?
  (Afdeling A tot C op hierdie blad, alle punte van A1 tot C8)

  “Universele morele waardes as bewys”

  En jy wil dit uit die bybel kry? Ek is verbaas, want as ek na die bybel kyk dan sien ek offering van ‘n mens (Izak), verkragtig (Lot se dogters), reëls soos maak kinders dood wat ongehoorsaam is en maak mense dood wat op die sabbat werk, ek sien kinders wat deur ‘n beer opgeëet word oor hulle ‘n man spot oor ‘n kaalkop, en vele ander. Ek sien teksverse in die nuwe testament wat uitdruklik stel dat die ou testament nog geld?

  (Sien 13 Okt. 2010, 8:48 nm. kommentaar)
  “Dis statisties feitlik onmoontlik dat lewe vanself kon ontstaan”

  Ek het weer artikels gelees wat verskil van die.

  “Die heelal lyk of hy fyn ingestel is vir lewe .”

  Weereens, dalk sal hierdie idee verander met tyd. (En julle ateïste reken gelowiges is wensdenkers…)’n Paar honderd jaar terug was geglo mense met epilepsie is duiwelsbeset, nou weet ons van beter. Daar is ook vele teorieë, bv die “multiverse” teorie wat ‘n interessante alternatief gee.

  Ek sien jy noem “evil” as ‘n bewys vir god se bestaan. Dit bring my by ‘n intererssante kwessie. God het alles geskep, god is almagtig, alles wat gebeur is sy wil en hy weet reeds wat gaan gebeur. Dit beteken lucifer is geskep wetend hy gaan val en god het hom berus daarby. Eva is in die tuin geplaas, met die boom van kennis wetend sy gaan val – en dan was al hierdie gebeure god se wil. Dit lei mens tot die besef dat god die ook bose geskep het.
  (Nee, alles wat gebeur is nie God se wil nie. En God se almag beteken nie wat jy dink dit beteken nie.)

  “Do Immaterial Things Exist?”

  Hmmm, ek het hierdie gelees en kan nie sien hoe dit as ‘n bewys vir god kan dien nie. Dit is dieselfde argument wat mense probeer gebruik as hulle sê: “bewys vir my die liefde bestaan”. Kom ons vat dit na die “supernatural” – kan jy vir my wetenskaplike bewyse lewer vir lewe na die dood?
  (Wetenskaplike bewys? Jy mis die punt. Die punt is juis dat daar dinge is wat baie werklik is, al kan dit nie in ‘n laboratorium getoets word nie. http://www.str.org/site/News2?page=NewsArticle&id=5560)

  Dan iets wat ek sien nie aangeraak is hierso nie maar ek graag jou response oor wil lees, is wonderwerke. In die bybelse tyd het ons groot publieke wonderwerke gesien, water in wyn, opwekking van die dooies, opstaan uit die dood, vuurkolomme, water van die rooi see wat oopmaak om maar ‘n paar te noem – waar is hierdie gebeure vandag? Hoekom is dit dat die meeste “wonderwerke” wat vandag gebeur deur alternatiewe verduidelikings verduidelik kan word, en dit is altyd “anecdotal” – hoekom gebeur dit nooit waar dit waarneembaar en toetsbaar is nie?

  (Sien 16 Okt. 2010, 4:43 nm. kommentaar)
  Verder, jesus het vir sy dissipels gesê hy gaan in hulle leeftyd nog terugkom – wat daarvan? (Doen die moeite om die teksverwysing te gee, en te lees waaroor Jesus reg voor dit praat, en die antwoord is maklik.)

 18. Ek het sopas hierdie ook raakgelees:

  http://str.convio.net/site/News2?page=NewsArticle&id=5527

  onder jou punt: “Geloof beïnvloed gedrag (Hier, hier, hier en hier is skakels), en lelike dade wat deur “Christene” gedoen word, is statisties minder algemeen as soortgelyke dade deur ateïste.”

  Ek kan vir jou verwysings gee wat die teendeel sal aanvoer. En wat maak dit saak? Sekerlik kan jy nie dit probeer aanvoer as ‘n rede om te glo nie? Weet jy hoeveel boosheid in die naam van geloof al gedoen is?

 19. Het jy enige bewyse (vir die opstanding) buiten die teks van die bybel? …..evil as bewys vir God se bestaan… Geloof ‘n basis vir wetenskap? Hoe kan jy dit sê? … Die Christendom is ‘n bewese, statistiese positiewe invloed op die wêreld” – ek sal graag wil weet waar jy jou feite vandaan kry vir hierdie stelling.

  Lees die skakels waarheen geskakel word!! Elke stelling in “Om Jesus te volg maak sin” het skakels. Jou vrae en objeksies is klaar geantwoord. (Korreksie: Willem se vraag oor evil as bewys word in C3 geantwoord, nie D3 nie.)

  “Jesus se koms, lewe en sterwe is in die fynste detail deur die profete voorspel”

  En weet jy hoeveel ander “messiahs” was wel ook deur die jode gesien as die vervulling van die profesië?

  Lees die skakels, en noem een van hulle wat selfs aan 15 van hierdie gedetaileerde profesieë voldoen. Noem ook die 15 dinge waaraan hy voldoen, met geskiedkundige verwysings dat hy daaraan voldoen. Jy dink daar was ander messiasse, maar voldoen hulle werklik? Sogenaamde messiasse- watter professieë het hulle aan voldoen?”

  ” Die dissipels sou nie so ‘n storie opmaak nie, maar was gewillig om te sterf vir hulle boodskap.”

  Ek kan nie sien hoe jy daardie stelling kan maak nie. Die wêreld is vol voorbeelde van mense wat sal sterf vir geloof, ek dink aan buddiste wat hulself aan die brand steek, ek dink aan moslem selfmoord aanvalle, ek dink aan talle “cults” waar mense massa selfmoord pleeg?

  Ja, Willem, mense sterf vir wat hulle glo. Selfs selfmoordenaars sterf vir wat hulle glo (hulle glo die lewe maak nie meer sin nie, hulle bestaan is te sinloos of pynlik om mee voort te gaan). Maar mense sterf nie gewilliglik een na die ander vir wat hulle weet is ‘n leuen nie. Hulle konspireer om te lieg vir ‘n beloning, nie vir moeilikheid, armoede en marteldode nie. Hierdie wys dat die dissipels elke motief gehad het om nie die storie op te maak en te bly versprei nie. Hulle het waarskynlik net een motief gehad om dit te bly vertel: Want hulle het die waarheid daarvan gesien, soos hulle ook getuig. As jy wil glo die verhaal van Jesus is vals, kan jy nie beweer die dissipels het dit opgemaak nie, jy moet juis verduidelik waarom hulle bereid was om dit te vertel. Want as hulle dit opgemaak het, kon hulle nie hemelse of aardse nut daaruit kry nie.

  Universele more le waardes… En jy wil dit uit die bybel kry? Ek is verbaas, want as ek na die bybel kyk dan sien ek offering van ‘n mens (Izak), verkragtig (Lot se dogters), reëls soos maak kinders dood wat ongehoorsaam is en maak mense dood wat op die sabbat werk, ek sien kinders wat deur ‘n beer opgeëet word oor hulle ‘n man spot oor ‘n kaalkop, en vele ander. Ek sien teksverse in die nuwe testament wat uitdruklik stel dat die ou testament nog geld?

  Izak was nie geoffer nie, Lot se dogters was nie verkrag nie, dit was waarskynlik nie kinders in die beer-storie nie, maar ‘n aggresiewe bende jong mans/tieners en het nie net gegaan oor hulle ‘n man spot nie, soos hierdie blog wel elders bespreek. Maar dis veral jou wanindruk dat Lot se woorde Bybelse moraliteit verteenwoordig, (Bybelse moraliteit is nie die gedrag van Bybelkarakters – sondaars nes ons- nie, maar God se universele wil), wat my wys jy probeer net die Bybel haat en nie verstaan voor jy stry nie.
  (En moet asseblief nie weer cross-post nie. Jy het al die beswaar oor Lot se dogters geopper en ek het jou al geantwoord. So ook jou storie oor ongehoorsame kinders doodmaak. Jy het ook al vertel hoekom jy nie wil hê mens moet uit die Bybel waardes kry nie, en jy kan al daai dinge wat jy cross-post verder bespreek op daardie selfde draad. (Waarskuwing: Cross-post is teen die kommentaar beleid hier. So ook om dinge te vertel wat jy nie wil staaf of terugtrek as jy daarom gevra word nie.)

  onder jou punt: “Geloof beïnvloed gedrag (Hier, hier, hier en hier is skakels), en lelike dade wat deur “Christene” gedoen word, is statisties minder algemeen as soortgelyke dade deur ateïste.”
  Ek kan vir jou verwysings gee wat die teendeel sal aanvoer. En wat maak dit saak? Sekerlik kan jy nie dit probeer aanvoer as ‘n rede om te glo nie? Weet jy hoeveel boosheid in die naam van geloof al gedoen is?

  Natuurlik is “geloof beïnvloed gedrag” ‘n rede om te glo as jy jou gedrag wil verbeter, om geloof aan te moedig as jy omgee oor ander se gedrag. En ‘n rede om te glo verse soos 2 Kor. 5:17 is waar. Weet jy hoeveel boosheid in die naam van teenkanting teen geloof al gedoen is?

 20. “wonderwerke” ..- hoekom gebeur dit nooit waar dit waarneembaar en toetsbaar is nie?

  Juis omdat wonderwerke waarneembaar is, getuig mense daarvan! As hulle dit nie kon waarneem nie, sou hulle nie daarvan geweet het nie. En hulle toets dit wel- die geneesde toets dit aan hoe gesond hy was en hoe gesond hy is, as iemand bid vir geld toets hy die antwoord deur te sien of hy letterlik kan betaal met wat inkom. Is dit nie deur ek of jy waargeneem en getoets op die manier wat ons dit wil toets nie? Dit bly waargeneem en getoets, of ons daarvan hou of nie.

 21. “Sogenaamde messiasse- watter professieë het hulle aan voldoen?”

  Die jode het kliphard gesoek vir ‘n messiah.

  Hier is vir jou ‘n paar:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Messiah_claimants

 22. “Sogenaamde messiasse- watter professieë het hulle aan voldoen?”
  Die jode het kliphard gesoek vir ‘n messiah.
  Hier is vir jou ‘n paar:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Messiah_claimants

  Weereens staaf jy nie wat jy moet nie. Die punt het gegaan oor jou bewering dat Jesus se koms wat in fynste detail deur die profete voorspel is, minder werd is oor ander mense ook aanspraak gemaak het op messiasskap. Toe word jy gevra: “Wys van selfs een aanspraakmaker dat hy aan 15 van die 300+ professieë voldoen.” (‘n Aanspraakmaker wat nie aan professieë voldoen nie, bewys juis hoe hy nie in Jesus se klas val nie!)

  Jy skakel na ‘n lys messias-aanspraakmakers, so what? Want om die aanspraak te bewys, moet hulle by die professieë inpas…

 23. Dit is noodsaaklik dat mens moet onderskei tussen …
  Die LETTER en die GEES
  1 Kor. 2:14
  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan nie verstaan nie (hoekom nie?) omdat dit geestelik beoordeel word!

  En strofes 12 en 13:
  Ons (die geestelike mens) het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie maar die Gees wat uit God is (hoekom?) sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het.

  13:
  Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie maar dié wat die Heilige Gees leer (hoekom?) sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk !

  2 Kor 3:6 “…die letter maak dood, maar die gees maak lewend.

  1 Kor. 3 se subtitel, lees: Die vleeslike gesindheid ‘n oorsaak van verdeelheid .
  In strofe een sê Paulus aan sekere Christene dan ook:…ek kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus.
  Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spyse nie (hoekom nie?) want julle was nog nie daartoe instaat nie (en wat meer is…) julle is nou nog nie daartoe instaat nie (hoekom nie?) omdat julle nog vleeslik is….. !!!

  Hier het ons dus ‘n geval van wedergeborenes wat nog nie geleer het om in die Gees te wandel nie.

  2 Kor. 10 vers 12:
  Want ons waag dit nie om ons te reken of te vergelyk (met wie?) met sommige van die wat hulself aanbeveel nie. Maar omdat hulle hul met hulleself meet en met hulself vergelyk, is hulle onverstandig.

  Vergelyk ook 1Kor. 15: 44 – 46.
  En 1Kor. 14 strofe 37 …”As iemand meen dat hy ‘n profeet is of ‘n geestelike mens, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe, ‘n bevel van die Here is. (Dit is dus duidelik dat alleen iemand wat ‘n profeet is, of dan geestelik is, sal die brief kan verstaan).

  1 Pet. 2:5 …. En laat julle ook soos lewende stene opbou, tot (‘n wat?) ‘n geestelike huis (volk), ‘n heilige priesterdom (hoekom?) om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.

  Spreuke 18:21
  Dood en Lewe is in die mag van die tong ; en elkeen wat die graag gebruik sal die vrug daarvan eet.

  Met ander woorde: Of ons spreek Dood, of ons spreek Lewe.

  Die gees is Lewe! Die Letter is Dood.

  God is positief, ons durf nie negatief wees nie. Ons Lewe Bo omstandighede en nie onder omstandighede nie.

  En verder –
  Die Here sê hy is geen aannemer van die persoon nie. Dus, ons is almal gelyk voor Hom. Daarom, dit wat die Here vir ander gedoen het of doen, doen Hy ook vir ons. Dis tog ongetwyfel so.
  Daarom, as Hy vir Kores dit gedoen het, dan doen hy dit my en jou ook!

  Lees nou Jes. 44 : 2 tot 8 en
  Eis dit in die naam van Jesus Christus op vir jouself!
  Glo dit. Neem dit aan. Sê vir Hom baie dankie daarvoor.
  Hy is ‘n “jaloerse God”. Hy wil altyd al die eer hê.

 24. Hoe is jou kommentaar relevant tot die item waarop jy kommentaar lewer?

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s