Tag Archives: Afrikaans

Skrabbel Sewe: ‘n Breinspeletjie

Hierdie is ‘n breinspeletjie vir een persoon.

 Om te begin: Gebruik ‘n Scrabble-stel*, trek letters tot jy 7 klinkers het. (Y tel as klinker hier, nie ‘n medeklinker nie.)Teen daardie tyd behoort jy al meer as 7 medeklinkers te hê. Indien jy dan minder as 7 medeklinkers het, trek verder tot jy 7 het. Maak nou jou letters tot 7 woorde:

Byvoorbeeld, my letters was F E I K O Y M T E G W E B N I teen die tyd wat ek my 7nde klinker trek. Gebruik dan al jou letters vir 7 kort woorde. Niks meer as 7 woorde nie, niks minder nie. (Met net 7 klinkers- of net 7 medeklinkers – sal jy nie meer as 7 woorde kan maak nie.) Ek bou toe byvoorbeeld WIT, OF, EG, IN, EK, EB, MY.

Trek dan nog ‘n letter, en verander woorde tot jy weer 7 woorde het en geen letters oor nie.

Byvoorbeeld, ek trek toe ‘n “A.” OF, EG, IN, EK, en MY het dieselfde gebly vir hierdie rondte, maar WIT en EB het verander na WAT en BIE.

Trek dan nog ‘n letter, en verander woorde tot jy weer 7 woorde het en geen letters oor nie.

Byvoorbeeld, ek trek toe ‘n “V.” 6 Woorde bly dieselde, maar IN word VIN. (Soms sal dit nodig wees om baie woorde te verander. Jy kan byvoorbeeld STOF, MYT, AANGEBIED, VET, WEKE, LOEI, en WAAI hê, en ‘n “P” trek. Dit word dan dalk STOFMYT, AANGEBIED, PAAI, VEL, WIE, WEK, en OT. )

Trek een letter op ‘n slag en bou tot jy weer 7 woorde het. Hou aan tot jy raad-op is en regtig nie meer tot by net 7 woorde kan kom nie. Tel hoeveel letters jy op daardie stadium het, want hoe meer letters jy het, hoe beter het jy gevaar. Die onbeskrewe blokkie tel vir watter letter jy wil, en kan later in die speletjie vir ‘n ander letter gebruik word.

Afrikaans is ‘n wonderlike taal hiervoor, weens die spelreëls. “Appelboom” is in Afrikaans een woord, terwyl dit in meeste tale twee woorde sal wees. Selfs “waatlemoenkonfytstukketentoonstelling”,”onderwyskollegesportgronde” is een woord in Afrikaans.

(Terloops, as jy weet hoe om die A op die foto uit te speel, vertel my ook…) 

 

—————

* As jy nie ‘n Scrabble stel het nie en die letters op aparte kartonkaartjies wil skryf, hier is hoeveel daar van elke letter is in Afrikaanse Scrabble: A9 B1 C0 D6 E16 F1 G4 H3 I8 J1 K3 L3 M2 N8 O6 P2 Q0 R6 S6 T6 U2 V2 W3 X0 Y2 Z0 Ongeskrewe2