Tag Archives: begin

As God die wêreld gemaak het, wie het God gemaak?

Emil wys onlangs op sy blog iets heel geloofwaardig uit: As iemand vra: “Wie het die heelal gemaak?” en jy antwoord “God” of [X], kan mens volgende vra: “Wie het God of [X] gemaak?” Dis natuurlik waar. As jy wil vertel dat die aarde op ‘n skilpad se rug staan, waarop staan die skilpad?

En hy gee ‘n leidraad in die antwoord se rigting: (Woorde syne, skuinsgedruk myne)

Die knobbel van die kosmologiese argument is dít: as die antwoord van die vraag “Wat is die oorsaak van die heelal”” X is (God, byvoorbeeld, of die Oerknal), is dit moontlik om “Ja, maar wat het X veroorsaak?” daarop te antwoord. En as die antwoord op laasgenoemde vraag Y is, kan ons steeds vra “Wat het Y veroorsaak?” Die enigste wyse waarop ons kan keer dat die vraag al verder en verder teruggedruk word, is om daarop aan te dring dat X (of Y of Z) radikaal anders is sodat die vraag eintlik nie gevra kan word nie.

 Die antwoord is, soos Emil ook vertel, om ‘n oorsaak wat radikaal anders is te postuleer. Want alles het nie ‘n oorsaak nodig nie. Die kalam kosmologiese argument lui eintlik:

 

1. Alles wat begin bestaan het ‘n oorsaak nodig.

2. Die heelal het begin bestaan.

3. Daarom het die heelal ‘n oorsaak nodig.

Wat/ wie het die heelal gemaak? Hoekom is daar iets eerder as niks? Die algemeen aanvaarde wetenskap (wat ek ook aanhang), is dat ‘n oerknal die heelal laat begin het. By daardie oerknal het tyd ook begin. (Die huidige aanvaarde wetenskap ondersteun byvoorbeeld nie die idee dat die heelal van altyd af daar is nie.)
Die oerknal is nie só radikaal anders nie, want dit het ook begin gebeur. Van die oerknal kan gevra word: Wat het die oerknal laat gebeur? En een antwoord, vir ‘n verskeidenheid redes, is God/ ‘n god.
En kan die vraag dan gevra word: “Wat het God/ ‘n god laat bestaan?” Nee, dit kan nie. Dit maak sin dat oorsaak en gevolg binne ons heelal, binne die tyd-dimensie, die manier is hoe dinge werk. Maar die vraag kan nie gevra word van God, of van wat ookal gepostuleer word as die oorsaak van die oerknal, nie. Wat ookal voor die oerknal, voor tyd was, was waarskynlik nie op dieselfde manier onderworpe aan oorsaak en gevolg nie. Net dinge wat ‘n begin het, het ‘n oorsaak nodig. Die heelal het begin(volgens ons beste wetenskap, volgens die oerknalteorie). Die oerknal het begin, anders het hy nie gebeur nie. Maar daar is ‘n God van wie getuig word dat Hy die Alfa en Omega, die begin en einde IS.