Tag Archives: dissipels

Die opstanding dalk nie letterlik nie?

Nuwe Testamentikus prof. Pieter Craffert beweer dat Jesus se volgelinge anders oor liggame gedink het. Dit moet glo ons verstaan van die opstanding in die Nuwe Testament beinvloed. Hy sê:
 
“…ingevolge die fisika van die tyd het Jesus se eerste volgelinge gedink ’n liggaam, soos alles anders, is uit ’n kombinasie van aarde, water, lug en vuur saamgestel. ’n Liggaam kon uit verskillende kombinasies daarvan bestaan, ook uit lug.
Liggame kon deur geeste beset word, voorouers kon in ’n liggaam intrek en lewe ná die dood is algemeen aanvaar.
“Dus: Jesus het in ’n liggaam opgestaan wat volgens hul begrip gekonstrueer was.”

 Craffert het ook daarop gewys dat drome en visioene algemene ervarings was waardeur mense (op die manier wat hulle die wêreld begryp het) gesaghebbende inligting oor die wêreld kon kry.

 As ’n mens die Bybelse tekste teen dié agtergrond lees, is dit volgens Craffert duidelik Jesus het in ’n eerste-eeuse liggaam opgestaan op grond van die visioenêre ervaringe wat sy volgelinge gehad het en in ooreenstemming met hul nadoodse sieninge: 

 

Dit is teen dié agtergrond dat mense nou debatteer oor of Jesus werklik liggaamlik uit die dood opgestaan het.”         ..In die agttiende eeu, toe dit belangrik geword het om dinge logies te deurdink, het die fokus na ’n moderne, letterlike begrip van die tekste verskuif.
 Dit is opmerklik dat prof. Craffert nie die vernaamste dokumente wat ons van die vroeë Christene se opstandingsbegrip vertel aanhaal nie. Die vernaamste dokumente waarin die vroeë Christene hulle opstandingsbegrip verduidelik is in die Nuwe Testament opgeneem, en daardie dokumente sê onder andere, in Lukas 24:36:43: 

 

 Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self meteens daar tussen hulle en sê: “Vrede vir julle!”
Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien ‘n gees. Hy sê toe vir hulle: “Waarom is julle so verskrik, en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk my hande en kyk my voete: Dit is tog Ek self. Voel aan my en kyk! ‘n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl Hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle: “Het julle hier iets om te eet?
Hulle gee hom toe ‘n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet.
 

 Die opgestane Jesus sê ook Tomas kan maar sy vinger bring en voel aan die wonde (Johannes 20:27)

  Íéts besonders het met die opstanding gebeur: Só besonders dat dit ‘n klompie bang wegkruiper- dissipels verander het in mense wat getuig het oral waar hulle gaan, só aansteeklik dat verdrukking en doodstraf en Nero nie die eerste eeuse Christene kon onderkry nie. En as jy hulle gevra het hoekom hulle glo, was die opstanding hulle rede. Sal ‘n visioen, selfs al word hy ‘n klompie kere aan ‘n massa gewys, werklik dit kan regkry?