Tag Archives: familie

Herbesin oor saamwoon? (3) Statistiek

Saamwoners:

* Se verhoudings is meer geneig om op te breek
* Se latere huwelike met iemand anders is meer geneig om te misluk. Hoe langer en meer dikwels hulle saamgewoon het, hoe meer geneig is dit om te misluk.
* Manlik en vroulik, is meer geneig om hulle maats te verkul
* Maak minder rykdom bymekaar as getroudes
* Het meer gesondheidsprobleme
* Het meer depressie
* Met kinders se verhouding is nog meer geneig om op te breek as sonder kinders.

Vroulike saamwoners:

* Is 6 keer meer geneig as getroude vroue om ‘n kliniek te besoek oor seksueel oordraagbare siektes
* Word meer mishandel deur hulle mansvriende as getroude vroue deur huweliksmaats. En vroue wat nog nooit getroud was nie, ly oor die algemeen meer onder geweld as vroue wat getroud is of was.

Saamblyers se kinders:

* Sal meer waarskynlik ‘n reeks ontwrigtings in hulle gesinslewe ervaar.
* Doen slegter op skool
* Het meer emosionele probleme
* Is, na opbreek van die verhouding, minder geneig as kinders uit egskeidings om nog kontak met hulle pa’s te hê.

Saamwonende “stief-families” (biologiese ma met saamwoonman wat nie kind se pa is nie) is statisties die onveiligste plek vir ‘n kind, waar kinders meer geneig is om emosioneel, fisies of seksueel mishandel te word.

Vergeleke met huise waar biologiese ouers getroud is met mekaar, is ‘n kind:

* 6 keer so geneig om mishandel te word in ‘n huis met ‘n biologiese ma getroud met ‘n stiefpa
* 14 keer so geneig om mishandel te word in ‘n huis met ‘n biologiese enkelma
* 20 keer so geneig om mishandel te word in ‘n huis met 2 biologiese ouers wat ongetroud saambly.
* 20 keer so geneig om mishandel te word in ‘n huis met ‘n biologiese enkelpa.
* 33 keer so geneig om mishandel te word in ‘n huis met ‘n biologiese ma wat saambly met ‘n ander man.

Uit:

Click to access bg_1732.pdf


http://www.civitas.org.uk/hwu/cohabitation.php
http://www.smartmarriages.com/cohabit.html

Click to access Marriage%20or%20cohabitation.pdf

Herbesin oor saamwoon? (2)

Die kerk gee nou baie beter redes vir herbesin oor saamwoon as in ‘n week gelede se koerant. Om aan te haal, vetdruk myne:
Die NG Kerk se taakspan vir leer en aktuele sake (Atlas) gaan egter nou herbesin oor dié kwessie omdat die kerk tans geen duidelike amptelike beleid daaroor het nie. Boonop meen al hoe meer progressiewe lidmate die kerk moet meer verdraagsaam teenoor sommige saamwoners wees.
 
 Maar behoudende lidmate en kerkleiers, onder wie die moderator, het die afgelope week gesê dit sou ’n fout wees as die kerk ’n vorm van saamwonery buite die huwelik goedkeur.
 
 As ‘n kerkgroep wil herbesin oor iets, omdat hulle nie meer wil sterk standpunt inneem oor reg en verkeerd nie, sou dit baie verkeerd wees en al die kritiek verdien wat die afgelope week hulle kant toe gekom het. As ‘n kerkgroep egter wil herbesin oor hulle nie tans ‘n beleid het hoe om mense (in liefde) te behandel, en wat om vir hulle te sê nie, is daar goeie rede om te herbesin.
 
 God se standaarde verander nie. As die kerk reken saambly sonder om te trou sou 200 jaar terug sonde gewees het, dan moet hulle ook glo dit is vandag sonde. 1 Kor. 7:9 vertel: “Maar as hulle nie in onthouding kan leef nie, moet hulle trou; want dit is beter om te trou as om deur hartstog verteer te word.”
 
 Samelewings verander. Saambly sonder om te trou kon dalk in ‘n baie preutse samelewing 150 jaar terug iets wees wat jy net doen as jy totaal alle reëls van jou samelewing verwerp, en nie omgee dat almal om jou sien dat jy absoluut vere voel vir hulle waardes nie. In só ‘n samelewing kon die predikant reg wees om saamblyers soos uitgeworpenes sonder enige morele waardes behandel. (Die Bybelse voorskrif is dat mens soms mense uit jou gemeente kan verwyder, en hulle dan soos heidene kan behandel-1 Kor 5:12-13-, maar die Bybel sê nooit dat die Christen heidene sleg mag behandel nie. ) In ons samelewing is saambly egter ‘n algemene en grootliks aanvaarde ding. As die kerk glo dat saambly teen God se wil is, is dit ons gelowiges se werk om ander kerklidmate te oortuig om anders as die samelewing te dink. Jy kan egter nie iemand te hard veroordeel oor hy soos meeste mense om hom dink, oor hy nie ‘n totaal ander waardestelsel as almal om hom het nie.
 
 Daarom reken ek kerke kan inderdaad herbesin oor saamwoon: Hoe deel ‘n mens God se onveranderlike waardes in ‘n veranderende samelewing, aan mense met veranderende waardes? Wat sê ons vir, en doen ons om te help met, moeilike situasies soos die weduwee tant Sannie wat wil trou met oom Klaas, maar voel sy kan nie bekostig om oorl’e oom Jan se pensioen te verloor nie?
 
 (Kan die kerk dalk ‘n soort troue reel waarmee dit publiek gewys word word hoe tant Sannie en oom Klaas voor mense aan mekaar trou beloof, wat bindend is volgens die gemeente maar nie volgens die landswet nie? Of is dit bedrog teenoor die pensioenfonds? Dis word beskou as Bybels verkeerd om saam te slaap sonder om trou aan mekaar te belowe- en die belofte te wil hou- maar móét ‘n huwelik deur die landswet erken word vir mense om getroud te wees?)
————
 
 Naskrif: Ek gaan vir C.S. Lewis aanhaal. Sommer oor ek lus is en dit my blog is:
 
 
 

Much of the modern resistance to chastity comes from men’s belief that they “own” their bodies — those vast and perilous estates, pulsating with the energy that made the worlds, in which they find themselves without their consent and from which they are ejected at the pleasure of Another! -The Screwtape letters
 
 Indeed, if we consider the unblushing promises of reward and the staggering nature of the rewards promised in the Gospels, it would seem that Our Lord finds our desires, not too strong, but too weak. We are half-hearted creatures, fooling about with drink and sex and ambition when infinite joy is offered us, like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. We are far too easily pleased. – The Weight of glory

Sterk aanbeveel deur ‘n skeptiese Christen

Ek was die afgelope paar dae op ‘n kursus van Family Foundations International, genaamd “The Ancient Paths, Level I”. Ek beveel die kursus – wat gereeld aangebied word op baie plekke in SA en die wêreld – heelhartig aan vir enige gelowige. Selfs ‘n ongelowige behoort heelwat te leer. Op soveel maniere het dit relevansie tot enigiemand se emosionele lewe en selfgroei en verstaan van ander mense en hoe om jou kinders en huweliksmaat en ouers te behandel.

Boeke en DVD’s wat by die kursus aansluit het uiteenlopende name soos “Why do my husband remind me of my father?” en “Roots of teenage rebellion” en “If God is good, why …?”

Glo ek elke woord van wat Craig Hill, kursus-aanbieder op DVD, sê? Nee. Daar is ‘n paar dinge waaroor ek wonder of dit regtig so werk – en wat ek verder wil dink en waarneem en bestudeer of dit wel so werk. El_Angel_Caido_82600113853PM185

Maar die res wat ek wel glo hou verband met almal, en met byna alles van betekenis : Kinders wat ek as jeugwerker in middestad-Pretoria ontmoet het; ou ware verhale wat my geraak het toe ek dit gelees of gehoor het jare gelede, my familie (veral); my kollegas; my ideale; die naarste dinge wat ek al op die internet gelees het en my diepste mooi oomblikke uit my kinderjare; internet-ateïste; inspirerende gelowiges wat ek al geken het; uiteelopende liedjies soos Savage Garden se Affirmation (“I believe your parents did the best job they knew how to do”) en Don Francisco se “Beautiful to me”(“Arise, Walk in peace”); ‘n aanhaling van Franz Kafka(“A man’s embittered features is often only the petrified bewilderment of a little boy”). Iets het my selfs herinner aan hoe ek die kunswerk hier bo verstaan, maar daardie konneksie is meer persoonlik.

Ek was heeltyd in die kursus besig om notas te maak van idees wat die kursus my gee om te doen: Hierdie saak moet ek verder oor Bybelstudie doen en bid! Ditmoet ek oor blog! Dit sal vir sus-en-so baie beteken as ek [hierdie ding doen]! Ditmoet ek vir [hierdie persoon]vertel! Ek wil hierdie kursus vir byna enigiemand aanbeveel: My broer en sy vrou en my ma se dominee en kollegas by my werk en ‘n hoofrolspeler in een van die onlangse top-skinderstories van SA se sensasiepers* en, en… In die eerste plek beveel ek dit aan vir almal wat Goddelike genesing nodig het. (Is meeste van ons nie maar óf mense wat wéét hulle het genesing van God af nodig, óf mense wat genesing van God af nodig het en dit nie weet nie?)

Hier is ‘n kontakadres in SAen die webadres van Family Foundations International.

 

—————

*hoofrolspeler in een van laasjaar se top-skinderstories van SA se sensasiepers: Lesers wat hierdie woorde lees reken dalk dis nie baie Christelik om te dink oor sensasie-skinderstories nie. Maar agter al daardie stories sit mense. Mense vir wie God lief is, mense wat emosionele pyn beleef nes ons almal, mense wie se skandes en foute niks harder of sagter beoordeel moet word as dieselfde daad van iemand anders nie. En ek gee nie regtig om as jy dink ek is ‘n skinderbek wat in triviale dinge belang stel nie. God is my regter en dis sy opinie wat tel. (Terloops, het jy geweet as jou naam Daniël of Danielle is, beteken jou naam “God is my regter”?)