Tag Archives: geloof se invloed

Godsdiens veroorsaak oorlog, konflik en vervolging?

Die bewerings:

 

Pat Johnson sê:

“As Professor in Geskiedenis by ‘n Junior Kollege daag ek my klasse uit om kommentaar op die volgende stelling te lewer:

“Georganiseerde godsdiens het meer lyding, oorlog, en geweld as enige ander saak veroorsaak.”

Bykans al die studente steek ineenstemmend hul hande op.”(1)

 

Ongelukkig word daardie soort stellings deesdae algemeen gepropageer. ‘n Suid-Afrikaanse blogger, Emil Jung, beweer:

“And again, as with Christianity, the long-term legacy includes the familiar horrors of intolerance, bigotry and persecution which characterise all organised religion” (2)

 

Daar is ‘n (besonder belaglike, feitelik verkeerd van bo tot onder) artikel op die internet met die titel:

“Religion, the cause of all wars.”(3)

 

Op ‘n ander Afrikaanse blog is “Skoor”se kommentaar:

“Godsdiens en politiek. Twee dodelike dinge in die wereld.”(4)

 

Is dit waar?

 

As dit waar was dat “intolerance, bigotry, and persecution” ‘n vername karakter-eienskap van “georganiseerde geloof” was, dan sou arme Emil, van wie my tweede aanhaling kom, seker baie gereeld deurgeloop het onder vervolging, want hy is ‘n Suid Afrikaner, ‘n land met sowel hoë geweldsvlakke as baie gelowiges. (Hy bly tans elders, maar nog nie lank nie.) Het enigiemand al vir Emil in die tronk gestop oor hy anders dink oor geloof en nie wil glo wat hulle glo nie? Ek dink nie so nie.

 

In nog ‘n land met ‘n baie hoë Christen-persentasie, Amerika, vertel PZ Myers op sy blog hoe hy in die openbaar ‘n Bybel opgeskeur het- onder die aanmoediging van sy bewonderaars – om sy minagting vir godsdiens te wys. As Christene so ‘n onverdraagsame en vervolg-sugtige groep is, sou hy mos moes vrees vir sy werk en sy lewe as hy so iets doen?(5)

 

Waar in die wêreld kry jy die meeste mense wat in die tronk gestop en vervolg word vir hulle wêreldbeeld? Wel, China. Die nare Christen-regering daar vervolg ateïste… Oeps, verkeerdom. Dis die ateïstiese regering wat Christene in die tronk stop en doodmaak in China.

 

Vox Day se boek, the Irrational atheist, (gratis aflaaibaar hier), het somme gemaak met syfers in Encyclopedia of Wars, wat 1763 oorloë lys. Net 123 van die oorloë- 7% – het waarskynlik te doen met godsdiens. (Selfs dan het oorlog gewoonlik verskeie redes – polities, territoriaal, etnies, ens.) En meer as helfte van daardie oorloë het met een spesifieke geloof, Islam, te doen. Tussen al die ander gelowe in die wêreld het hulle maar 3,2 % van oorloë veroorsaak. (Dit is, as jy die kruistogte as 9 oorloë tel. As jy dit as 1 tel, maak ander gelowe as Islam maar 2,8% van oorloë uit.)

 

As jy gekant is teen godsdiens oor dit oorlog en konflik veroorsaak, dan is daar ‘n hele klomp ander dinge waarteen jy nog meer gekant kan wees. Jy kan byvoorbeeld teen regering gekant wees. Regerings veroorsaak nader aan100% van oorloë.

 

Die beste getuienis, of dan gebrek aan getuienis, oor die verband tussen godsdiens en oorlog kom dalk uit die geskrifte van militêre strategiste deur die eeue. Sun Tzu, Julius Caesar, Vegetius, Maurice, Leo die Wyse, en Clausewitz se geskrifte het niks in oor godsdiens, of hoe om godsdiens in jou oorlog-strategieë te gebruik nie. (6) As godsdiens so belangrik was vir oorlog, sou mens verwag dat militêre strategiste daardie invloed deeglik bespreek?

 

‘n Laaste gedagte

 

Dennis Prager gebruik hierdie voorbeeld om Christen-toewyding se invloed op vooroordeel en geweld te demonstreer:

Jy stap in ‘n gevaarlike buurt rond na donker, alleen. ‘n Groep jong mans, van ‘n ander ras as jy, kom in jou rigting aangestap. As jy sou weet hulle kom nou net van ‘n Bybelstudiegroep af, sou jy veiliger of minder veilig voel?

 

 

————————–

 

(1)      ‘n e-pos wat op net-burst-net gepubliseer is, deur Pat Johnson. Johnson, ‘n historikus, wys dan op die verkeerdheid van bogenoemde stelling.

(2)     Emil Jung, More Ramblings on faith and religions, Okt. 2008

(3)     Charles Sabillon

(4)     Duskant Sutherland, kommentaar op “Angus se aartappels en Benny se biljoene”

(5)     Ek sal graag wil sien hoe Myers in ‘n Moslem-land die Koran opskeur, of in China iets soortgelyk doen om die ateïstiese regering te beledig, om te kyk of  dit regtig so is dat godsdienste maar dieselfde is en ateïste heeltemal verhewe bo sulke laakbare vervolging is. Maar ek vermoed dat selfs Myers die verskille en ooreenkomste goed genoeg verstaan om een te waag, en die ander nie.

(6)     Bladsy 91, Vox Day, the Irrational Atheist