Tag Archives: God

As God in beheer is, waarom gebeur sulke dinge? (Deel 1 – Die huurkontrak)

Eendag het Gert ‘n kontrak gesluit om  sy huis te verhuur.  Marius het ‘n kontrak geteken om die huis ses  jaar lank te bly huur.

Wie se huis is dit? Gert s’n. Wie hou die sleutels? Marius, en wie hy ookal voor duplikate maak. Wie mag ingaan? Marius, en wie hy toelaat. Gert kan nie ingaan in sy eie huis sonder Marius se toestemming nie. As hy binne is, kan hy nie die meubels skuif of besluit hoe die gordyne moet lyk nie. Hy het vrywillig sy regte op sy huis beperk.

Dis dieselfde as wat in Genesis gebeur: God huur die aarde aan Adam en Eva. (Genesis 1:27-28) Ons lees in die Bybel wat gaan gebeur as die huurtermyn verby is. (Jy mag dalk Matteus 21:33-44 en Op. 18:11 -20:6 wil lees in terme van die huur-analogie.)

Veronderstel Gert hoor van ‘n moontlike gaslek in die huis. Hy wil dit graag regmaak. Hy het die wil, die kennis, die wysheid en die vermoë om dit reg te maak. Hy het nie die outoriteit nie, want die outoriteit om in die huis in te gaan behoort aan Marius.

Wat, vra jy dalk, is die verskil tussen outoriteit en krag, of outoriteit en vermoë? Dink aan ‘n kar wat se enjin goed werk, en wat genoeg petrol inhet, by ‘n rooi lig. Die kar het die krag/ vermoë om te ry, maar nie die outoriteit, die reg om dit te doen nie. Dink nou aan ‘n kar wat sonder petrol gaan staan het, voor ‘n groen lig. Hierdie ryding het die outoriteit om te ry, maar nie die krag nie.

Terug na Marius. Hy het nie kennis van die gaslek nie, en nie die geldelike vermoë om te betaal vir herstelwerk nie. Gert se kennis en vermoë saam met Marius se outoriteit is nodig om die probleem op te los.

Kom ons vat die analogie verder. ‘n Maand in die huurtyd in laat Marius vir Dave, ‘n dwelmbaas, in die huis intrek. Dave nooi nog dwelmvriende in. Hy maak ook vir Marius en sy familie afhanklik van dwelms. Marius-hulle raak al dieper in die skuld by Dave oor hulle dwelmgewoonte. Dit was glad nie die planne wat Gert vir sy huis, of Marius-hulle, gehad het nie. Maar hy het nie die reg om Dave uit te skop nie. In sy diep besorgdheid werk hy egter aan ‘n plan om Marius (en die huis) te bevry.

Hy koop letterlik die huur terug by Dave, vir ‘n astronomiese bedrag. Hy betaal ook al Marius se skuld aan Dave. Hy betaal vir rehabilitasie vir Marius. Daarna vertel hy: “Ek gee die gesag oor die huis terug aan jou. Vertel jou familie wat ek gedoen het, help hulle vrykom, en ek sal jou help met alles wat jy aanpak.” (Matt. 28:18-20)

Dave het nie meer gesag nie, maar hy en sy vriende weier om te gaan. En hy kry die reg om weer in te kom by familie van Marius wat met hom saamwerk. Oor hulle bang is vir hom, oor party van hulle aan dwelms verslaaf is en hy dit verskaf, oor party vir hom werk en dwelms verkoop.

Gert, in sy wysheid, hoor van Dave se planne voor hy hulle uitvoer. Vir die res van die huurtyd moet Gert en Marius saamwerk om Dave se planne te fnuik.

(Deel 2)

——

Hierdie notas is gedagtes in Craig Hill se boek, “If God is in control, then why?” Kommentaar hierop sal geopen word in latere aflewerings.

As God die wêreld gemaak het, wie het God gemaak?

Emil wys onlangs op sy blog iets heel geloofwaardig uit: As iemand vra: “Wie het die heelal gemaak?” en jy antwoord “God” of [X], kan mens volgende vra: “Wie het God of [X] gemaak?” Dis natuurlik waar. As jy wil vertel dat die aarde op ‘n skilpad se rug staan, waarop staan die skilpad?

En hy gee ‘n leidraad in die antwoord se rigting: (Woorde syne, skuinsgedruk myne)

Die knobbel van die kosmologiese argument is dít: as die antwoord van die vraag “Wat is die oorsaak van die heelal”” X is (God, byvoorbeeld, of die Oerknal), is dit moontlik om “Ja, maar wat het X veroorsaak?” daarop te antwoord. En as die antwoord op laasgenoemde vraag Y is, kan ons steeds vra “Wat het Y veroorsaak?” Die enigste wyse waarop ons kan keer dat die vraag al verder en verder teruggedruk word, is om daarop aan te dring dat X (of Y of Z) radikaal anders is sodat die vraag eintlik nie gevra kan word nie.

 Die antwoord is, soos Emil ook vertel, om ‘n oorsaak wat radikaal anders is te postuleer. Want alles het nie ‘n oorsaak nodig nie. Die kalam kosmologiese argument lui eintlik:

 

1. Alles wat begin bestaan het ‘n oorsaak nodig.

2. Die heelal het begin bestaan.

3. Daarom het die heelal ‘n oorsaak nodig.

Wat/ wie het die heelal gemaak? Hoekom is daar iets eerder as niks? Die algemeen aanvaarde wetenskap (wat ek ook aanhang), is dat ‘n oerknal die heelal laat begin het. By daardie oerknal het tyd ook begin. (Die huidige aanvaarde wetenskap ondersteun byvoorbeeld nie die idee dat die heelal van altyd af daar is nie.)
Die oerknal is nie só radikaal anders nie, want dit het ook begin gebeur. Van die oerknal kan gevra word: Wat het die oerknal laat gebeur? En een antwoord, vir ‘n verskeidenheid redes, is God/ ‘n god.
En kan die vraag dan gevra word: “Wat het God/ ‘n god laat bestaan?” Nee, dit kan nie. Dit maak sin dat oorsaak en gevolg binne ons heelal, binne die tyd-dimensie, die manier is hoe dinge werk. Maar die vraag kan nie gevra word van God, of van wat ookal gepostuleer word as die oorsaak van die oerknal, nie. Wat ookal voor die oerknal, voor tyd was, was waarskynlik nie op dieselfde manier onderworpe aan oorsaak en gevolg nie. Net dinge wat ‘n begin het, het ‘n oorsaak nodig. Die heelal het begin(volgens ons beste wetenskap, volgens die oerknalteorie). Die oerknal het begin, anders het hy nie gebeur nie. Maar daar is ‘n God van wie getuig word dat Hy die Alfa en Omega, die begin en einde IS.

Ek volg Jesus, want …..

God het my gemaak, en Hy weet wat my potensiaal is. Hy weet hoe om die beste uit my te kry. Ek gee eerder my lewe aan Hom wat weet hoe om my heel te hou/ heel te maak/ die beste uit my te kry, as aan enigeen anders.