Tag Archives: koninkryk van die wêreld

Het ons minder Amerika in ons Christenskap nodig?

Die Christen-wêreld  loop oor van Amerikaanse Christelike boeke,  Amerikaanse gospel kunstenaars, Amerikaanse sprekers se DVD’s, ens. As jy graag godsdienstige CD’s, boeke, ens. gebruik, het jy ‘n goeie kans om besonder baie Amerikaanse insette te kry.  Ek dink dis so nou en dan ‘n slegte ding.

Die Amerikaanse kerk , soos die kerk in groot dele van Suid-Afrika, het die situasie dat meeste mense hulself Christene noem. Dit sluit mense in wat eintlik baie min gemotiveerd is om as Christene te leef. En dan kry ons, soos die Amerikaners, die (korrekte) indruk dat nie alle sogenaamde gelowiges wel aan Jesus behoort nie.

Dit maak dan dat, met miljoene gelowiges om jou, jy dalk mense begin uitsluit: Ware gelowiges, begin jy dan sê, glo en doen X, Y en Z. Almal wat nie X, Y en Z doen en glo nie, is nie van jou geloof nie. Ek het byvoorbeeld kleintyd in die NG kerk gehoor dat gelowige dopers God se genade ontken en onder tug hoort as hulle as babas gedoop was, maar hulle groot laat herdoop. Sedertdien het ek in ’n stadium ‘n Bybelstudiegroep bygewoon (Church of Christ) wat die teenoorgestelde glo:  Hulle  vertel dat slegs diegene wat bekeringsdoop ondergaan het, gered is.  Uhm…

Nou ja, blootstelling aan ander groepe kan jou vooroordele verminder, of vermeerder. As gelowige doper Gerda die idee het dat net diegene wat  met haar oor die doop saamstem haar medegelowiges is, kan blootstelling aan mense wat opreg die Here lief het en anders dink dalk ‘n verskil maak.

Aan die ander kant kan blootstelling aan ander idees jou net oor meer dinge laat uitsluit. Gerda glo bv. dat net gelowige dopers broers en susters van haar in Christus is. Sy leer ken vir Jong Aarde Jurie. Jurie glo enigiemand wat reken die aarde ouer as 6 000-10 000 jaar is, verwerp die Christendom. Baie vinnig neem hulle mekaar se idees aan, en het Gerda en Jurie elkeen twee idees waarvolgens hulle medegelowiges uitsluit en verdag maak.

In lande waar Christene ‘n minderheid is, waar Christenskap nie die kulturele norm is nie, sluit gelowiges mekaar nie so maklik uit oor dinge wat nie sentraal staan nie.  Ons kan heelwat leer by die Christene wat minderheidsgroepe is.

Ongelukkig is Christene van hierdie lande juis nie die mense wat die beste verkoop nie. Om DVD’s, boeke en ander Christelike produkte te verkoop, het jy ‘n mark nodig. En Amerika het ‘n groot aantal Christene, is ryk en kooplustig en kan maklik bekendheid gee aan godsdienstige sprekers of sangers of skrywers. Hulle kan self bekostig om Christelike flieks te maak wat slegs Christene sal trek.

Amerikaanse evangeliese kultuur, wat ook die “religious right” genoem word, is baie uitsluitend en geneig om te veel op sekere dinge te fokus en te min op ander. Mens sou dink evangelical dui daarop dat die boodskap van Jesus en wedergeboorte die saak is waarop hulle klem lê, maar dit is nie regtig nie. Hier is ‘n paar dinge wat vir Amerika se religious right belangrik is:

> Politiek – Republikeins is reg, Demokraties is verkeerd

> ‘n Jong aarde: Om te glo die aarde is biljoene jare oud, of evolusie te aanvaar, is vir baie van hulle dieselfde as om Christenskap te verwerp.

> Geslagsrolle  (Complementarianism) – Vroue hoort tuis, nie op die preekstoel nie,  behoort baie kinders te hê en mans is baas van die huis en daardie rolle is deel van die evangelie. Homoseksualiteit vermeerder  oor mense nie meer hulle geslagsrolle verstaan nie.

> Die welvaart- evangelie (Prosperity gospel): ‘n Groot deel v.d. Amerikaanse kerk het die idee dat as jy geestelik genoeg is, jy met sukses en rykdom geseen sal word. (Bekeerlinge in ‘n Moslemland, of die vroee Christene onder Nero, sal hulle wenkbroue lig oor daardie een!)

> Feminisme is ‘n euwel en ontken die vrou se rol as huweliksmaat en moeder.*

> Regeringswette – Druk word uitgeoefen dat die regering hulle idees weerspieël oor gay huwelike, aborsie, egskeidingswette, omgewingsbewaring, ens.

> Die huwelik en gesinne – Kerkmense behoort getroud te wees, enkellopendes pas nie in by die kerk nie. Party Republikeine glo selfs dat voorbehoedmiddels onwettig moet wees.

> Hulle kan ook dinge glo soos dat die hele samelewing besig is om te verkrummel weens ongehoorsaamheid aan God (die samelewing is myns insiens nie oor die algemeen slegter af as 200 of 1000 jaar terug nie en het juis meer wedergeborenes) of dat moderne sielkunde anti-Christelik of ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ‘n mite is, ens.

As ons te veel Amerikaanse evangelicals lees, sonder die balans van Christene elders, wat ander prioriteite het, loop ons die gevaar om ten minste onnodige vooroordele op te tel, en dalk selfs vals idees aan te neem. En ons kan ook begin om ons te beywer vir ‘n koninkryk van hierdie wêreld.

———————————————————————-

Notas

*Feminisme, in die mees basiese definisie, is bloot om gelyke politiese, ekonomiese en sosiale regte vir vroue te wil hê.  En opposisie teen feminisme is dan om te wil hê dat vroue minder regte as mans het. Een van die twee pas by “jy moet jou naaste liefhê soos jyself.”

*

Naskrif: Aangepas 23 Feb, omdat die prosperity gospel nie oorgeslaan kan word op ‘n lys soos hierdie nie. Aanpassing bestaan uit die byvoeg van die welvaart-evangelie in die lys.