Tag Archives: Prysuitdeling

Kan ‘n mens getroue bywoning vereer by die Kategese (Sondagskool/ Kinderkerk) – sonder om die ander kinders te laat uitgesluit voel? (Lesplan vir ‘n Sondagskool-prysuitdeling)

15 jaar gelede: Die vrou bel my, as kategeet, die middag net na die prysuitdeling. Sy is baie ontsteld: Haar stiefdogter het ‘n sertifikaat vir getroue bywoning gekry. Haar dogter het nie. Maar hulle gaan saam klas toe. Trouens, hulle is in dieselfde ouderdomsgroep en dus albei in my klas. Daar was een Sondag die jaar wat een dogter nie lekker gevoel het nie en tuis gebly het, en die ander dogter wel klas toe gekom het. Soos die reels werk, was die een meisie se bywoning só dat dit presies op die lyn van getroue bywoning geval het, die ander presies daaronder.

Onlangs: ‘n Kategese-mentor wonder hoe mens kinders kan aanmoedig om getrou te kom. Deesdae kry elke kind ‘n sertifikaat, ongeag of hulle getrou of selde daar was.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hoe doen mens ‘n prysuitdeling-funksie met laerskoolkinders? Is dit moontlik om getroue bywoning te vereer by laerskoolkinders sonder om die minder getroue bywoners te laat sleg voel oor hulself? Jy wil graag kinders beloon wat bv. getrou klas toe kom (of dalk al die memoriseerverse leer, of waarvoor jy ook al wil dankie sê), maar verstaan dat kinders nie altyd self kan kies of hulle ouers hulle bring nie. 

Hier is ‘n idee hoe mens ‘n prysuitdeling kan hou waar jy kinders kan beloon vir wat hulle gedoen het, terwyl ander kinders ook ingesluit word. Intussen gee jy ‘n geestelike boodskap vir die kinders wat hulle motiveer om hulle beste te gee vir die Here ook in dinge wat julle as kinderkerk-leiers/ kategete/ Sondagskool-onderwysers nie raaksien nie.

Vooraf:

1) Sertifikate word voorberei vir al die kinders. Hiervoor word saamgewerk met kleingroep-leiers, wat met die kinders gewerk het en dus vir jou ander eienskappe kan gee waarvoor hulle spesifieke kinders wil vereer. (Byvoorbeeld: > les-kennis as daar ‘n vasvra is, > die memoriseer van teksverse (as dit deel van die lesse in jou gemeente is), > erediens-bywoning (as die “normale eredienste van jou gemeente nie gelyklopend met jou byeenkoms aangebied word nie, en jy die bywoning aanteken), > hulpvaardigheid (vir kinders wat bv. na die tyd die juffrou help klas opruim), > deelname aan ander gemeente-aktiwiteite soos bv. ‘n kerkkonsert, > ‘n nuwe kind help tuis voel, > aandagtig luister in die klas, ens.)

Hierdie kan byvoorbeeld die sertifikaat-bewoording van een van die getrouste bywoners in jou gemeente, en een wat net so een of twee keer ‘n kwartaal kom, wees:

Goue bywoningsertifikaat

Toegeken aan Matilda Lourens. 

Dankie dat jy 92% bywoning by die kategese het, 82% kerkbywoning op kategese-Sondae het, deelgeneem het aan die gemeente-Melodrama, teksverse memoriseer, hulpvaardig is.

 

Geteken: Ds. Lida van den Berg, kleingroep-mentor Hans Otto

NG Oos Gemeente

Romeine 12:11 Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here

 

Bywoningsertifikaat

Toegeken aan Tyler Fernandez.Dankie dat jy vanjaar kategese bygewoon het by ons.

 

Geteken: Ds. Lida van den Berg, kleingroep-mentor Hans Otto

NG Oos Gemeente

Romeine 12:11 Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here


2) Bring ook ‘n klein kombersie en die gevisualiseerde teksvers – Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.— Mattheus 6:6 – saam na die byeenkoms.

Les:
God sien wat jy doen, en sal jou beloon

Ons gaan vandag ‘n handeklap-kompetisie hou. Daarvoor het ons 4 kinders nodig.

Bo klap, onder klap…

Dawie* en Elize* gaan deelneem, en julle wat sit is die tellinghouers.

“Julle gaan vandag tel hoeveel keer Dawie* hande klap, en hoeveel keer Elize* hande klap. Wat hulle moet doen, is om eers bo, dan onder, dan weer bo, dan weer onder, (demonstreer) hande te klap. Julle aan die linkerkant tel die handeklappe wat julle Dawie sien maak. Julle aan die regterkant tel die handeklappe wat julle Elize sien maak.”

Roep dan nog twee vrywilligers vorentoe: Hulle staan lings en regs van Elize, effens vorentoe, en hou die kombersie voor haar, sodat mens haar net van die borskas af op sien. Helfte van haar handeklappe is dus onsigbaar. (Moenie ‘n baie klein kindjie wat dalk maklik gefrustreerd sal wees vir Elize se rol kies nie.)

“Wanneer ek sê: “Gaan!”, dan begin julle. Gereed… Op julle merke… Gaan!” Jy hoef nie lank aan te hou nie – teen die tyd wat die Dawie-kant tot 12 of 14 getel het is lank genoeg.

Vra vir die kinders hoeveel keer hulle Dawie sien hande klap het. En Elize? Dan vra jy vir hulle of die kompetisie regverdig was.

Gesels oor hoe, net soos hierdie kompetisie, ons party mooi dinge wat mense doen raaksien, en party nie. Maar God sien alles. “Vandag gaan ons dankie sê vir die kinders wat getrou klas toe gekom het, en vir die kinders wat [noem ander dinge wat op die sertifikate voorkom] gedoen het waar ons dit kan sien.

Baie dankie daarvoor, ons wil graag jou bedank vir die mooi dinge wat ons jou sien doen. Ander van julle doen dalk mooi goed wat ons nie sien nie, baie soos die hande-klappe wat agter die laken was. Miskien help jy jou ma by die huis. Miskien bring jy altyd van jou eie sakgeld Sondagskool* toe, en nie net jou ma se geld nie. Miskien het jy die Bybelstorie wat jy hier geleer het vir ‘n maatjie oorvertel: Jy leer dan ‘n maat van Jesus! Miskien onthou jy om elke dag te bid. Ons kan jou nie beloon vir hierdie mooi dinge nie, maar God sê Hy sal. Mens gaan hemel toe oor wat Jesus doen – nie oor mooi dinge nie – maar God beloon jou ook vir wat jy doen.

God sien hierdie dinge wat ons nie sien nie. Die Bybel sê: “Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.”​—Mattheus 6:6 (Wys vir hulle die teksvers, uitgeskryf op papier, of op Powerpoint-skyfie.) 

[Ek/ dominee Lida/ pastoor Kobus – noem die persoon wat sertifikate oorhandig] gaan nogtans vandag dankie sê vir die mooi dinge wat ons kategete/ kinderkerk-leiers julle sien doen het.

Prysuitdeling:

(Hierdie is ‘n riglyn en jy sal dit natuurlik alles met ‘n * aanpas soos dit jou gemeente pas.)

As jy ‘n werklik groot groep het, werk dit nie om elke kind se naam voor die hele groep uit te lees nie, dit kan regtig lank vat. Verdeel dan in kleiner ouderdomsgroepe vir die res van die prysuitdeling.


Lees eers die kinders met goue bywoning* se name uit en roep hulle op die verhoog; “Vir goue bywoning – meer as 85%* van die kategese*-Sondae, wil ons dankie sê vir …..”, en oorhandig hulle sertifikate. Lees dan ook die ander mooi dinge op hulle sertifikate uit, bv. : Charlie Mkwetha, Matilda Lourens en Hannes McDonald se sertifikate is ook vir teksverse memoriseer*, Matilda Lourens, Hanlie De Wet en Elmo September het aan die gemeente-Melodrama deelgeneem*…

Bedank hulle, en laat die groep hande klap vir hierdie kinders.

Doen dan dieselfde vir die kinders met silwer bywoning*, terwyl die kinders met goue bywoning dalk effens na agter skuif op die verhoog, om plek te maak vir die nuwes.

Nou roep jy die res en doen dieselfde. Noem dat jy opreg elke kind se bywoning, luister en saamdink oor die Bybel waardeer – selfs die kinders wat net een of twee keer die jaar daar was, het nog steeds daardie een of twee kere iets goed gedoen.

Laat die ouers/ gemeente/ groepleiers in die gehoor, plus die kinders op die verhoog, vir hulle/ mekaar hande klap.

Laat die kinders afstap, bedank dan die leiers vir hulle getrouheid. Jy kan weer die boodskap beklemtoon deur vir die kinders te vertel: “Julle sien hoe hierdie ooms en tannies kinderkerk* gee, maar julle sien nie hoe hulle voorberei en hoe hulle vir julle bid nie – God sien dit alles, en Hy is bly.”

Sluit af met gebed, insluitend om God te dank vir elke kind en kinderkerk-leier* wat hom wil dien en eer, en lof dat Hy sien wat mense nie sien nie.

 ____________________

Naskrif: Wat dink jy van hierdie artikel? Lewer gerus kommentaar. As jy hierdie les aanbied later vanjaar by ‘n prysuitdeling, kan jy my ook vertel hoe dit gewerk het.