Tag Archives: sado-masochisme

50 skakerings van gebroke: Van wanneer af hemel ons vroueslaners op?

XXt6W

Ek sien die nuwe Huisgenoot praat van Christian Grey, die hoofkarakter in die 50 Shades of Grey boeke, as ‘n “seksgod.”

Ek is nie van plan om die boeke te lees nie, maar ek weet dat die hoofkarakter die vrou in sy lewe domineer, vasbind en slaan vir die pret. Watter soort mens veroorsaak pyn en behandel iemand anders as ‘n mindere net oor dit vir hom lekker is? En ander lesers skryf op die Internet- en haal aan om die punt te bewys – dat die vroulike hoofkarakter nie die slaan geniet nie.  As ek dit uitwys aan vroue wat die boeke lees, vertel hulle my dat Christian self kleintyd mishandel is. Kindermishandeling is tragies, maar dit gee hom nie die reg om nou vroue te mishandel nie.

Party mense reken dat toestemming (Engels consent) in sulke verhoudings dit aanvaarbaar maak. Ek verstaan nie hulle punt nie. As jy jou wangedra, en die mens saam met wie jy is het nie die krag om aan te dring: “Nee, stop wat jy nou doen” nie, maak dit nie van wangedrag goeie gedrag nie. Kritici van die boek haal ook aan om te wys dat hy haar agtervolg (Engels stalk), en dat sy vir baie dinge “toestemming gee” (of ten minste nie weier nie) oor hy haar dreig, of sy bang is hy los haar, en oor sy bang is vir sy reaksie.

As ‘n vrou se selfbeeld so sleg is dat sy voel sy verdien straf en beledigings, en hierdie tonele dus vir haar reg voel, dan – so lyk dit vir my –  is die man wat dit doen nog steeds besig om haar te skaad (of die skade wat klaar gedoen is in haar lewe permanent te maak) deur die verkeerde idees wat sy oor haarself het te bevestig.

“Maar”, sal sulke mense protesteer: “Hierdie mense geniet dit!” Dis presies die probleem. Party mense geniet die gedagte aan verkragting so dat hulle tonele simuleer waarin woorde soos “Nee” en “stop” nie na geluister word nie. (In so ‘n toneel gebruik baie van hulle ‘n ander veiligheidswoord.) Hulle geniet slawerny en vernedering en ongelyke behandeling en om pyn uit te deel. Mense wat mal is oor verkrag, oor slawerny en vernedering en pyn is nie moreel dieselfde as diegene wat van veiligheid, vryheid, en wedersydse respek hou nie. En ek het al genoeg skrywes deur die geslaande, vasgebinde maats in sulke konsensuele verhoudings gelees om te weet dat hulle (die grootste deel van) sulke tonele nie werklik geniet terwyl dit gebeur nie, “hulle geniet dit” is grootliks onwaar. (Sovêr ek van hierdie boeke hoor, is dit nie eers die geval dat Ana sy gedrag as aanvaarbaar beleef nie.)

En daarom wonder ek: Wat is genotvol aan ‘n storie soos hierdie? Wat vertel dit van ons samelewing as mense dit geniet om van sulke goed te lees of sulke porno-videomateriaal te kyk? As iemand mal is oor stories met verkragting en slawerny en hy “voer sy (of sy voer haar) donker wolf” met sulke dinge, wat gaan hy (sy) doen as daar nie ‘n gewillige “slaaf” naby is nie? As iemand nooit weier as haar maat haar (of sy maat hom) slaan of verkleineer nie, gaan sy enigiets doen as haar maat haar(hy enigiets doen as sy maat sy) weerlose kinders mishandel? As iemand onsensitief raak teenoor die mishandeling en disrespek teenoor ‘n medemens in boeke soos hierdie, gaan sy (hy) nog steeds soveel omgee as iemand mishandel word in die regte lewe? Watter boodskap stuur boeke soos 50 Shades of Grey en wrede pornografie vir ons jeug oor verhoudings?

————————————————

Nota as jy kommentaar lewer:

Jy kan onder ‘n skuilnaam kommentaar lewer op hierdie draad as jy nodig het om eerlik te wees oor iets wat jy nie vry voel om openlik te deel nie. Maar as jy hier diegene wil verdedig wat in die regte lewe hulle geliefdes (of so beweer hulle) slaan, domineer, of verkleineer vir die pret, doen dit onder jou eie naam.